Curs d'Interpretació I: Iniciació Actoral

Curs
Presencial
1 any
Menys de 250 €

Descripció

Durant el curs es desenvolupen les tècniques essencials de l'actuació: aspectes sensorials i físics, espontaneïtat, situació dramàtica, línies d'acció, expressivitat, joc creatiu i text. Es treballa la improvisació com a eix central d'exploració escènica.

Temari

Continguts generals
 • Consciència corporal i vocal.
 • Moviment expressiu.
 • Improvisació i espontaneïtat.
 • Aspectes tècnics dels fets teatrals.
 • Incorporació d'acció dramàtica, rol teatral i text.
Les classes es desenvolupen amb la dinàmica d'un taller pràctic. Tenen una durada de tres hores i es divideixen en dues parts diferenciades:
 • Desenvolupament expressiu del cos: possibilitats i qualitats del moviment expressiu i reconeixement de la veu.
 • Introducció del llenguatge teatral. Es treballen dos eixos essencials: la improvisació i les nocions bàsiques de situació dramàtica.
Continguts específics
Primer quadrimestre:
 • La Improvisació (individual/en parelles/en grup)
 • Imaginari actoral
 • El joc escènic
 • El conflicte escènic
 • Reconeixement de la nostra expressivitat
 • Recorregut per l'estructura dramàtica
 • Iniciació al text
 • El diàleg relacional
 • 1a Mostra en públic: Càpsules individuals
 • Recorregut per l'estructura dramàtica
 • Iniciació al text
 • El diàleg relacional
 • 2a Mostra en públic a partir de textos contemporanis.
Segon quadrimestre:
 • Elements centrals de l'estructura dramàtica
 • Tipus de conflictes
 • Jo sóc el personatge
 • La veritat en escena
 • Construcció d'escenes a partir de textos contemporanis
 • 3a Mostra en públic: Final de curs

Destinataris

Dirigit a persones sense experiència o amb molt poca que vulguin descobrir les seves possibilitats d'actuació i creativitat en escena.
 

Perspectives laborals

En finalitzar el curs l'alumne compta amb els elements fonamentals de l'exploració teatral. Les dues mostres teatrals obertes al públic que es realitzen durant l'any permeten, a més, incorporar l'experiència vivencial del teatre .

Preu

Menys de 250 €
Quota mensual

Lloc on s'imparteix el curs

Porta4. Carrer Martí, 18. 08024 Barcelona
Curs d'Interpretació I: Iniciació Actoral
L'autèntica
Campus i seus: L'autèntica
L'autèntica
Carrer de Martí, 18 08024 Barcelona
Cursos més populars
X