Màster en Direcció de Centres per a la Innovació Educativa

1014 Persones estan visitant aquest curs
Preu 2.820 €
Sol·licita informació
Facultat de Ciències de l'Educació (UAB)
Màster en Direcció de Centres per a la Innovació Educativa
Sol·licita informació
Màster
Semi-presencial
Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
60 crèdits
Preu 2.820 €

Descripció

La innovació i la qualitat en els centres educatius requereixen plantejaments i estratègies globals així com processos de gestió qualificats , participatius i democràtics . Intervenir eficaçment en aquests processos i , sobretot , dirigir-los de forma adequada , implica una formació i una capacitació especialitzades .
D'altra banda , hi ha un considerable nombre de titulats universitaris , molts d'ells vinculats professionalment al món de l'educació, que precisen i reclamen aquesta formació i especialització complementària que sovint no es pot obtenir en els estudis de grau .
El Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona ( UAB ) ofereix des de fa temps projectes de formació directiva e-learning ( modalitats semipresencials i virtuals ) dirigits a adquirir conceptes i desenvolupar capacitats associades a la direcció, gestió i administració d'institucions educatives , tant de l'àmbit de l'educació formal com de l'educació no formal . Ara es tracta d'unificar les iniciatives en un programa únic .
D'altra banda , l'aprovació de la Llei catalana d'educació i l'exigència que comporta de formació per als directius , aconsellen impartir en obert els programes formatius existents i presentats com corporatius . Es dóna així resposta a la nova exigència normativa, que suposa s'estendrà a altres comunitats autònomes , i es possibilita l'accés a la formació en direcció a directius de la resta de l'Estat i fins i tot de Llatinoamèrica .

Temari

Mòdul 1. Direcció de Centres per a la Innovació Educativa
  • Els centres de formació com a organitzacions (12 crèdits ECTS) (Obligatòria)
  • El lideratge (12 crèdits ECTS) (Obligatòria)
  • Els plantejaments institucionals (12 crèdits ECTS) (Obligatòria)
Mòdul 2. Segon Any
  • Els centres de formació i l'entorn (6 crèdits ECTS) (Obligatòria)
  • La gestió de recursos (12 crèdits ECTS) (Obligatòria)
  • El canvi i la innovació (6 crèdits ECTS) (Obligatòria)
  • Treball final de màster (10 crèdits ECTS) (Obligatòria)
Itineraris:
El màster en Direcció de Centres per a la Innovació Educativa es pot cursar mitjançant dues opcions:
Matricular el màster sencer
Matricular la diplomatura de postgrau en Direcció de Centres per a la Innovació Educativa i, un cop superada, matricular el 2n any de màster / treball de fi de màster.

Competències per a les quals et prepara el curs

Competències específiques : Analitzar organitzacions educatives per descobrir disfuncions . Identificar i valorar críticament alternatives per a la millora organitzativa i l'actuació dels directius d'institucions educatives. Planificar i desenvolupar plans d'actuació directiva per promoure el canvi i la innovació en institucions educatives . Liderar i gestionar grups de professionals en el marc d'organitzacions educatives participatives . Dissenyar i aplicar estratègies i tècniques de lideratge , direcció i gestió institucional per a organitzacions educatives . Assessorar i intervenir en problemes o processos relacionats amb l'organització i gestió de les institucions educatives . Competències transversals : Analitzar i resoldre problemes complexos d'organització , lideratge , direcció i gestió institucional des d'una perspectiva multidisciplinària . Col · laborar i actuar en equip . Aplicar eines per a la millora de la planificació , gestió i canvi institucional.

Requisits

Requisits d'admissió
Diplomats o Llicenciats universitaris, Titulats de grau, vinculats professionalment a l'educació tant formal com no formal d'institucions educatives, amb experiència o interès per la gestió institucional. També poden ser admesos amb convalidació d'assignatures (màxim 30 crèdits) els titulats del Diploma de Postgrau de direcció de centres educatius de la UAB.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà

Durada

Propera convocatòria: del 20/10/2017 al 14/12/2018.

Objectius

Analitzar críticament i avaluar el marc normatiu i les directrius administratives i econòmiques que regulen el funcionament de les institucions educatives .
Promoure el canvi personal en coneixements , competències , actituds i habilitats de directius de centres educatius , relacionats amb les necessitats de la seva pràctica professional , els requeriments del context immediat i del sistema educatiu
Aplicar les tècniques i els instruments adequats per a una gestió administrativa i econòmica eficaç d'institucions educatives .
Utilitzar eficaçment els procediments i les eines pròpies de la funció directiva i del lideratge en les organitzacions educatives .
Dissenyar i desenvolupar plans i programes d'innovació i de millora per als centres educatius .
Elaborar una síntesi personal del conjunt del programa plasmant en projectes de direcció i d'innovació o investigació .
Promoure una actuació professional segons els principis normatius que suggereixen les actituds i els valors de les entitats titulars dels centres educatius .

Titulació obtinguda

Màster en Direcció de Centres per a la Innovació Educativa.

Promocions

Beques i ajuts:
La UAB t'ofereix informació permanentment actualitzada sobre una selecció de beques per a màsters i postgraus, tant beques pròpies de la UAB com d'altres beques i ajuts provinents d'altres institucions i empreses.

Lloc on s'imparteix el curs

Sessions presencials UAB.
Màster en Direcció de Centres per a la Innovació Educativa
Facultat de Ciències de l'Educació (UAB)
Campus i seus: Facultat de Ciències de l'Educació (UAB)
Facultat de Ciències de l'Educació (UAB)
Edifici G, Universitat Autonòma de Barcelona 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Sol·licita informació
X