Màster en Disseny de l'Espai Comercial: Retail Design

Màster
On-line
60 crèdits
5200 €

Descripció

L'espai comercial té com a principal mesurat la projecció d'una idea de marca a un espai físic, així com l'exposició dels seus productes per al consum per part de la societat, que ha de permetre potenciar el posicionament de la marca i el seu producte respecte a la competència.
El Dissenyador d'Interiors, l'arquitecte, el marxandatge (visual merchandising), el dissenyador gràfic i altres disciplines que es configuren en la disciplina de l'retail, han d'aprendre a interpretar les marques, els seus diferents missatges i valors; el resultat de la seva interdisciplinarietat ha de ser alhora visualment atractiu, funcional i racional per projectar-los a el públic a què van dirigits. El seu èxit també depèn de factors com la ubicació, les característiques de l'espai, els costos i la contemplació de l'manteniment del seu treball entre d'altres.
El Màster en Disseny de l'Espai Comercial: Retail Design permetrà projectar una marca en un espai, combinant identitat i negoci, i transformar un punt de venda en un canal de comunicació.

Temari

El Màster en Disseny de l'Espai Comercial: Retail Design s'estructura a partir de les següents assignatures que s'integren en un projecte transversal:

Aula Oberta
Espai obert d'aprenentatge destinat a l'programari Autocad. 6 setmanes de durada, en paral·lel a l'taller introductori i a el primer mòdul.

Retail màrqueting i omnicanalidad. Fonaments i argumentacions (5 ECTS)
Adquirirem una visió global de el món de l'retail, entendrem la seva evolució i aprendrem a aplicar-lo en l'entorn local.

Estratègia i Disseny: El briefing (5 ECTS)
Aprendrem a configurar un briefing amb tota la informació necessària, de manera que ens permeti tenir visió global del que hem de projectar.

Tècniques de representació (5 ECTS)
Descobrirem com plasmar tot allò que destil·la el branding de qualsevol marca en el punt de venda.

Retail branding (5 ECTS)
Aprendrem a lliurar la documentació a el client fent-la visualment atractiva.

Visual merchandising Instore (5 ECTS)
Estudiarem la finalitat principal de l'marxandatge en retail per a la bona gestió de l'negoci: comunicar en el punt de venda.

Display design (5 ECTS)
Ens formarem en capacitat de reacció i ens entrenarem per ser capaços de donar la volta a l'retail en qualsevol moment.

Disseny de mobiliari (5 ECTS)
Treballarem per saber escollir els materials que componen un projecte, generant una paleta cromàtica i buscant el material adequat.

Materials: tradició, innovació i sostenibilitat (5 ECTS)
Aprendrem totes les fases de desenvolupament complet de l'mobiliari.

Gestió de el projecte comercial (5 ECTS)
Treballarem els passos per convertir una idea de negoci en un espai tangible que respongui a les necessitats del client.

Metodologia en el disseny d'espais comercials (5 ECTS)
Estudiarem el control econòmic de l'obra i el seu seguiment per poder prendre decisions durant el seu transcurs que delimitin els sobrecostos.

Treball Final de Màster (10 ECTS)
Implementarem un programa comercial amb un briefing i un espai predefinit pel tutor.

Taller d'il·luminació
Adquirirem els coneixements bàsics d'il·luminació que permetin a l'alumne realitzar una proposta lumínica adequada per a l'espai o objecte que es requereixi.

taller tecnològic
Descobrirem les darreres tendències tecnològiques que estan modelant la indústria retail i casos d'ús.
 
Les matèries que integren el pla d'estudis es distribueixen de la següent manera:
Assignatures - ECTS
• Retail màrqueting i omnicanalidad. Fonaments i argumentacions maig
• Estratègia i Disseny: el Briefing maig
• Retail branding 5
• Tècniques de representació maig
• Visual Marxandatge Instor maig
• Display Design 5
• Materials: tradició, innovació i sostenibilitat 5
• Disseny de mobiliari 5
• Metodologia en el disseny d'espais comercials maig
• Gestió de el projecte comercial 5
• Treball Final de Màster 10
• TOTAL ECTS 60

Requisits

Aquest Màster s'adreça a persones que compleixin el següent perfil:
• Graduats superiors en Disseny
• Arquitectes
• Arquitectes tècnics
• Enginyers d'edificació
• Llicenciats en Belles Arts
En aquells casos que l'alumne acrediti estudis superiors previs a un procés d'acreditació de l'títol universitari, el Comitè Acadèmic avaluarà el CV i cartera de el candidat així com el pla d'estudis cursat, que haurà de mantenir una equivalència raonable amb els actuals estudis de Grau de la mateixa àrea.

Durada

Durada 12 mesos. Data d'inici: Novembre 2020.

Objectius

Els principals objectius d'aquest programa són:
Adquirir una metodologia de treball personalitzada que permeti optimitzar, gestionar i controlar els diferents temps d'execució d'un projecte, la seva posterior gestió i dissenyar aparadors.
Oferir les eines per ser capaç de dissenyar, dirigir i implementar un projecte d'interiorisme comercial des de l'inici fins al lliurament de l'obra al client.
Portar un control econòmic de l'obra, des de la presentació dels honoraris al client, els mesuraments, control dels pressupostos i de l'obra.
Dissenyar mobiliari adaptat al punt de venda.
Saber implementar i traslladar una imatge de marca a un espai.
Conèixer materials i tècniques per a la construcció d'espais i aparadors que siguin capaços de marcar tendències i cridar l'atenció.
Aprendre a controlar el projecte en les diferents escales i materials fins a arribar al desenvolupament de detalls constructius.
Dotar l'estudiant dels coneixements necessaris per donar una visió en la gestió del punt de venda i ser capaç de desenvolupar un projecte de gestió i dinamització de les diferents àrees que el confereixen.
Al final del curs, els estudiants comptaran amb material generat per desenvolupar un portafoli digital, que els permeti promocionar-se en l'entorn laboral.

Titulació obtinguda

Les persones que superin l'avaluació de el programa obtindran la doble titulació: títol propi de ESDESIGN - Escola Superior de Disseny de Barcelona i títol propi de la Universitat Internacional de València, que els acreditarà com a professionals en l'especialitat cursada.

Perspectives laborals

Els alumnes que realitzin aquest Màster poden desenvolupar la seva carrera professional en les següents àrees: Posicions vinculades a l'àmbit de l'retail: comerç, banca, distribució, turisme, etc. Estudis de disseny d'interiors o d'arquitectura amb departament d'interiorisme d'espais comercials. Departament de disseny d'interiors de grans empreses. Dissenyador de mobiliari comercial. Treballar en departaments o de freelance de visual merchandising i aparadorisme. Estudis de comunicació orientada a l'àmbit de l'retail.

Professorat

Director del programa: Josep Ribas.
Campus i seus: Escuela Superior de Diseño de Barcelona
Escuela Superior de Diseño de Barcelona
Barcelona
Cursos més populars
X