Escuela Superior de Diseño de Barcelona

Màster en Disseny d'Interiors

Escuela Superior de Diseño de Barcelona

Màster
On-line
12 Mesos
5.200 €

Descripció

La importància que té l'habitatge en les nostres vides, com un lloc a ocupar on sentir-nos a gust, com el nostre petit refugi i que ha anat evolucionant al llarg de la història fins als espais que avui coneixem i que estan en constant transformació a mesura que les societats van evolucionant. Així com també noves maneres de ocupar-los, ja sigui perquè la idea de família ha evolucionat, perquè necessitem compartir espais o simplement per alguna raó ocupem un espai per un temps determinat, fa que el dissenyador hagi de donar resposta a tots aquells reptes que se li planteja, pensant en donar resposta d'una manera el més funcional possible, alhora que bella.

Oferir un espai perquè l'usuari l'ocupi amb els seus objectes i que se senti a gust en ell, l'ajudem a crear el seu petit món on relacionar-se socialment i estar bé amb un mateix. Sense habitar no hi ha lloc.

El màster vol donar les eines necessàries perquè els alumnes aprenguin i desenvolupin una metodologia personalitzada que els permeti fer front a futurs projectes d'interiorisme, resolent i plantant cara a les complexitats que puguin sorgir durant el procés per acabar oferint un espai adaptat a les necessitats dels usuaris.

Veure més

Temari del curs

Espai per a la reflexió:
Es vol ensenyar a l'alumne el coneixement d'interiors d'habitatges que en la seva època van representar una transgressió o innovació ja es per la seva manera de ser habitats, o l'ús de materials constructius, la manera de treballar amb la llum, buscant obrir el marc preexistent ja vegades massa encasellat que té l'interiorisme d'habitatge. Es buscarà obrir aquest marc de referència, amb l'anàlisi i crítica de l'espai, del programa funcional per a motivar l'alumne a experimentar, investigar i transgredir en l'interiorisme d'habitatge i generar un mapa de referències personalitzat.
                                                                      

Metodologia i gestió: passos a seguir en el projecte:
Es van a explicar d'una manera cronològica tots els passos per generar la documentació necessària per redactar un projecte abans d'entrar a la fase d'obra.
La Visió del client: Escoltar i entendre les necessitats que el client ens trasllada per reflectir-les en el projecte (El Briefieng).
Saber passar una oferta d'honoraris i el seu càlcul.
La documentació generada des del mètode:
• Dels primers esbossos a l'avantprojecte, dibuix a mà alçada.
• La redacció del projecte bàsic, documents que el configuren.
• El projecte executiu, la síntesi gràfica del projecte, tots els documents que el configuren.
• Redacció d'amidaments.
• Redacció de la memòria.
• Planificació de l'obra, es va utilitzar programa Microsoft Project.

 
Instal·lacions:
S'aprofundeix en explicar les diferents instal·lacions de forma separada i la cruïlla entre elles per resoldre problemes de pas entre elles.
Es van a tractar els següents temes:
• La importància de la llum a l'interior. Anàlisi de la incidència de la llum natural en l'espai.
• La llum artificial, possibilitats i tipologies, temperatures de color en funció de les intencions projectuals, angles d'obertura, reproducció cromàtica, tipus de tecnologia ... Ús del programa Dialux per calcular les llums.
• Electricitat, distribució, entendre quadre general, derivacions, mecanismes
• Fontaneria i sanejament, relacionat amb el bany i cuina, sanitaris, aixetes.
• Ventilació, climatització i calefacció (Gas, Aero tèrmia etc ...)
• Telecomunicacions, televisió, telèfon i domòtica.
• La superposició, control d'altures i passos d'instal·lacions.
• Sostenibilitat.

Espais i relacions entre ells:
Estudiar de manera independent cadascuna de les estances que conformen un habitatge, aprofundint en les seves peculiaritats i les possibles relacions o unificacions entre elles. Una mirada històrica i evolutiva dels espais, combinat amb l'anàlisi funcional i programàtic de cada estada i entre elles.
Cuina (relació amb menjador, l'office), elements que la componen, possibilitats de distribució etc ...
El menjador (Relació amb la sala i la cuina), elements que el componen, possibilitats de distribució etc ...
La sala, lloc per a l'entreteniment (relació amb menjador) elements que el componen, possibilitats de distribució etc ...
Les habitacions, la part privada de l'habitatge. Elements que el componen, possibilitats de distribució etc ...
Espais de pas, possibilitats
El bany, de ser un espai privat a un petit spa. Sanitaris, aixetes.
                                              

Sociologia, noves maneres d'habitar:
La major part de construcció realitzada avui en dia està dirigida al que podem anomenar la família "estàndard" (pare, mare, fills). Tanmateix ens trobem amb grans canvis en la vida de les persones i socials. Habitatges per a parelles joves (amb perspectives d'augmentar), habitatges per a gent gran, habitatges monoparentals, habitatges de grups de joves entre uns altres que unit a l'augment d'experiències com el co-living o el co-hosting, plantegen canvis a l'hora d'enfocar i dissenyar habitatges adaptats a les noves necessitats socials. Dissenyar espais que puguin albergar diversos usos i siguin adaptables, de vegades ho funcional pot limitar les futures necessitats d'ús.
La idea de fer un vestit a mida de l'usuari que pot anar canviant al llarg de la vida i com el dissenyador el va adaptant mirant de no encasellar massa la proposta per fer un espai flexible. Trobar un punt d'equilibri òptim.
 
