Facultat de Ciències de l'Educació (UAB)

Diplomatura de Postgrau en Direcció de Centres per a la Innovació Educativa

Facultat de Ciències de l'Educació (UAB)

Postgrau
Semi-presencial
30 Crèdits
  • Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
1.410 €

Descripció

La innovació i la qualitat en els centres educatius requereixen plantejaments i d'estratègies globals així com de processos de gestió qualificats , participatius i democràtics . Intervenir eficaçment en aquests processos i , sobretot , dirigir-los de forma adequada , implica una formació i una capacitació especialitzades .

Així mateix , hi ha un considerable nombre de titulats universitaris , molts d'ells vinculats professionalment al món de l'educació, que precisen i reclamen aquesta formació i especialització complementàries que sovint no es poden obtenir en els estudis de grau .

L'oferta formativa en aquest àmbit de capacitació i de perfeccionament de persones interessades per la funció directiva s'ha limitat de manera habitual a les modalitats presencial. Les acotacions que suposen els horaris i els calendaris rígids , la impossibilitat de compatibilitzar l'exercici professional i l'assistència a accions formatives , problemes derivats de la distància , juntament amb altres raons , originen unes necessitats i unes expectatives que , de moment , no han estat satisfetes .

Conscient d'aquestes necessitats , el Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona ( UAB ) ofereix des de fa temps projectes de formació directiva ' e- learning ( modalitats semipresencials i virtuals ) dirigits a adquirir conceptes ia desenvolupar capacitats associades a la direcció, gestió i administració d'institucions educatives , tant de l'àmbit de l'educació formal com de l'educació no formal . Ara es tracta d'unificar les iniciatives en un programa únic .

D'altra banda , l'aprovació de la Llei catalana d'educació i l'exigència que comporta de formació per als directius , aconsellen impartir en obert els programes formatius existents i presentats com corporatius . Es dóna així resposta a la nova exigència normativa, que suposa s'estendrà a altres comunitats autònomes , i es possibilita l'accés a la formació en direcció a directius de la resta de l'Estat i fins i tot de Llatinoamèrica.


 
Veure més

Temari del curs

Assignatures:
  • Els centres de formació com a organitzacions (12 crèdits ECTS) (Obligatòria)
  • El lideratge (12 crèdits ECTS) (Obligatòria)
  • Els plantejaments institucionals (12 crèdits ECTS) (Obligatòria)
Itineraris:
Aquest programa forma part del màster en Direcció de Centres per a la Innovació Educativa.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Competències específiques :
En finalitzar el programa, els participants han de demostrar haver adquirit les competències específiques següents :
Analitzar organitzacions per descobrir disfuncions .
Identificar i valorar críticament alternatives per a la millora organitzativa i l'actuació dels directius .
Planificar i desenvolupar plans d'actuació directiva per promoure el canvi i la innovació .
Dissenyar i aplicar estratègies i tècniques de lideratge , direcció i gestió institucional .
Competències transversals :
Desenvolupar les capacitats relacionades amb :
Analitzar i resoldre problemes complexos d'organització , lideratge , direcció i gestió institucional des d'una perspectiva multidisciplinària .
Col · laborar i actuar en equip .
Aplicar eines per a la millora de la planificació , gestió i canvi institucional .

Requisits

Requisits d'admissió:

Titulats universitaris amb un mínim de 180 ECTS o equivalents, vinculats professionalment a l'educació tant formal com no formal d'institucions educatives, amb experiència o interès per la gestió institucional.

Metodologia

Sessions presencials a UAB i sessions virtuals a través de campus virtual UAB.

Idiomes en què s'imparteix

Castellà

Places

40

Durada

Propera convocatòria: del 20/10/2017 al 18/05/2018.


Objetius

Analitzar críticament i avaluar el marc normatiu i les directrius administratives i econòmiques que regulen el funcionament de les institucions educatives .

Promoure el canvi personal en coneixements , competències , actituds i habilitats de directius de centres educatius , relacionats amb les necessitats de la seva pràctica professional , els requeriments del context immediat i del sistema educatiu .

Utilitzar eficaçment els procediments i les eines pròpies de la funció directiva i del lideratge en les organitzacions educatives .

Elaborar una síntesi personal del conjunt del programa plasmant en projectes de direcció .

Titulació obtinguda

Diploma de Postgrau en Direcció de Centres per a la Innovació Educativa.

Promocions

Beques i ajuts:

La UAB t'ofereix informació permanentment actualitzada sobre una selecció de beques per a màsters i postgraus, tant beques pròpies de la UAB com d'altres beques i ajuts provinents d'altres institucions i empreses.

Preu

1.410 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Diplomatura de Postgrau en Direcció de Centres per a la Innovació Educativa

Diplomatura de Postgrau en Direcció de Centres per a la Innovació Educativa