Gestión forestal i del medio ambiente

Escola EFA Quintanes

Descripció

Aquests ensenyaments consisteixen en programar, organitzar, supervisar i realitzar, en el seu cas, els treballs al bosc i en vivers, controlant i protegint el medi natural i capacitant, les persones per a la conservació i millora ambiental, aplicant els plans de qualitat de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental d'acord amb la legislació vigent.

Botànica agronòmica, fitopatologia, topografia agrària, maquinària i instal•lacions agroforestals, tècniques d'educació ambiental, gestió dels aprofitaments del medi forestal, gestió i organització del viver forestal, gestió cinegética, gestió de la pesca continental, gestió de boscos, gestió de la conservació del medi natural, defensa contra incendis forestals, projecte de gestió forestal i conservació del medi, formació i orientació laboral, empresa i iniciativa emprenedora i formació en centres de treball.

Requisits

Batxillerat, antics COU i FP 2, prova d'accés i títol de tècnic o tècnica superior o especialista.

Borsa de treball

Coordinador o coordinadora d'unitats de prevenció i d'extinció d'incendis forestals; encarregat o encarregada d'empreses que facin tasques de lluita contra plagues i malalties forestals;
Sí, m'interessa
conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles
Gestión forestal i del medio ambiente
També et recomanem aquests cursos
X