GRADUAT EN SECUNDÀRIA (ESO)

1024 Persones estan visitant aquest curs
entre 1.000 € i 2.500 €
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
Forma't
GRADUAT EN SECUNDÀRIA (ESO)
Sol·licita informació
Curs
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
entre 1.000 € i 2.500 €

Descripció

Durada: 2 cursos acadèmics. (Segons convalidacions i prova de nivell)  
Dirigit a: totes aquelles persones majors d'edat o menors (16 anys mínim),  
amb contracte laboral que desitgen obtenir la titulació mínima que la llei exigeix.  
Estructura: dos cursos, en dos anys acadèmics (2 ª i 3 º nivell).  
- Comunicació  
- Matemàtiques, Ciència i Tecnologia  
- Ciències Socials i participació  
Cada curs es divideix en tres trimestres.Es donen 5 mòduls cada trimestre, entre els 3  
àmbits.  
Avaluació: Les avaluacions són trimestrals.Amb més del 20% de faltes en un  
mòdul no s'avalua l'alumne.Els exàmens es realitzen en el nostre centre i els  
que s'avaluen són els propis professors que han impartit el curs.  

Titulació Oficial  
Inici: setembre de 2007  
Lloc d'impartició: Tarragona: C / Dr.Zamenhoff 3, baixos  
43001 Tarragona  
Horaris: dimarts, dimecres i divendres de 16 a 21 h.  

Barcelona: C / Sant Pere d'Abanto 4-6, baixos  
08014 Barcelona  
Horaris:  
Matins: dilluns, dimecres i divendres de 9 a 14 h. o  
Tardes: de dilluns a divendres de 19 a 22 h.  

Temari

Durada: 174 h.  
GRUP CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC  
MATEMÀTIQUES  
- Nombres enters: operacions  
- Nombres fraccionaris.Nombres decimals.  
Sistema mètric decimal  
- Proporcionalitat inversa, directament i composta  
- Expressions algebraiques: Monomis i  
polinomis  
- Equacions de primer grau  
- Equacions de segon grau  
- Geometria plana i de volum  
- Trigonometria  
- Estadística i Probabilitat  
FÍSICA I QUÍMICA  
Física  
- Magnituds, unitats i formulació  
- Moviment, forces, energia  
- Corrent elèctric  
Química  
- La matèria.Mescles  
- Tipus d'enllaç.El Àtom  
- Taula periòdica i formulació química  
CIÈNCIES DE LA NATURA  
- Éssers vius: la cèl lula  
- Funcions de nutrició i relació.  
- Aparells digestiu, circulatori, respiratori  
i urinari  
- Genètica i evolució  
- Els éssers vius i les seves relacions  
TECNOLOGIA  
- Tecnologia i societat  
- Màquines.Els materials.Seguretat i  
normalització  
GRUP LINGÜÍSTIC  
LLENGUA ESPANYOLA I LITERATURA  
- La comunicació.  
- Els fonemes i les síl.labes.Les paraules:  
estructura i significat.  
- La pregària: Anàlisi sintàctic i morfològic.  
- Ortografia.Expressió oral i escrita.  
- Literatura i gèneres literaris  
ANGLÈS  
- Vocabulari  
- Verbs i Morfologia  
- Construcció de diversos tipus de frases.  
Preguntes i respostes  
CATALÀ  
- Expressió oral i escrita  
- Fonètica i ortografia.Morfologia.Sintaxi  
i lèxic  
GRUP CIÈNCIES SOCIALS  
HISTÒRIA i ART  
- La Prehistòria  
- Edat Antiga, Edat Mitjana, Edat Moderna  
i Edat Contemporània.  
- Últim terç del segle XX  
- Estils artístics  
- Història de la música  
GEOGRAFIA  
- La població.Densitat de població  
- Sectors productius d'Espanya.Espanya  
i la CEE  
- Geografia Física i Política d'Espanya i  
Europa  
- La Atmosfera.Tectònica i el Sistema Solar.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

GRADUAT EN SECUNDÀRIA (ESO)
Forma't
Campus i seus: Forma't
Forma't
Vilardell 38 08014 Barcelona
Sol·licita informació
X