Grau en Biotecnologia

1124 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Facultat de Ciències (UdG)
Grau en Biotecnologia
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
Girona
4 anys
Consulteu el preu

Descripció

La biotecnologia és el conjunt de disciplines o ciències que té per objectiu l'estudi dels éssers vius o parts dels éssers vius per obtenir béns i serveis. La seva zona d'estudi està entre la biologia, la bioquímica i l'enginyeria, i té a més gran repercussió en la farmàcia, la medicina, la microbiologia, la ciència dels aliments i l'agricultura, entre altres camps. El coneixement de què disposen els biotecnòlegs, que fa de vincle entre la biologia i l'enginyeria química, els permet optimitzar i dur a gran escala la síntesi de productes que afecten tots aquests camps citats.

Una secció de la biotecnologia és l'ús directe d'organismes per a la producció de productes orgànics per al consum, per al reciclatge, per al tractament de residus o per netejar les zones contaminades per activitats industrials (bioremediació). Hi ha també aplicacions de la biotecnologia que no empra organismes vius. Els microxips d'ADN usats?? En les anàlisis genètiques són un exemple. Hi ha moltíssimes produccions que es fan amb només la reacció dels enzims dels microorganismes.

La biotecnologia moderna està freqüentment associada amb l'ús dels microorganismes genèticament modificats com l'Escherichia coli o el llevat Saccharomyces cerevisiae per a la producció de substàncies com la insulina o els antibiòtics. També es pot referir als animals transgènics o plantes transgèniques o cèl · lules animals modificades com les de l'ovari de hàmster xinès (CHO) entre moltíssimes altres, que són emprades per als assajos de les indústries farmacèutiques per la qual cosa la biotecnologia també està comunament associada amb la recerca de noves teràpies i dispositius de diagnòstic.

Objectius formatius
El grau de Biotecnologia pretén aconseguir els següents objectius:

| Infondre l'interès per l'aprenentatge i l'aplicació dels coneixements adquirits en diferents situacions i contextos.
| Establir les bases per permetre el desenvolupament de processos biotecnològics, basant-se en el coneixement i la millora de les transformacions que porten a terme els éssers vius.
| Aconseguir l'aprenentatge de quines són les eines conceptuals, manuals i tècniques per millorar processos industrials ja existents.
| Dotar els estudiants amb la capacitat d'aplicar els coneixements adquirits a diferents problemàtiques i àrees de coneixement (química, agricultura, sanitat, alimentació, medi ambient, etc.) Per a la producció de béns i serveis.
Perspectives
La biotecnologia, tot i ser una titulació universitària recent, fa temps que és un concepte conegut i utilitzat. Això és així perquè neix de la confluència d'interessos i coneixements entre la biologia, la bioquímica, la química i l'enginyeria, entre d'altres. El progrés de la biotecnologia serà conseqüència del progrés de totes les àrees de coneixement que es nodreix, perquè constitueix, a la pràctica, una mena de síntesi aplicada a la solució d'alguns problemes específics. Paraules o expressions com cèl · lules mare, clonació terapèutica, teràpia gènica, biosensors, microxips de DNA o de proteïna, diagnòstic molecular, i moltes altres tenen una estreta relació amb la biotecnologia.

Aquestes eines o tècniques han de servir en el futur per obtenir mètodes millors de diagnòstic i curació de les malalties, per obtenir noves i millors vacunes, per augmentar la producci ó agrícola minimitzant l'ús de pesticides, i col · laborar d'aquesta manera a eradicar la malnutrició en moltes parts del món, o per fer els processos de producció d'una àmplia gamma de productes més nets i segurs.

Organització del grau
El grau de Biotecnologia s'organitza en 4 anys i al llarg d'aquest temps adquiriràs les competències relacionades amb l'aprenentatge de les metodologies experimentals; competències que apliquen el raonament científic al disseny, la recollida i interpretació de dades, el seu processament i anàlisi posterior. En definitiva, aprendràs una nova manera de pensar i resoldre problemes aplicant el mètode científic.

En el primer curs trobaràs les anomenades matèries bàsiques: Química, Física, Biologia, Matemàtiques, Geologia, així com una matèria pràctica anomenada Tècniques científiques integrades, que t'ha de permetre desenvolupar i adquirir les competències i habilitats relacionades amb el treball experimental tant de laboratori com de camp.

En el segon curs trobaràs les matèries obligatòries que et permetran aprendre com són els éssers vius des del punt de vista cel · lular i molecular, i quins són els principis termodinàmics que els governen, alhora que t'iniciaràs en el món del enginyeria química.

