Máster Interuniversitario en Protección Integrada de Cultivos (PIC)

Escuela Politécnica Superior de la Universitat de Girona (UdG)

Descripció

El Màster PIC respon a una necessitat de disposar de professionals en producció agrícola integrada, capaços de prendre decisions sobre control de plagues, malalties i males herbes, amb criteris econòmics, toxicològics i mediambientals. Pretén també formar investigadors capaços de desenvolupar i aplicar nous mètodes de control respectuosos amb la salut humana i el medi ambient. A més, subministra la formació necessària per a l'habilitació com a assessor en gestió integrada de plagues, d'acord amb la Directiva Europea d'ús sostenible de productes fitosanitaris, el RD 1311/2012 i l'Ordre AAA/2809/2012.

Temari

 REQUISITS QUE CAL SUPERAR:

 Fonaments de protecció de cultius : 10,00 crèdits
 Biologia i control de plagues, malalties i males herbes : 35,00 crèdits
 Integració en l'agroecosistema : 10,00 crèdits
 Mètodes i tècniques en la protecció integrada de cultius : 15,00 crèdits
 Treball final de màster : 20,00 crèdits

Destinataris

El màster es dirigeix a graduats en enginyeria agrícola o forestal, o en biologia o altres especialitats similars, a enginyers agrònoms i a enginyers tècnics agrícoles o forestals. En general, el màster s'ofereix a tots els titulats i professionals que vulguin augmentar la seva especialització, actualitzar coneixements o accedir a estudis de doctorat.

Perspectives laborals

Las salidas profesionales son variadas, con una orientación técnica, de gestión, o de investigación y desarrollo. La experiencia obtenida en el Máster PIC capacita para trabajar en cooperativas y explotaciones agrícolas, en empresas de productos fitosanitarios, o en la administración pública (sanidad vegetal, centros de investigación), en puestos que requieran un especialista en protección vegetal.
Sí, m'interessa
conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles
Máster Interuniversitario en Protección Integrada de Cultivos (PIC)
També et recomanem aquests cursos
X