Grau en Biologia

Grau
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Què es pretén amb aquest ensenyament?

Proporcionar als titulats els coneixements necessaris per ser capaços de reconèixer els éssers vius, els diferents nivells d'organització i la seva diversitat: concepte i origen de la vida, estructura química dels éssers vius, tipus i nivell d'organització, genètica i mecanismes de la herència i la biodiversitat, mecanismes evolutius, desenvolupament.

Capacitar per reconèixer diverses activitats que duen a terme els éssers vius i els mecanismes subjacents a aquestes activitats: metabolisme, replicació, transcripció, traducció i modificació de material genètic, senyalització cel·lular, regulació i integració de processos fisiològics.

Capacitar per reconèixer les adaptacions dels éssers vius a l'entorn (medi físic, estructura i dinàmica de poblacions i comunitats, fluxos d'energia i matèria).

Conèixer, analitzar i resoldre problemes, així com ser capaços de fer assajos.

Temari

Distribució de crèdits:

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 108
Optativa 60
Pràctiques externes obligatòries 0
Treball de fi de grau obligatori 12
CRÈDITS TOTALS 240

Destinataris

El perfil d'accés recomanat per a tots els estudiants és el de batxillerat de Ciències i Tecnologia que preveu l'actual Llei Orgànica d'Educació. Per als estudiants procedents d'altres sistemes educatius, els coneixements bàsics necessaris per poder desenvolupar eficaçment els estudis són els continguts actuals de batxillerat de biologia, química, física i matemàtiques, així com un nivell suficient de llengua anglesa.

Promocions

Àmbit professional sanitari: biòleg intern resident (IIR), laboratori clínic, reproducció humana, salut pública, nutrició i dietètica, salut animal i vegetal.
<br>Investigació i desenvolupament científic de les ciències experimentals i de la vida.
<br> Indústria farmacèutica, agroalimentària i química, producció i gestió de la qualitat.
Àmbit professional agropecuari en explotació i optimització de cultius vegetals, animals i fongs, i recerca de nous jaciments de recursos vius explotables.
<br> Medi ambient: ordenació, conservació i control del territori, gestió de recursos naturals, gestió de residus, avaluació d'impactes i restauració del medi natural.
<br> Informació, documentació i divulgació: museus, parcs naturals, zoològics, editorials, gabinets de comunicació, empreses, fundacions científiques, premsa o televisió.
<br> Comerç i màrqueting de productes i serveis relacionats amb la biologia.
Grau en Biologia
Facultat de Biologia (UB)
Campus i seus: Facultat de Biologia (UB)
Facultat de Biologia (UB)
Av.Diagonal, 645 08028 Barcelona
Cursos més populars
X