Descripció

Centre docentFacultat de Dret

Presentació

La formació criminològica de professionals d'àmbits com les administracions locals, els cossos policials, els jutjats o les presons, que desenvolupen tasques criminològiques, ha estat bastant desatesa al llarg dels anys. Últimament, se li ha començat a atorgar la importància que mereix, i s'ha pres consciència que la professionalització augmenta les probabilitats d'èxit en les intervanciones que es duen a terme.La titulació proposada per la UAB permet al professional criminòleg aplicar la seva formació en tres àmbits principalment: tasques de prevenció i gestió de problemes de convivència i de criminalitat en administracions locals i autonòmiques; investigació criminològica a la universitat, en els cossos policials i en les administracions públiques, i participació en els serveis d'execució penal, per gestionar la rehabilitació de delinqüents i atendre a les víctimes en l'àmbit judicial.El pla d'estudis s'estructura segons el caràcter interdisciplinari de la criminologia. Integra matèries procedents de les quatre disciplines que són la base sobre la qual s'ha desenvolupat la teoria criminològica: el dret, la psicologia, la sociologia i la pedagogia. D'altra banda, integra les matèries específiques de l'àrea criminològica i tambíén incorpora matèries sobre els mètodes d'investigació.

Règim d'estudiTemps complet. Possibilitat de cicle llarg (6 anys) per a persones que compaginin estudi i treball (40 crèdits per any). Presència obligada en les activitats guiades pel professorat.

ModalitatPresencial.

Horaris/TornsUn torn de matí (possibilitat d'alguna activitat a la tarda).

Període lectiuCuadrimestral.

IdiomaCatalà i castellà i alguna assignatura en anglès.

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tot el treball de l'estudiant.Pràctiques professionals

Assignatura optativa de pràctiques externes.

Les pràctiques es fan a l'Escola de Policia, en ajuntaments, presons, centres de menors, serveis de mesures penals alternatives (IRES), centres de rehabilitació de drogodependències, oficines d'atenció a la víctima.Programes d'intercanviPrograma Erasmus amb Holanda i Suïssa i previsió de nous convenis amb universitats del Regne Unit.

Altres programes d'intercanvi amb Califòrnia (EUA).

Preu vigent per crèdit13,75 eurosCompetènciesCompetències generals

Demostrar posseir i comprendre les teories criminològiques i reflexionar críticament sobre elles.

Aplicar els seus coneixements sobre les teories criminològiques a les experiències de conflicte i de criminalitat existents, i plantejar respostes adequades i concordes al marc legal existent.

Utilitzar els mètodes i tècniques d'investigació propis de l'anàlisi criminològica per analitzar les dades i experiències de conflicte, criminalitat i control existents en un determinat context social. Avaluar, de manera reflexiva i crítica, les respostes possibles i exposar, amb rigor acadèmic, els resultats del treball.

Transmetre al públic especialitzat i a la societat en general, respostes als problemes de criminalitat i conflicte social que prenguin en consideració els drets i interessos de totes les parts involucrades, i que estiguin orientades pels valors de la pacificació social, integració i prevenció de nous conflictes.

Tenir un coneixement suficient de les teories i mètodes d'investigació criminològics que permeti dur a terme estudis especialitzats en matèria criminològica, en el nivell de màster i doctorat.

Competències transversals

Treballar de manera autònoma: identificant objectius, aconseguint planificar el desenvolupament d'un treball, buscant les fonts documentals necessàries, utilitzant les tècniques d'investigació adequades, exposant el treball realitzat i avaluant-ho.

Treballar en equip i en xarxa: capacitat per coordinar-se amb altres persones, buscant objectius comuns amb professionals de diferents agències, planificant el treball comú i executant-ho de manera coordinada.

Analitzar i sintetitzar: comprendre i sintetitzar les idees bàsiques d'un treball acadèmic, d'un informe, o de qualsevol altra forma d'expressió, i ser capaç de realitzar una valoració reflexiva i crítica. Aquesta capacitat haurà d'aconseguir-se tant si les idees s'han exposat en català, en castellà o en anglès.

Redactar un treball acadèmic: capacitat de realitzar un treball de manera estructurada (objectius, metodologia, resultats i conclusions), usant fonts solvents i citant-les. Aquesta capacitat haurà d'aconseguir-se en català, en castellà i, en un nivell bàsic, en anglès.

Transmetre oralment les idees a una audiència en un nivell correcte en català i castellà i, en un nivell bàsic, en llengua anglesa.

Relacionar-se respectuosament amb les persones: desenvolupar les aptituds de l'empatia, la capacitat d'escoltar, de comprendre les motivacions i d'atendre a les seves necessitats.Sortides professionalsSortides professionals

El grau de Criminologia ha de servir per contribuir a crear un camp professional emergent. Existeixen tres àmbits principals en els quals podran inserir-se els titulats en Criminologia:Ajuntaments: com a persones especialitzades a prevenir i gestionar els problemes de convivència i criminalitat.

Cossos policials: com a personal especialitzat en la investigació criminològica.

Serveis d'execució penal: com a treballadors per a la rehabilitació de delincuentres i d'atenció a les víctimes.Veure més

Destinataris

Perfil d'ingrés

El perfil d'accés recomanat és el següent:Interès pels problemes de les persones i de la societat en el seu conjunt, així com una actitud favorable a involucrar-se en les seves solucions.

Estima per les disciplines empíriques, mostrant interès pel coneixement de la realitat.

Nivell d'anglès suficient per comprendre textos científics de criminologia.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau de Criminologia

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos