Batxillerat

1060 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Escola GEM
Batxillerat
Sol·licita informació
Curs
Presencial
Mataró (Barcelona)
2 anys
Consulteu el preu

Descripció

El Batxillerat és una etapa on s'imparteix, per una banda, una formació general que afavoreix una major maduresa intel·lectual i personal, així com una major capacitat per a adquirir una àmplia gamma de coneixements, competències i habilitats. I d'altra banda una formació més específica que prepara a l'alumnat per a la seva incorporació als estudis posteriors, tant professionals com universitaris, o per l'accés al món laboral. També es fomenta la iniciativa a l'hora de resoldre nous problemes.

Temari

El TdR és una excel·lent ocasió per premiar l'excel·lència en els estudis, posant èmfasi en el rigor a l'hora de fer feina, la capacitat de treball i de la iniciativa personal. És per això que promocionem i facilitem a l'alumnat del centre la participació en jornades, mostres, premis i concursos vinculats als seus treballs de recerca.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Metodologia

L'alumne/a té la possibilitat de triar el seu tutor/a personal d'entre el professorat que imparteixi classes a batxillerat i un cop assignat acompanyarà i assessorarà l'alumne al llarg de l'etapa. En horari de tardes es duran a terme les tutories de matèries, estones on el professor específic de cada matèria atén les necessitats i dubtes de l'alumnat.

Titulació obtinguda

Obtenció de la doble titulació del batxillerat del sistema espanyol i també del nordamericà.

Avantatges del curs

Foment de la competència oral de l'anglès amb dos docents a l'aula. Possibilitat de cursar francès com a segona llengua estrangera. Buddy Program: participar en el programa d'acollida d'estudiants d'Erasmus del TecnoCampus, compartint amb ells intercanvi lingüístic i cultural.
Campus i seus: Escola GEM
Escola GEM
C/ Àvila 9-43 08304 Mataró (Barcelona)
Sol·licita informació
X