Màster de Desenvolupament i Innovació d'Aliments

1100 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Màster de Desenvolupament i Innovació d'Aliments
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
Consulteu el preu

Descripció

Aquest programa pretén cobrir la demanda creixent de titulats especialitzats que tinguin la capacitat d'innovar, que puguin integrar-se dins d'equips multidisciplinaris i que tinguin capacitat d'adaptar-se als canvis continus que en aquests moments se succeeixen en el camp de l'alimentació, tant a la indústria alimentària en concret, com en altres àrees de l'exercici professional. L'alumnat haurà d'adquirir unes bases sòlides i suficients per tal que sigui capaç d'analitzar tots els processos compresos dintre de les activitats d'R+D+I a la indústria alimentària, integrant tota una sèrie d'aspectes que convergiran en una formació d'alt nivell en el camp del disseny i desenvolupament de productes alimentaris. Un nivell adequat de participació de l'empresa i una millora de la interacció entre els centres universitaris i el sector productiu han de ser la base per assegurar una formació d'alta qualitat. La finalitat és oferir una formació complementària a titulacions actuals que ofereixen uns coneixements bàsics de partida amb els objectius següents:

-Subministrar coneixements suficients dins les matèries que ha de fer servir el futur especialista en recerca i desenvolupament a la indústria alimentària.
-Capacitar per a un desenvolupament professional clarament enfocat cap a la recerca, però integrant-se en equips multidisciplinaris a l'empresa alimentària.
-Capacitar per al desenvolupament professional en l'àmbit dels centres de recerca. S'ha de configurar un itinerari de formació per a la recerca amb un tronc comú fort per compartir entre una orientació professional a la indústria i una orientació més científica.

Destinataris

Titulacions en Ciència i Tecnologia dels Aliments, Química, Biologia, Bioquímica, Farmàcia,  Veterinària, tècnics agrícoles, enginyers agrònoms, enginyers químics i altres titulacions que la Comissió de Coordinació estudiï i consideri acceptables.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Català o castellà

Durada

Entre 60 - 90 crèdits variable en funció del tipus d'estudis previs

Preu

Consulteu el preu
Entre 40-64 euros el crèdit

Horari

Horari de tardes
Màster de Desenvolupament i Innovació d'Aliments
Facultat de Farmàcia Campus Diagonal (UB)
Campus i seus: Facultat de Farmàcia Campus Diagonal (UB)
Facultad de Farmacia Campus Diagonal UB
Joan XXIII, 27-31 08028 Barcelona
Sol·licita informació
X