Màster en Disseny d'Interiors

Màster
On-line
12 mesos
5200 €

Descripció

El mercat de el disseny d'habitatge és summament gran, tots necessitem un lloc on viure i requereix de professionals capaços de desenvolupar projectes capaços d'adaptar-se com un vestit fet a mida a cada usuari, on transmetre ja no només unes necessitats bàsiques, sinó una personalitat pròpia , una projecció social.
El disseny d'espais interiors és una tasca més complexa del que en un primer moment pot semblar. Requereix treballar diverses aptituds que són necessàries per exercir la professió, des de la capacitat de saber comunicar una idea a un client, fins al treball a diferents escales de dibuix d'un projecte perquè pugui ser construït pels industrials que intervindran de forma directa en el procés.
El Màster en Disseny d'Interiors permetrà experimentar al voltant de el disseny d'habitatge per poder oferir solucions adaptades a les necessitats dels usuaris, generant entorns confortables, saludables i respectuosos amb l'ecosistema que ens envolta.

Temari

El Màster en Disseny d'Interiors s'estructura a partir de les següents assignatures que s'integren en un projecte final de Màster per donar les eines necessàries per desenvolupar un projecte d'interiorisme.

Aula Oberta
Espai obert d'aprenentatge destinat a l'programari Autocad. 6 setmanes de durada, en paral·lel a l'taller introductori i a el primer mòdul.

Estilisme sentir com a casa (5 ECTS)
Aprendre a utilitzar les estratègies clau per dissenyar nous espais domèstics i desenvolupar la teva visió personal de el disseny.

Tècniques de representació (5 ECTS)
Coneixerem les claus per presentar les idees a el client d'una forma intuïtiva i visualment atractiva, utilitzant les eines necessàries.

Repensar a l'interior domèstic (5 ECTS)
Abordarem la complexitat funcional i ambiental dels diferents espais interiors en relació als aspectes de disseny que els configuren.

Espais i relacions entre ells (5 ECTS)
Aprendrem a oferir solucions alternatives a les noves necessitats d'habitar.

Sociologia, noves maneres d'habitar (5 ECTS)
Descobrirem les claus per afrontar el disseny, desenvolupament i execució d'un projecte d'interiorisme amb la màxima satisfacció dels client.

Metodologia de l'A a la Z (5 ECTS)
Consells i seqüències habituals de treball en el procés d'una reforma integral.

Materials i espais saludables (5 ECTS)
Aprendrem a dissenyar espais interiors que compleixin una resposta estètica, a el mateix temps que un confort que vagi més enllà d'un mer tema quantitatiu.

Gestió: passos a seguir en el projecte (5 ECTS)
Treballarem la part més mecànica de la professió per desenvolupar i convertir una idea en documentació tècnica per als industrials com a guia per a fer-la realitat.

Instal·lacions (5 ECTS)
Abordarem l'apartat de les instal·lacions des de dos punts de vista: el de confort final, i el relacionat amb l'economia i el pressupost.

Construcció i producció, entrem en obra (5 ECTS)
Treballarem l'estil en diferents emplaçaments, mantenint sempre una coherència independent de la ubicació.

Treball Final de Màster (10 ECTS)
S'implementarà un programa habitacional en un espai predefinit amb un briefing d'un possible client.

Taller d'il·luminació
Adquirirem els coneixements bàsics d'il·luminació que permetin realitzar una proposta adequada per a un espai o objecte.

Taller de Mobiliari
Partint des d'una base de la història recent, farem un repàs des dels moviments destacats de finals de S. XIX-S.XX, fins a les tendències que ens mouen actualment.
 
Les matèries que integren el pla d'estudis es distribueixen de la següent manera:
Assignatures - ECTS
Repensar l'interior domèstic maig
Tècniques de representació maig
Espais i relacions entre ells 5
Sociologia, noves maneres d'habitar maig
Metodologia de l'A a la Z 5
Construcció i producció, entrem en obra 5
Materials i espais saludables maig
Gestió: passos a seguir en el projecte 5
instal·lacions 5
Estilisme sentir com a casa maig
Treball Final de Màster 10
TOTAL ECTS 60

Requisits

Aquest Màster s'adreça a persones que compleixin el següent perfil:
• Graduats Superiors en Disseny
• Arquitectes
• Arquitectes tècnics
• Enginyers d'edificació
• Llicenciats en Belles Arts
En aquells casos que l'alumne acrediti estudis superiors previs a un procés d'acreditació de l'títol universitari, el Comitè Acadèmic avaluarà el CV i cartera de el candidat així com el pla d'estudis cursat, que haurà de mantenir una equivalència raonable amb els actuals estudis de Grau de la mateixa àrea.

Durada

Inici curs: Novembre 2020. Crèdits: 60 ECTS.

Objectius

Els principals objectius d'aquest programa són:
• Adquirir una metodologia de treball personalitzada que permeti optimitzar, gestionar i controlar els diferents temps d'execució d'un projecte.
• Oferir les eines per ser capaç de dirigir, dissenyar i implementar un projecte d'interiorisme des de l'inici fins al lliurament de l'obra a client.
• Portar un control econòmic de l'obra, des de la presentació dels honoraris a el client, els mesuraments, control dels pressupostos i de l'obra.
• Aprofundir en els coneixements de les diferents estances per ajudar a projectar amb més agilitat.
• Aprendre a controlar el projecte en les seves diferents escales fins arribar a el desenvolupament de detalls constructius.
• Dotar l'estudiant dels coneixements i les tècniques de representació per presentar un projecte visualment ordenat.
• A la fi de el curs, els estudiants comptaran amb material generat per desenvolupar un portafoli digital, que els permeti promocionar-se en l'entorn laboral.

Titulació obtinguda

Les persones que superin l'avaluació de el programa obtindran la doble titulació: títol propi de ESDESIGN - Escola Superior de Disseny de Barcelona i títol propi de la Universitat Internacional de València, que els acreditarà com a professionals en l'especialitat cursada.

Perspectives laborals

Els alumnes que realitzin aquest Màster poden desenvolupar la seva carrera professional en les següents àrees: Estudis de disseny d'interiors Estudi d'arquitectura amb departament d'interiorisme Botigues especialitzades de mobiliari o serveis d'interiorisme Grans corporacions enfocades a la rehabilitació d'habitatges així com a habitatges d'obra nova que ofereixen productes "claus en mà"

Professorat

Professorat especialitzat en cadascuna de les àrees temàtiques del programa. Director de Programa: Josep Ribas.
Campus i seus: Escuela Superior de Diseño de Barcelona
Escuela Superior de Diseño de Barcelona
Barcelona
Cursos més populars
X