Escuela Superior de Diseño de Barcelona

Màster en Disseny de l'Espai Comercial: Retail Design

Escuela Superior de Diseño de Barcelona

Màster
On-line
60 Crèdits
5.200 €

Descripció

Vivim en la societat del consum on les empreses ofereixen els seus productes a l'usuari ja sigui a través d'espais físics o mitjançant el comerç en línia. La imparable evolució d'aquesta societat i les seves noves necessitats, fan que cada dia neixin idees de negoci que en molts casos necessiten poder exposar els seus productes en espais físics.

L'espai comercial té com a principal mesurat la projecció d'una idea de marca a un espai físic, així com l'exposició dels seus productes per al consum per part de la societat, que ha de permetre potenciar el posicionament de la marca i el seu producte respecte a la competència.

El Dissenyador d'Interiors d'interpretar aquesta imatge corporativa i els seus valors per projectar-los al públic al qual van dirigit, tenint en compte diversos factors com són la ubicació, les característiques de l'espai i les necessitats de la marca, per projectar espais comercials visualment atractius a la vegada que funcionals i racionals amb els costos i el manteniment.

En aquest màster donarem totes les eines necessàries per a dur endavant la implantació d'un punt de venda per part del dissenyador.

Veure més

Temari del curs

El Màster en Disseny de l'Espai Comercial: Retail Design s'estructura a partir de les següents àrees temàtiques que s'integren en un projecte transversal que es desenvolupa al llarg de 11 assignatures:

Màrqueting per a dissenyadors
Aproparem al dissenyador al llenguatge del món empresarial de màrqueting, que li permeti comunicar-se amb l'empresari d'una forma òptima, així com argumentar una idea de projecte des del punt de vista empresarial. Es busca que el dissenyador sigui capaç d'interpretar i implementar un briefing empresarial en un espai amb èxit, i detectar àrees de millora a partir d'una auditoria en el punt de venda.

L'espai comercial, breu repàs a la seva història i noves tendències
Aprofundirem breument en la història de l'espai comercial i la seva evolució, del botiguer a l'empresari, així com la implantació actual dels punts de venda, analitzant i mostrant les últimes tendències en el disseny d'espais comercials. El dissenyador d'interiors ha de tenir el coneixement de l'evolució del punt de venda i d'interpretar les tendències per poder innovar en el disseny d'espais comercials, generant punts de venda visualment atractius per als usuaris alhora que funcionals, per portar una correcta gestió i desenvolupament del mateix.

Gestió del projecte comercial
És imprescindible aprendre a gestionar tots els passos d'un projecte d'interiorisme. Des del desenvolupament i presentació de les primeres idees fins a l'inici d'una obra, cal generar una sèrie de documentació, que inclou des del grafiat en detall i desenvolupament del projecte, a la realització de mesuraments per al seu posterior control econòmic de l'obra, així com el control dels temps d'execució de tot el procés, i el coneixement bàsic de la normativa. En aquest procés cal estar pendent de reduir al màxim les problemàtiques que es puguin generar i saber respondre amb agilitat perquè la implantació del punt de venda sigui un èxit.

Instal·lacions
Les instal·lacions són un element molt important en qualsevol projecte d'interiorisme. El seu bon funcionament és essencial per al benestar de l'usuari dins de l'espai comercial. El dissenyador ha de tenir coneixement del funcionament de les mateixes, saber controlar i reconèixer la superposició de tubs i elements, alhora que la normativa a aplicar en cada situació. A l'espai comercial la il·luminació cobra vital importància. Saber controlar l'angle d'obertura d'una llum per il·luminar un objecte, la reproducció cromàtica, la temperatura de color, per crear ambients en els diferents espais, i potenciar aquells que ens interessen, són coneixements de vital importància.

Metodologia en el disseny d'espais comercials
Aprendrem a crear un espai comercial a partir d'un fil conductor que articula la idea del projecte per crear espais visualment cridaners i atractius i que generin un projecte de marca corporatiu que traslladi a l'espai la marca i els seus valors. Treballarem els passos a seguir en la conceptualització de la idea, el treball amb el client i l'exposició de la idea que vertebra el projecte, així com saber identificar la idea de marca per traslladar-la a l'espai.

Disseny de mobiliari
En moltes ocasions el mobiliari estandarditzat no respon a les necessitats que tenim per un espai o necessitat concreta del punt de venda i cal dissenyar al detall un moble a mida que resol l'exposició d'un objecte o una caixa de cobraments personalitzada ... Treballarem en el desenvolupament complet d'aquest element, ja que és molt habitual haver de dissenyar mobiliari a mida del punt de venda.

