Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals (UB)

Grau en Gestió d'Informació i Documentació Digital

Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals (UB)

Grau
Presencial | Semi-presencial
Oficial / Homologat
240 Crèdits

Descripció

Què és pretén amb aquest ensenyament?

 

 • Formar especialistes en disseny, gestió i avaluació de serveis d'informació d'acord amb les necessitats d'una comunitat geogràfica, virtual o vinculada a una organització.

 • Desenvolupar competències específiques de captura, selecció, organització, preservació i difusió d'informació i documentació mitjançant l'aplicació de les tecnologies.

 • Desenvolupar habilitat de comunicació pròpies de la mediació entre els usuaris i els documents, així com les competències de gestió de recursos per assegurar la qualitat dels serveis.

 • Formar professionals de mentalitat oberta al canvi que s'integrin en entorns laborals marcats per la constant innovació de processos i instruments, i que sàpiguen posar de relleu el valor estratègic de la informació i la documentació en tot tipus d'organització.
Ttol a obtenir: Graduat/da en Informació i Documentació

Crédits ECTS: 240

Branca de coneixements: Ciencias Sociales

De què podràs treballar?

 

 • Bibliotecari documentalista.

 • Gestor de la documentació en organitzacions.

 • Arquitecte de sistemes web.

 • Formador en l'ús d'informació.

 • Consultor en sistemes d'informació.Veure més

Temari del curs

240 crédits distribuits de la següent forma:

Tipo d'assignatura - Crédits
 • Matèries bàsiques: 60
 • Troncals:129
 • Pràcticum: 12
 • Treball fi de grau 9
 • Optatives: 30

1r curs
1r semestre:
 • Cerca i ús d'informació (MB) 6 cr.
 • Tècniques de comunicació (MB) 6 cr.
 • Història social del coneixement (MB) 6 cr.
 • Fonaments de tecnologia (MB) 6 cr.
 • Introducció als sistemes d'inf. i documentació (6+6 cr.)
2n semestre:
 • Fonaments de cognició humana (MB) 6 cr.
 • Informació i societat (MB) 6 cr.
 • Informació i formats digitals (MB) 6 cr.
 • Recuperació d'informació 6 cr.
 • Introducció als sistemes d'inf. i documentació (6+6cr)
2n curs
1r. semestre:
 • Disseny de sistemes de recuperació (6+6 cr.)
 • Anàlisi de necessitats d'informació (6 cr.)
 • Teoria de les organitzacions (MB) 6 cr.
 • Estadística aplicada (MB) 6 cr.
 • Recursos i serveis de referència (6 cr.)
2n semestre:
 • Disseny de sistemes de recuperació (6+6 cr.)
 • Aspectes legals de la informació (MB) 6 cr.
 • Gestió documental a les organitzacions (6 cr.)
 • Mètodes i tècniques de planificació (6 cr.)
 • Suport i formació d'usuaris (6 cr.)
 
3r curso
1r semestre:
 • Catalogació i indexació (6+6 cr.)
 • Desenvolupament de col·leccions (6 cr.)
 • Metodologia de la recerca (6 cr.)
 • Preservació i conservació (6 cr.)
 • Sistemes de gestió automatitzada I (6 cr.)
2n semestre:
 • Catalogació i indexació (6+6 cr.)
 • Classificació i descripció de documents d'arxiu (6 cr.)
 • Avaluació i qualitat (9 cr.)
 • Sistemes de gestió automatitzada II (6 cr.)
 • Optativa (3 cr.)
 
4t curso
1r semestre:
 • Pràcticum (12 cr.)
 • Optatives (18 cr.)
2n semestre:
 • Formalització semàntica (6 cr.)
 • Màrqueting (6 cr.)
 • Treball de fi de grau (9 cr.)
 • Optatives (9 cr.)
(*) Intinerari plantejat per implicació a temps complet. Hi ha altres opcions de itineraris directament a la pàgina web del ensenyament.
Veure més

Destinataris

És interessant i recomanable que tinguis:

 

 • Capacitat d'adaptació als canvis continus que és produeixen en l'entorn de la gestió de la informació, derivats de l'impacti dels tecnologies.

 • Autonomia, capacitat de planificar i d'organitzar tasques, creativitat, flexibilitat i iniciativa.

 • Habilitats comunicatives: capacitat lingüística trilingüe (català, castellà i anglès), domini del llenguatge verbal i no verbal, empatia, domini de tècniques de comunicació assertiva per a la transmissió d'opinions, de sentiments i d'intencions de manera eficaç, etc.

 • Habilitats socials, com llaura l'esperit d'aprenentatge, la capacitat de participació i la cooperació en projectes col·lectius, a més de la capacitat de crítica i d'autocrítica, sabent ser autoexigent.Places

60

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau en Gestió d'Informació i Documentació Digital

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Grau en Gestió d'Informació i Documentació Digital