Màster en Estudis Biològic Naturistes

Màster
On-line | Distància
Consulteu el preu

Descripció

Descripció del Màster : Dirigit a llicenciats i diplomats en Ciències de la Salut que estiguin interessats a aprofundir en la prevenció de malalties : que vulguin aplicar la medicina biològica i / o naturista en el tractament de malalties , i també està dirigit a docents del sector . Programa acadèmic titulat per diverses universitats de la xarxa universitària de FUNIBER .
Sistema d'Avaluació:
L'avaluació del Màster s'efectua, seguint la filosofia de l'ensenyament a distància , mitjançant un mètode d'avaluació continuada . És requisit imprescindible per a l'obtenció del títol aprovar tots i cadascun dels exàmens per separat .
El procés a seguir consisteix en l'avaluació dels exercicis corresponents a cada part mitjançant el següent criteri :
  • Valoració de cada Assignatura: La puntuació obtinguda en els exàmens , tipus test o tipus preguntes de desenvolupament , representa el 100% de la nota de cada assignatura , a excepció d'aquelles que contemplin més exercicis pràctics , la contribució sobre la nota total es detallarà en el seu moment .
  • Valoració de cada part: La nota de l'examen final representarà el 20% de la puntuació i el 80 % restant serà la nota obtinguda per la ponderació de cada assignatura .
  • Valoració del Projecte Final de Màster ( PFM ): La puntuació obtinguda en el Projecte Final de Màster ( PFM ) representa el 100% de la nota d'aquesta part .
Valoració del Màster
La nota final es calcula en funció de la càrrega lectiva de cadascuna de les parts .

Temari

Fitoteràpia i Aromateràpia (Obligatori)
L'alumne, després de superar aquest primer mòdul, haurà de triar dos dels quatre mòduls descrits a continuació
  • Mètodes Biològics-Naturistes (Optatiu)
  • Aplicació Mètodes Naturals (Optatiu)
  • Homeopatia (Optatiu)
  • Bases de la Teràpia Tradicional Xinesa 
En finalitzar l'alumne haurà de presentar un projecte final de màster.

Destinataris

El Màster en Estudis Biològic-Naturistas com a destinataris Diplomats i Llicenciats en Ciències de la Salut que:
Estiguin interessats a aprofundir en la prevenció de malalties.
Vulguin aplicar la medicina biològica i / o naturista en el tractament de malalties.

Metodologia

Material: Tots els alumnes matriculats ( mètode tradicional o mètode Virtual ) reben el material per a l'aprenentatge en format paper , així com un nom d'usuari i una clau d' accés al Campus Virtual sense cost addicional. D'aquesta manera , els alumnes el seguiment sigui Tradicional , si bé no podran realitzar els exàmens per mitjà del Campus Virtual , sí tindran la possibilitat de gaudir dels fòrums , documents d'interès, contactes amb estudiants de tot el món, etc . Enviament de la documentació: El material s'envia de forma fragmentada al llarg de la durada del mateix.

Objectius

Objectiu general:
• Facilitar a través de les noves tecnologies de la informació i la comunicació , mitjançant un procés d'ensenyament - aprenentatge tutoritzat l'actualització respecte a les últimes notícies de la temàtica.

Objectius específics :
• Proporcionar els coneixements necessaris per a la comprensió de les principals pautes que regeixen la medicina biològica i la medicina naturista .
• Conèixer i aprendre les aplicacions de diferents teràpies en la salut en diferents situacions fisiològiques i patològiques .

Promocions

Possibilitat de demanar una BECA FUNIBER d'ajut econòmic.
Màster en Estudis Biològic Naturistes
Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Campus i seus: Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Paseo Garcia Faria 29 08005 Barcelona
Cursos més populars
Sol·licita informació
X