Ciclo Formatiu de Grau Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

7 Persones han demanat informació
1075 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
FP Jesuïtes, amb la Col·laboració de la UOC
Ciclo Formatiu de Grau Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
Sol·licita informació
Cicle formatiu de grau superior
Oficial / homologat
On-line
2000 hores
Consulteu el preu

Descripció

Matrícula oberta!
El cicle formatiu de grau superior d'Administració de Sistemes Informàtics a la Xarxa et capacita per configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, i garantir així la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent.

Temari

 • Treball per projectes – 1000 hores aprox.
 • Seminaris formatius - 650 hores aprox.
 • Pràctiques laborals – 350 hores aprox.

Destinataris

En finalitzar el teu cicle formatiu de grau superior sabràs:
 • Implementar i administrar sistemes informàtics en entorns monousuari i multiusuari.
 • Gestionar la connexió del sistema informàtic a xarxes locals i xarxes extenses.
 • Implantar i facilitar la utilització de paquets informàtics de propòsit general i aplicacions específiques.
 • Proposar i coordinar canvis per millorar lexplotació del sistema i les aplicacions.
 • Analitzar, instal·lar i configurar el programari de base per administrar sistemes operatius de servidor.
 • Instal·lar i configurar programari de missatgeria i transferència de fitxers per administrar serveis de xarxa.
 • Instal·lar i configurar programari de gestió per administrar aplicacions i implantar i gestionar bases de dades.
 • Configurar dispositius de maquinari per optimitzar el rendiment del sistema.
 • Configurar maquinari de xarxa per integrar equips de comunicacions.
 • Analitzar tecnologies d'interconnexió per configurar l'estructura de la xarxa telemàtica i avaluar-ne el rendiment.
 • Elaborar esquemes de xarxes telemàtiques utilitzant programari específic per configurar lestructura de la xarxa telemàtica.
 • Seleccionar sistemes de protecció i recuperació per engegar solucions d'alta disponibilitat.
 • Identificar condicions dequips i instal·lacions per supervisar la seguretat física.
 • Aplicar tècniques de protecció contra amenaces externes, tipificar-les i avaluar-les per assegurar el sistema.
 • Aplicar tècniques de protecció contra pèrdues dinformació per assegurar les dades.
 • Assignar els accessos i recursos del sistema per administrar usuaris.
 • Aplicar tècniques de monitorització per diagnosticar i corregir les disfuncions.
 • Establir la planificació de tasques per gestionar el manteniment.
 • Identificar els canvis tecnològics, organitzatius, econòmics i laborals a la seva activitat per resoldre problemes i mantenir una cultura d'actualització i innovació.
 • Identificar formes dintervenció en situacions col·lectives per liderar-les.
 • Identificar i valorar les oportunitats daprenentatge i la seva relació amb el món laboral per gestionar la seva carrera professional.
 • Reconéixer les oportunitats de negoci per crear i gestionar una petita empresa.

Requisits

Per poder accedir al cicle formatiu de grau superior d'Administració de Sistemes Informàtics a la Xarxa d'FP Jesuïtes – UOC, hauràs de complir algun dels requisits següents i presentar la documentació necessària.
Cal tenir un dels títols següents:
 • Títol de batxillerat (LOGSE o LOE)
 • Títol de tècnic/a especialista (FP2)
 • Títol de tècnic/a superior de formació professional (CFGS) Excepte el títol de tècnic/a esportiu superior (TDS)
 • Títol de tècnic/a de formació professional (CFGM) Excepte el títol de tècnic/a esportiu (TD)
 • Títol equivalent, a efectes acadèmics, a algun dels anteriors
 • Títol universitari o equivalent
 • Títol de batxiller per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP)
Haver superat:
 • El segon curs de batxillerat experimental de qualsevol modalitat
 • El curs d'orientació universitària (COU)
 • El curs preuniversitari (PREU)
 • La prova d'accés al cicle formatiu de grau superior que es vol cursar (per presentar-se a la prova cal tenir almenys 19 anys l'any que es realitza)
 • La prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys
 • La prova d'accés als Mòduls Professionals 3, d'acord amb la relació de l'annex 8 de la Resolució ENS/310/2002, de 31 de gener (DOGC núm. 3581, de 22.2.2002).

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Els estudiants treballaran activament per ells mateixos mitjançant processos de descoberta, en què la funció del professor és bàsicament d'acompanyant, dinamitzador i mentor (guia), allunyant-se de la visió clàssica del procés d'ensenyament. S'aposta doncs per un tipus d'aprenentatge conjunt amb metodologies que impliquin la resolució de problemes, la participació en el desenvolupament de projectes, la creació conjunta de productes, la discussió i la indagació.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol.

Durada

Data inici docència: 23 de setembre 2024. Matrícula oberta!

Titulació obtinguda

Títol Oficial de Tècnic Superior.

Perspectives laborals

Un cop hagis acabat el teu curs a distància d'Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (ASIR) podràs trobar feina com a administrador de sistemes informàtics i també podràs ocupar els llocs de treball següents: De què podràs treballar: Tècnic en manteniment de sistemes informàtics en entorns monousuari i multiusuari. Cap dexplotació de sistemes informàtics en pimes. Administrador de xarxes dàrea local. Assessor de sistemes informàtics. Tècnic en administració de sistemes. Tècnic en serveis dInternet. Tècnic en xarxes. Supervisor de sistemes. Tècnic en entorns web. Tècnic de servei dassistència tècnica. Tècnic en teleassistència. On podreu treballar: Empreses de disseny i implantació de xarxes informàtiques. Empreses responsables d'implantar solucions de seguretat informàtica a LAN / WLAN. Empreses o Institucions que necessiten lús de serveis i sistemes Cloud. Empreses o Institucions que gestionen servidors i serveis
Ciclo Formatiu de Grau Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
FP Jesuïtes, amb la Col·laboració de la UOC
Sol·licita informació
X