Grau de Bioquímica

Grau
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Què es pretén amb aquests estudis?
Proporcionar una formació conceptual i metodològica que permeti:
  • L'exercici de la professió i l'accés a estudis de postgrau de l'àrea.
  • La comprensió de les tècniques estàndard de la bioquímica i l'ús adequat.
  • Formar en el disseny experimental i els aspectes bàsics quantitatius de la bioquímica.
  • Preparar adequadament per a l'inici d'una carrera científica, professional o docent.
  • Proporcionar habilitats en tecnologies de frontera i en la utilització d'eines i recursos d'investigació.
  • Fomentar la implicació en el treball de laboratori segur i propiciar el coneixement dels aspectes ètics i bioètics de l'àrea.
  • Fomentar l'esperit emprenedor i l'interès per la transferència de tecnologia i la patentabilitat dels resultats de la investigació.

Temari

Distribució de crèdits

Tipus de matèria - Crèdits ECTS
Formació bàsica 60 Crèdits ECTS
Obligatòria 132 Crèdits ECTS
Optativa 36 Crèdits ECTS
Pràctiques externes obligatòries 0 Crèdits ECTS
Treball final de grau obligatori 12 Crèdits ECTS
CRÈDITS TOTALS 240 Crèdits ECTS

Requisits

És interessant i recomanable que tinguis:
El perfil d'accés recomanat per a tots els estudiants és el de batxillerat de Ciències i Tecnologia que preveu l'actual Llei Orgànica d'Educació. Per als estudiants procedents d'altres sistemes educatius, els coneixements bàsics necessaris per poder desenvolupar eficaçment els estudis són els continguts actuals de batxillerat de biologia, química, física i matemàtiques, així com un nivell suficient de llengua anglesa.

Quines són les vies d'accés preferents per a aquest grau?:
En funció dels estudis previs que s'hagin cursat, es pot accedir als estudis de grau des de diferents vies. Pots consultar-les a Admissions a estudis de grau.
Si accedeixes als estudis a través de les proves d'accés a la universitat (PAU) o un cicle de formació de grau superior (CFGS), et recomanem que també consultis les pàgines següents de la Generalitat de Catalunya (Departament d'Economia i Coneixement, Universitats i Recerca) .Allí trobaràs les especificitats per a l'accés per aquestes vies permanentment actualitzades:

En cas d'haver cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a Admissió amb estudis estrangers.

Perspectives laborals

Podràs treballar en els següents àmbits: Investigació bàsica i aplicada en centres públics. Investigació aplicada a la indústria química, farmacèutica, alimentària i biotecnològica. Laboratoris hospitalaris. Laboratoris d'anàlisi i diagnòstic. Empreses de serveis, materials i equipaments científics. Empreses de comunicació i divulgació científica.
Grau de Bioquímica
Facultat de Biologia (UB)
Campus i seus: Facultat de Biologia (UB)
Facultat de Biologia (UB)
Av.Diagonal, 645 08028 Barcelona
Cursos més populars
X