En el tercer curs completaràs els aprenentatges sobre matèries obligatòries relacionades amb els processos que utilitzen els éssers vius per a transformar la matèria i quins són els fluxos d'energia associats a aquestes transformacions. També en aquest curs, aprendràs com es pot utilitzar l'enginyeria química per a simular o reproduir aquests processos amb una finalitat determinada. Per completar la teva formació, en aquest curs treballaràs amb eines bioinformàtiques que permeten gestionar el banc de dades, que permet disposar d'una gran quantitat d'informació sobre els éssers vius, la seva estructura i les funcions. Atès que la professió de biotecnòleg està orientada cap a la indústria en les seves diverses vessants, el graduat o graduada en biotecnologia ha de ser capaç de dur a terme tasques de responsabilitat en el disseny, la producció i la gestió. És per això que en aquest curs prendràs contacte amb aspectes socials, legals, econòmics i de gestió vinculats amb la biotecnologia.

A quart curs és possible fer un pas cap a l'especialització i la professionalització ja que podràs escollir dos mòduls optatius entre els següents: Molècules biotecnològiques, Aplicació industrial de la biotecnologia, Gens i biotecnologia, Biotecnologia fonamental, Fisiologia molecular o Química industrial. A més, duràs a terme el Treball de fi de grau on podràs aplicar totes les competències apreses anteriorment i realitzaràs un treball de pràctiques en empresa.

Temari

primer curs
  Química bàsica (B): 9,00 crèdits
  Biologia bàsica (B): 9,00 crèdits
  Matemàtiques bàsiques (B): 9,00 crèdits
  Física bàsica (B): 9,00 crèdits
  Geologia bàsica (B): 6,00 crèdits
  Tècniques científiques integrades (B): 18,00 crèdits
segon curs
  Bioquímica (OB): 9,00 crèdits
  Biologia molecular (OB): 9,00 crèdits
  Enginyeria bioquímica (OB): 9,00 crèdits
  Fonaments de biologia per biotecnologia (OB): 24,00 crèdits
  Fonaments de química per biotecnologia (OB): 9,00 crèdits
tercer curs
  Bioenergètica i metabolisme (OB): 9,00 crèdits
  Processos, productes i projectes (OB): 12,00 crèdits
  Mètodes instrumentals quantitatius (OB): 9,00 crèdits
  Aspectes socials i econòmics de la biotecnologia (OB): 9,00 crèdits
  Bioinformàtica (OB): 6,00 crèdits
  Enginyeria de bioreactors (OB): 9,00 crèdits
  Pràctiques integrades (OB): 6,00 crèdits
quart curs
  Treball final de grau (TFG): 12,00 crèdits
  Projectes (OB): 6,00 crèdits
  Cal superar 2 dels mòduls següents:
  Molècules biotecnològiques (OP): 15,00 crèdits
? Aplicació industrial de la biotecnologia (OP): 15,00 crèdits
? Gens i biotecnologia (OP): 15,00 crèdits
? Biotecnologia fonamental (OP): 15,00 crèdits
? Fisiologia molecular (OP): 15,00 crèdits
? Química industrial (OP): 15,00 crèdits
  Cal superar primer els mòduls següents:
? Pràctiques en empresa (OP): 6,00 crèdits
? Estadística (OP): 6,00 crèdits

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Durada

240 ECTS

Perspectives laborals

Las salidas profesionales preferentes para un biotecnólogo son, por ámbitos de trabajo, las siguientes: Industria: farmacéutica, veterinaria, química fina, agroalimentaria, microelectrónica o relacionada con el medio ambiente, en las siguientes áreas: • Laboratorios de I + D para el desarrollo de nuevos procesos y productos • Plantas de producción • Laboratorios de análisis y de control de calidad • Gestión, documentación, marketing y comercialización, tramitación de patentes y aspectos legales Biosanitario: • Centros de investigación en salud humana • Laboratorios de análisis y de diagnóstico molecular Investigación pública en universidades o centros del CSIC Docencia en la enseñanza secundaria, escuelas técnicas, escuelas universitarias y universidades Administración pública y servicios: • En tareas relacionadas con el tratamiento de aguas o de residuos • Como técnicos de medio ambiente Consultorías o e
Grau en Biotecnologia
Facultat de Ciències (UdG)
Campus i seus: Facultat de Ciències (UdG)
Facultat de Ciències (UdG)
Campus de Montilivi 17003 Girona
Sol·licita informació
X