Master en Monitoratge d'Assajos Clínics

Màster
Presencial
Barcelona
60 crèdits
entre 2500 € i 5000 €

Descripció

Proporciona una formació sobre el monitoratge d'assajos clínics que capaciti per realitzar funcions en els departaments mèdics i d'investigació clínica en la Indústria Farmacèutica, CROs i entorn hospitalari.

Pràctiques en empresa

Disposem de Borsa de Treball

Temari

INTRODUCCIÓ: Objectius i Pla de Desenvolupament del Curso / Introducció a la Investigació Clínica
ÀREA TEMÀTICA I: Les Bases Farmacològiques de la Terapèutica, Farmacocinética i Farmacodinamia
ÀREA TEMÀTICA II: Investigació Preclínica
ÀREA TEMÀTICA III: Disseny i Fases de l'Assaig Clínic i Estudis Observacionals
ÀREA TEMÀTICA IV: Estadística Aplicada a l'Assaig Clínic
ÀREA TEMÀTICA V: Organització de la Investigació Clínica
ÀREA TEMÀTICA VI: Aspectes Ètics, Reguladors i Contractuals de l'Assaig Clínic
ÀREA TEMÀTICA VII: Gestió i Monitoratge de l'Assaig Clínic
ÀREA TEMÀTICA VIII: Noves Tecnologies Aplicades a la Investigació Clínica
ÀREA TEMÀTICA IX: Comercialització de Medicaments i Estratègies de Màrqueting
ÀREA TEMÀTICA X: Assajos Clínics en Diferents Àrees Terapèutiques
ÀREA TEMÀTICA XI: Pràctiques Tutelades en la Indústria Farmacèutica

Destinataris

Dirigit a Llicenciats i diplomats en Ciències Experimentals i Biomèdiques


Durada

180 hores teòriques i 450 hores pràctiques
Master en Monitoratge d'Assajos Clínics
Fundación ESAME
Campus i seus: Fundación ESAME
Fundación ESAME
Adolf Florensa, nº 8. Edificio Florensa del Parc Cientific de Barcelona 08006 Barcelona
Cursos més populars
X