Diploma de postgrau de Llibreria

1118 Persones estan visitant aquest curs
Preu 500 €
Sol·licita informació
Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals (UB)
Diploma de postgrau de Llibreria
Sol·licita informació
Postgrau
Presencial
Barcelona
30 crèdits
Preu 500 €

Descripció

El Gremi de Llibreters de Catalunya i la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona col·laboren en l'elaboració d'una sèrie de propostes formatives i de capacitació adreçades a llibreters en actiu i a totes aquelles persones que volen dedicar-se professionalment al món de la llibreria.

El primer pas d'aquesta col·laboració ha estat la creació de l'Escola de Llibreria mitjançant un conveni signat entre el rector de la Universitat de Barcelona i el president del Gremi de Llibreters de Catalunya el 14 de maig de 2012.

Diploma de postgrau de Llibreria

L'Escola de Llibreria proposa, com a primera iniciativa formativa, el diploma de postgrau de Llibreria, que s'adreça a qualsevol persona amb titulació universitària i a totes aquelles persones que, independentment de la seva formació inicial, tinguin un interès professional en l'àmbit de la llibreria.

Aquesta proposta de postgrau, la primera de l'Estat espanyol amb intenció de continuïtat i fruit de la relació empresa-universitat, és possible gràcies al Programa Llibreria Activa de l'ICEC (Institut Català de les Empreses Culturals) del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

El diploma ofereix coneixements relacionats amb el negoci de la llibreria, el marc legal, administratiu i comptable, els aspectes tecnològics de la producció, la distribució i el circuit del llibre (imprès i digital), el sector econòmic i les estratègies empresarials i de màrqueting, la gestió de la llibreria quant al fons, la presentació i l'atenció al client, així com tots els recursos d'informació i localització bibliogràfica.

En definitiva, el diploma pretén dotar l'alumnat dels coneixements i les capacitats per a la incorporació laboral en tota mena de negocis de llibreria.

Temari

Durada dels estudis: 2 semestres
Total de crèdits: 30 crèdits ECTS (1 crèdit ECTS = 25 hores)
Cada crèdit ECTS suposa una dedicació de 25 hores de treball per a l'alumne, de les quals aproximadament una tercera part són hores de classe presencial i la resta és feina dirigida i autònoma que cal fer fora dels horaris de classe establerts.

Itinerari dels estudis

1er semestre
 1.     Marc legal i circuit del llibre
 2.     El producte: el llibre, aspectes tecnològics i tipologies
 3.     El sector de la llibreria
 4.     Informació bibliogràfica: recursos

2n semestre
 1.    La gestió de la llibreria: el fons i la seva presentació
 2.    Administració, comptabilitat i màrqueting
 3.    Pràctiques en llibreries

L'assignatura de Pràctiques consisteix en una estada de 75 hores en una empresa o institució que realitzi activitats relatives al negoci de llibreria (llibreries generalistes, especialitzades, de grans superfícies...). L'Escola de Llibreria té convenis subscrits que li permeten oferir una àmplia varietat de possibles llocs d'estada. L'oferta de places s'actualitza cada curs i els alumnes en són informats amb antelació. Durant les pràctiques els alumnes compten amb un tutor acadèmic del postgrau i amb un tutor professional al centre on es fa l'estada; els dos s'encarreguen d'organitzar les seves activitats, fer-ne el seguiment i cooperar en l'avaluació dels resultats. Per poder portar a terme les Pràctiques cal haver assistit com a mínim al 80 % de les classes teòriques.

Destinataris

Perfil d'accés

Per a l'admissió dels estudiants tindran preferència aquells que:
 • Estiguin treballant, hagin treballat o tinguin la intenció d'incorporar-se professionalment en el negoci de la llibreria.
 • Es matriculin al curs complet: aquest postgrau té una estructura modular, articulada en sis mòduls més unes pràctiques professionals en llibreries.

També es valorarà que els candidats tinguin coneixements i habilitats relacionades amb el món de l'edició, el llibre, la informació i les biblioteques, acreditats mitjançant la pràctica professional i la formació universitària o no. Així mateix es tindrà en compte la nota mitjana de l'expedient acadèmic i el currículum.

El diploma de postgrau només s'atorgarà a les persones que hagin superat la totalitat dels mòduls.

Requisits generals
Per accedir al diploma de postgrau es necessita ser titulat universitari (graduat, llicenciat, enginyer superior, arquitecte, diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic), però hi ha dues excepcions:
 • Es preveu la possibilitat que hi accedeixin persones sense titulació que, per la seva trajectòria professional o personal, es consideri que estan en condicions de seguir els cursos. En aquest cas, el títol que obtindran aquests estudiants serà d'extensió universitària.
 • Es permet la matrícula condicional d'alumnes que cursen estudis superiors dins del sistema educatiu de l'Estat espanyol i que els manca menys d'un 10 % dels crèdits per obtenir un títol universitari. Aquests alumnes hauran de tenir el títol quan finalitzi el postgrau, en cas contrari obtindran un títol d'extensió universitària.

Requisits específics
En el procés de selecció es duen a terme entrevistes amb els alumnes preinscrits per tal de valorar la idoneïtat dels candidats.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Durada

2 semestres
Diploma de postgrau de Llibreria
Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals (UB)
Campus i seus: Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals (UB)
Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals (UB)
C/ Melcior de Palau, 140. 08014 Barcelona
Sol·licita informació
X