Diplomatura de Postgrau en Direcció de Centres per a la Innovació Educativa

1044 Persones estan visitant aquest curs
Preu 1.410 €
Sol·licita informació
Facultat de Ciències de l'Educació (UAB)
Diplomatura de Postgrau en Direcció de Centres per a la Innovació Educativa
Sol·licita informació
Postgrau
Semi-presencial
Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
30 crèdits
Preu 1.410 €

Descripció

La innovació i la qualitat en els centres educatius requereixen plantejaments i d'estratègies globals així com de processos de gestió qualificats , participatius i democràtics . Intervenir eficaçment en aquests processos i , sobretot , dirigir-los de forma adequada , implica una formació i una capacitació especialitzades .
Així mateix , hi ha un considerable nombre de titulats universitaris , molts d'ells vinculats professionalment al món de l'educació, que precisen i reclamen aquesta formació i especialització complementàries que sovint no es poden obtenir en els estudis de grau .
L'oferta formativa en aquest àmbit de capacitació i de perfeccionament de persones interessades per la funció directiva s'ha limitat de manera habitual a les modalitats presencial. Les acotacions que suposen els horaris i els calendaris rígids , la impossibilitat de compatibilitzar l'exercici professional i l'assistència a accions formatives , problemes derivats de la distància , juntament amb altres raons , originen unes necessitats i unes expectatives que , de moment , no han estat satisfetes .
Conscient d'aquestes necessitats , el Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona ( UAB ) ofereix des de fa temps projectes de formació directiva ' e- learning ( modalitats semipresencials i virtuals ) dirigits a adquirir conceptes ia desenvolupar capacitats associades a la direcció, gestió i administració d'institucions educatives , tant de l'àmbit de l'educació formal com de l'educació no formal . Ara es tracta d'unificar les iniciatives en un programa únic .
D'altra banda , l'aprovació de la Llei catalana d'educació i l'exigència que comporta de formació per als directius , aconsellen impartir en obert els programes formatius existents i presentats com corporatius . Es dóna així resposta a la nova exigència normativa, que suposa s'estendrà a altres comunitats autònomes , i es possibilita l'accés a la formació en direcció a directius de la resta de l'Estat i fins i tot de Llatinoamèrica.

 

Temari

Assignatures:
  • Els centres de formació com a organitzacions (12 crèdits ECTS) (Obligatòria)
  • El lideratge (12 crèdits ECTS) (Obligatòria)
  • Els plantejaments institucionals (12 crèdits ECTS) (Obligatòria)
Itineraris:
Aquest programa forma part del màster en Direcció de Centres per a la Innovació Educativa.

Competències per a les quals et prepara el curs

Competències específiques : En finalitzar el programa, els participants han de demostrar haver adquirit les competències específiques següents : Analitzar organitzacions per descobrir disfuncions . Identificar i valorar críticament alternatives per a la millora organitzativa i l'actuació dels directius . Planificar i desenvolupar plans d'actuació directiva per promoure el canvi i la innovació . Dissenyar i aplicar estratègies i tècniques de lideratge , direcció i gestió institucional . Competències transversals : Desenvolupar les capacitats relacionades amb : Analitzar i resoldre problemes complexos d'organització , lideratge , direcció i gestió institucional des d'una perspectiva multidisciplinària . Col · laborar i actuar en equip . Aplicar eines per a la millora de la planificació , gestió i canvi institucional .

Requisits

Requisits d'admissió:
Titulats universitaris amb un mínim de 180 ECTS o equivalents, vinculats professionalment a l'educació tant formal com no formal d'institucions educatives, amb experiència o interès per la gestió institucional.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Sessions presencials a UAB i sessions virtuals a través de campus virtual UAB.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà

Durada

Propera convocatòria: del 20/10/2017 al 18/05/2018.

Objectius

Analitzar críticament i avaluar el marc normatiu i les directrius administratives i econòmiques que regulen el funcionament de les institucions educatives .
Promoure el canvi personal en coneixements , competències , actituds i habilitats de directius de centres educatius , relacionats amb les necessitats de la seva pràctica professional , els requeriments del context immediat i del sistema educatiu .
Utilitzar eficaçment els procediments i les eines pròpies de la funció directiva i del lideratge en les organitzacions educatives .
Elaborar una síntesi personal del conjunt del programa plasmant en projectes de direcció .

Titulació obtinguda

Diploma de Postgrau en Direcció de Centres per a la Innovació Educativa.

Promocions

Beques i ajuts:
La UAB t'ofereix informació permanentment actualitzada sobre una selecció de beques per a màsters i postgraus, tant beques pròpies de la UAB com d'altres beques i ajuts provinents d'altres institucions i empreses.
Diplomatura de Postgrau en Direcció de Centres per a la Innovació Educativa
Facultat de Ciències de l'Educació (UAB)
Campus i seus: Facultat de Ciències de l'Educació (UAB)
Facultat de Ciències de l'Educació (UAB)
Edifici G, Universitat Autonòma de Barcelona 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Sol·licita informació
X