Materials i textures
Treballarem per saber escollir els materials que componen un projecte, generant una paleta cromàtica que permeti projectar una imatge de marca i alhora vam buscar un material adequat a nivell de durabilitat i compliment de la normativa. Buscarem les tendències més actuals en l'ús de materials i textures en els espais comercials.

Direcció d'obra
La direcció d'obra és un procés crític en la implantació d'un punt de venda. Els temps d'execució han d'estar molt organitzats abans de començar, ja que generalment els temps de construcció en els punts de venda són molt curts i qualsevol imprevist pot ocasionar problemes importants amb el client, ja que majoritàriament estan subjectes a pagaments de rendes elevats que poden portar a encarir el procés. És imprescindible que l'alumne sàpiga generar i controlar un calendari d'obra, per lliurar-la dins dels temps estipulats.

Visual Marxandatge i aparadorisme
La imatge i el posicionament visual són de vital importància per a qualsevol empresa, ja que projecten la seva imatge de marca i els seus valors. L'aparador és el primer contacte de l'usuari amb la marca i el seu producte, és un espai on s'implanten estratègies i accions de màrqueting. El dissenyador ha de ser capaç d'interpretar-les i implementar-les en l'espai a nivell de distribució, ambientació, il·luminació d'una forma dinàmica.

Comunicació visual i representació
Introduirem les nocions bàsiques per a la implementació en el punt de venda d'estratègies de comunicació visual a partir de l'anàlisi de casos d'estudi. Així mateix, es donaran les eines gràfiques necessàries per a la presentació de documentació coherent amb la marca i la seva proposta de projecte.

Treball Final de Màster
El Projecte Final de Màster engloba tot l'aprenentatge que l'alumne ha anat adquirint al llarg del màster en les seves diferents matèries. Consistirà en implementar un programa comercial en grup: des de la creació d'un briefing i disseny de marca, a la implementació del mateix en un espai predefinit en què l'alumne haurà de demostrar que és capaç d'aplicar tots els coneixements impartits en les diferents matèries, i realitzar una obra des de l'inici fins al lliurament de la mateixa.
El Pla d'Estudis s'estructura en quatre mòduls.
Veure més

Destinataris

Aquest Màster s'adreça a persones que compleixin el perfil següent:


  •      Graduats superiors en Disseny

  •      arquitectes tècnics

  •      Llicenciats en Belles Arts

  •      arquitectes

  •      Enginyers d'edificació
En aquells casos que l'alumne acrediti estudis superiors previs a un procés d'acreditació del títol universitari, el Comitè Acadèmic avaluarà el CV i portafoli del candidat així com el pla d'estudis cursat, que haurà de mantenir una equivalència raonable amb els actuals estudis de Grau de la mateixa àrea.
Veure més

Durada

Durada 12 mesos.
Data d'inici: Novembre 2019

Objectius

Els principals objectius d'aquest programa són:

Adquirir una metodologia de treball personalitzada que permeti optimitzar, gestionar i controlar els diferents temps d'execució d'un projecte, la seva posterior gestió i dissenyar aparadors.

Oferir les eines per ser capaç de dissenyar, dirigir i implementar un projecte d'interiorisme comercial des de l'inici fins al lliurament de l'obra al client.

Portar un control econòmic de l'obra, des de la presentació dels honoraris al client, els mesuraments, control dels pressupostos i de l'obra.

Dissenyar mobiliari adaptat al punt de venda.

Saber implementar i traslladar una imatge de marca a un espai.

Conèixer materials i tècniques per a la construcció d'espais i aparadors que siguin capaços de marcar tendències i cridar l'atenció.

Aprendre a controlar el projecte en les diferents escales i materials fins a arribar al desenvolupament de detalls constructius.

Dotar l'estudiant dels coneixements necessaris per donar una visió en la gestió del punt de venda i ser capaç de desenvolupar un projecte de gestió i dinamització de les diferents àrees que el confereixen.

Al final del curs, els estudiants comptaran amb material generat per desenvolupar un portafoli digital, que els permeti promocionar-se en l'entorn laboral.

Titulació obtinguda

Les persones que superin l'avaluació del programa obtindran la doble titulació: Títol Propi de ESdesign - Escola Superior de Disseny de Barcelona i títol propi de la Universitat Internacional de València, que els acreditarà com a professionals en l'especialitat cursada.

Preu

5.200 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Disseny de l'Espai Comercial: Retail Design

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Disseny de l'Espai Comercial: Retail Design