Ciclo Formatiu de Grau Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

Cicle formatiu de grau superior
Oficial / homologat
On-line
2000 hores
Consulteu el preu

Descripció

Matrícula oberta!
El Cicle Formatiu de Grau Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa et capacita per a configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, i garantir així la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent.
Vols dedicar-te al món de la informàtica? Avui dia, la de tècnic superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa és una de les professions amb més sortides laborals.
Aquest Cicle Formatiu de Grau Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa proporciona els coneixements per a aprendre a configurar, administrar i mantenir els sistemes informàtics en una empresa, i garantir el seu bon funcionament.
Podràs convalidar part d'aquest cicle en estudiar un altre cicle d'informàtica. En menys temps, pots tenir dues titulacions oficials.

Competències per a les quals et prepara el curs

El cicle formatiu de grau superior d'Administració de Sistemes informàtics en Xarxa està pensat perquè quan obtinguis el títol oficial puguis trobar ocupació com a administrador de sistemes informàtics en totes les seves múltiples facetes i funcionalitats.

Requisits

Tenen accés als Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) les persones que compleixin amb algun dels requisits indicats a continuació:
Tenir un dels títols següents:
 • Títol de batxillerat (LOGSE o LOE)
 • Títol de tècnic/a especialista (FP2)
 • Títol de tècnic/a superior de formació professional (CFGS) Excepte el títol de tècnic/a esportiu superior (TDS) (1)
 • Títol de tècnic/a de formació professional (CFGM) Excepte el títol de tècnic/a esportiu (TD) (1)
 • Títol equivalent, a efectes acadèmics, a algun dels anteriors (2)
 • Títol universitari o equivalent (3)
 • Títol de batxiller per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP) Haber superado:
 • El segundo curso de bachillerato experimental de cualquier modalidad
 • El curso de orientación universitaria (COU) 
 • El curso preuniversitario (PREU) 
 • La prueba de acceso al ciclo formativo de grado superior que se quiere cursar (para presentarse a la prueba se requiere tener al menos 19 años en el año que se realiza) (4)
 • La prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años
 • La prueba de acceso a los Módulos Profesionales 3, de acuerdo con la relación del anexo 8 de la Resolución ENS/310/2002, del 31 de enero (DOGC núm. 3581, de 22.2.2002).

Metodologia

En línia i flexible. Formació per projectes!. Metodologia innovadora: Els estudiants treballaran activament per si mateixos mitjançant processos de descobriment, en els quals la funció del professor és bàsicament d'acompanyant, dinamitzador i mentor (guia), allunyant-se de la visió clàssica del procés d'ensenyament. S'aposta, doncs, per una mena d'aprenentatge conjunt amb metodologies que impliquin la resolució de problemes, la participació en el desenvolupament de projectes, la creació conjunta de productes, la discussió i la indagació. La plataforma i les eines tecnològiques que aporta la UOC ho faran possible.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà.

Durada

Data inici docència: A consultar. Matrícula oberta!

Objectius

Alguns dels objectius son:
 • Implementar i administrar sistemes informàtics en entorns monousuari i multiusuari.
 • Gestionar la connexió del sistema informàtic a xarxes locals i xarxes extenses.
 • Implantar i facilitar la utilització de paquets informàtics de propòsit general i aplicacions específiques.
 • Proposar i coordinar canvis per a millorar l'explotació del sistema i les aplicacions
 • Analitzar, instal·lar i configurar el programari de base per a administrar sistemes operatius de servidor
 • Instal·lar i configurar programari de missatgeria i transferència de fitxers per a administrar serveis de xarxa
 • Instal·lar i configurar programari de gestió per a administrar aplicacions i implantar i gestionar bases de dades
 • Configurar dispositiu maquinari per a optimitzar el rendiment del sistema.
 • Configurar maquinari de xarxa per a integrar equips de comunicacions.
 • Analitzar tecnologies d'interconnexió per a configurar l'estructura de la xarxa telemàtica i avaluar el seu rendiment
 • Elaborar esquemes de xarxes telemàtiques utilitzant programari específic per a configurar l'estructura de la xarxa telemàtica
 • Seleccionar sistemes de protecció i recuperació per a posar en marxa solucions d'alta disponibilitat
 • Identificar condicions d'equips i instal·lacions

Titulació obtinguda

Títol Oficial de Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa. Títol Oficial del Ministeri. Títol expedit per Jesuïtes El Clot.

Pràctiques

383 hores de pràctiques presencials en empreses líders.

Perspectives laborals

De què podràs treballar: Tècnic en manteniment de sistemes informàtics en entorns monousuari i multiusuari Cap d'explotació de sistemes informàtics en pimes Administrador de xarxes d'àrea local Assessor de sistemes informàtics Tècnic en administració de sistemes Tècnic en serveis d'internet Tècnica en xarxes Supervisor de sistemes Tècnic en entorns web Tècnic de servei d'assistència tècnica Tècnic en teleassistència. On podràs treballar: Empreses de disseny i implantació de xarxes informàtiques. Empreses responsables d'implantar solucions de seguretat informàtica en LAN / WLAN. Empreses o Institucions que gestionen servidors, serveis i sistemes corporatius. Empreses o Institucions que necessiten l'ús de serveis i sistemes Cloud.

Promocions

 • Possibilitat de realitzar pagaments mensuals sense interessos.
 • Consulta els descomptes!

Borsa de treball

Borsa de treball Jesuïtes.
Ciclo Formatiu de Grau Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
FP Jesuïtes, amb la Col·laboració de la UOC
Cursos més populars
X