MCA network group

Curs de L'etiqueta dels aliments. Eina d'informació i traçabilitat

MCA network group

Curs
On-line
50 Hores
190 €

Descripció

L'etiqueta dels aliments és un instrument que compleix diferents funcions: facilita la informació necessària als consumidors sobre les característiques d'un producte, permet promocionar els productes als seus elaboradors i contribueix a garantir la traçabilitat dels productes alimentaris.

Temari del curs

Unitat 1. Normativa per a l'etiquetatge dels aliments
1. Guia per consultar la legislació
2. Legislació horitzontal
3. Legislació vertical
4. Altres normatives a tenir en compte

Unitat 2. L'etiqueta informació indispensable per al consumidor
1. Què és l'etiquetatge d'un aliment?
2. Elements de l'etiquetatge
3. Denominació de venda
4. Llista d'ingredients
5. Quantitat de determinats ingredients o categoria d'ingredients
6. Grau alcohòlic en les begudes
7. Quantitat neta
8. Marcat de dates
9. Condicions de conservació
10. Forma d'ús
11. Identificació de l'empresa
12. El lloc d'origen o procedència
13. Lot
14. Informació nutricional
15. Productes d'identitat preservada
16. Idioma de l'etiqueta
17. Camp visual de l'etiqueta
18. Particularitats per a determinats tipus de productes
 

Unitat 3. L'etiqueta. Informació indispensable per a l'empresa
1. Traçabilitat
2. Elements previs a la identificació
3. Mètodes per a la identificació de productes
4. Sistemes d'identificació
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

L'alumne coneixerà la normativa aplicable i els requisits específics que han de complir les etiquetes etiquetes dels productes alimentaris.

Metodologia

Tot el procés formatiu es desenvolupa en línia, el que permet a l'alumne ampliar i actualitzar la seva formació amb total flexibilitat horària. Als participants se'ls facilita un codi d'accés a l'aula virtual on poden estudiar els continguts del curs, consultar casos pràctics, observar l'evolució del seu aprenentatge i intercanviar informació amb els tutors.

Els alumnes compten amb el suport d'un tutor expert en la matèria d'estudi que realitza un seguiment personalitzat durant tot el procés de formació.

Idiomes en què s'imparteix

Espanyol

Tipus d'avaluació

L'avaluació del curs consta d'una prova d'autoavaluació tipus test i un exercici pràctic final.

Horari/Torn

Horari flexible

Lloc on s'imparteix el curs

Formació online

Objetius

Definir el marc normatiu aplicable en l'etiquetatge de productes alimentaris. El contingut del curs es desenvolupa d'acord amb els requisits del Reglament (UE) 1169/2011 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'octubre de 2011, sobre la informació alimentària facilitada al consumidor.

Conèixer les característiques generals que ha de complir l'etiqueta dels productes alimentaris.

Especificar els requisits específics per a determinades categories de productes: frescos, envasats i a granel.

Analitzar les diferents tècniques d'identificació dels aliments en el seu etiquetatge i la seva contribució a la traçabilitat de l'aliment.

Titulació obtinguda

Certificat propi del centre

Preu

190 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de L'etiqueta dels aliments. Eina d'informació i traçabilitat

Curs de L'etiqueta dels aliments. Eina d'informació i traçabilitat