Viure en espais petits:
Petit workshop que anirà variant en cada edició del màster.
En aquesta primera edició es treballarà en resoldre espais petits, cada vegada més usuals en les grans ciutats.
Té una part teòrica on s'exploren tots els camps, des d'un habitatge en una ciutat, fins a petits espais refugi d'emergència.
Es plantejaran reptes perquè l'alumne els resolgui buscant el màxim enginy a través de petits projectes.
                                                          

Estilisme sentir com a casa:
Es tracta de poder assessorar al client un cop finalitzada la fase d'obra en decorar i buscar la imatge visualment equilibrada en l'elecció de tèxtils, combinació de textures i colors.
La imatge final i el que l'usuari al final es senti còmode a casa és essencial per assolir l'èxit en el projecte.
                                                          

Construcció i producció, materials:
No és una classe on es va explicant cada material en referència a la seva composició, famílies que el conformen. Això ja es dóna en el grau.
Es busca aprofundir en les seves característiques en relació al seu ús a l'interior. Saber triar el material amb la intenció de buscar una sensació, un color o una textura.
Dominar el detall constructiu per donar a l'industrial la millor idea que és el que realment volem mostrar.
 

Construcció i producció, entrem en obra:
Introduir l'alumne dins de l'obra, amb els diferents revestiments d'un habitatge ja sigui a nivell de paviments, fals sostre, revestiments, fusteria o mobiliari. Es tractarà de treballar en l'obra, la seva execució, resolució de problemàtiques, trobades entre materials i plans.
                                  

Tècniques de representació:
Es busca que l'alumne aprengui a integrar en un únic document per presentar-lo ja sigui en format paper com digitalment, tota la sèrie de documents que ha anat generant en diferents programes informàtics, respectant una imatge comuna per fer-ho comprensible i atractiu per a un client que no ve del món del disseny. Es farà servir el programa Adobe Indesign. Així mateix mitjançant el programa Adobe Photoshop es va treballar en la tècnica del fotomuntatge, i preparació d'imatges visualment atractives i impactants, amb l'ús de filtres, capes i altres tècniques.
           

Projecte Final de màster:
Elaboració d'un projecte final de màster amb l'ajuda d'un tutor mostrant a la pràctica els coneixements adquirits en les diferents matèries impartides anteriorment. La temàtica del projecte serà diferent en cada edició del màster i consistirà en la redacció d'un projecte integral amb una temàtica prèviament definida. L'alumne ha de mostrar que ha adquirit una metodologia de treball per a desenvolupar el projecte des del seu inici fins a la teòrica lliurament de l'obra.
Veure més

Destinataris

Dissenyadors d'interior que han realitzat el grau

• Altres disciplines del disseny com l'Industrial o gràfic.

Arquitectes.

Arquitectes tècnics.

Enginyers de l'edificació.

Llicenciats en Belles Arts.

Durada

Inici curs: Novembre 2019
Crèdits: 60 ECTS.

Objetius

Adquirir una metodologia de treball personalitzada que permeti optimitzar, gestionar i controlar els diferents temps d'execució d'un projecte.

Oferir les eines per ser capaç de dirigir, dissenyar i implementar un projecte d'interiorisme des de l'inici fins al lliurament de l'obra al client.

Portar un control econòmic de l'obra, des de la presentació dels honoraris al client, els mesuraments, control dels pressupostos i de l'obra.

Aprofundir en els coneixements de les diferents estances per ajudar a projectar amb més agilitat.

Aprendre a controlar el projecte en les seves diferents escales fins a arribar al desenvolupament de detalls constructius.

Dotar l'estudiant dels coneixements i les tècniques de representació per presentar un projecte.

Titulació obtinguda

Les persones que superin l'avaluació del programa obtindran la doble titulació: títol propi de ESdesign - Escola Superior de Disseny de Barcelona i títol propi de la Universitat Internacional de València, que els acreditarà com a professionals en l'especialitat cursada.

Perspectives laborals

Estudis de disseny d'interiors.

Estudi d'arquitectura amb departament d'interiorisme.

Botigues especialitzades de mobiliari o serveis d'interiorisme.

Grans corporacions enfocades ja sigui en la rehabilitació d'habitatges com d'obra nova que ofereixen productes Claus en mà.

Preu

5.200 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Disseny d'Interiors

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Disseny d'Interiors