Màster Neurorehabilitació (ISEP Barcelona)

Màster
Presencial
Barcelona
90 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

El Màster en Neurorehabilitació permetrà desenvolupar les habilitats pròpies del neurorehabilitador en les seves diferents vessants interdisciplinaris, així com conèixer les tècniques de neurorehabilitació de les diferents àrees d'intervenció (neuropsicologia, teràpia ocupacional, fisioteràpia, logopèdia, medicina de la rehabilitació, neurologia, psiquiatria, treball social, etc.).

Temari

1. Aspectes bàsics de neurologia funcional, neuroanatomia i farmacologia.
2. Lesió neurològica en l'adult. Neurorehabilitació en l'adult.
3. Lesió neurològica en el nen. Neurorehabilitació en el nen.
4. Conceptes bàsics en la fisioteràpia neurològica.
5. Tècniques de rehabilitació en fisioteràpia.
6. Conceptes bàsics en la logopèdia neurològica.
7. Tècniques de rehabilitació en logopèdia.
8. Aspectes clínics de la medicina de la rehabilitació.
9. Conceptes bàsics en la teràpia ocupacional neurològica.
10. Tècniques de rehabilitació en teràpia ocupacional.
11. Tècniques de rehabilitació neuropsicològiques (atenció i funció executiva).
12. Tècniques de rehabilitació neuropsicològiques (llenguatge i memòria).
13. Recerca en neurorehabilitació.
14. Models de neurorehabilitació holística i integral.
15. Tècniques de rehabilitació neuropsicològiques (gnòsies i pràxies). Intervenció psicomotriu.
16. Casos clínics des de la fisioteràpia neurològica.
17. Casos clínics des de la logopèdia neurològica.
18. Intervenció de les alteracions neuroconductuals. Neuropsicologia de les emocions.
19. Teràpies basades en la integració sensorial.
20. Casos clínics des de la teràpia ocupacional.
21. Abordatge des de la psicologia clínica i intervenció familiar.
22. Casos clínics des de la neuropsicologia.
23. Teràpies complementàries 1 (musicoteràpia i dansateràpia).
24. Teràpies complementàries 2 (teràpia assistida amb animals i teràpia en medi aquàtic).
25. Noves tecnologies en neurorehabilitació (realitat virtual i sistemes de rehabilitació per ordinador, plataforma web).
26. Abordatge clínic interdisciplinari.
27. Treball final de Màster.
28. Pràctiques clíniques.

Competències per a les quals et prepara el curs

Adquiriràs coneixements en l'abordatge transversal de la neurologia, neuroanatomia, teràpia ocupacional, logopèdia, fisioteràpia i neuropsicologia. Avaluaràs, diagnosticarás i intervindràs en l'àmbit de les patologies neurològiques des de les diferents disciplines. Organitzaràs i avaluaràs programes d'intervenció i realitzaràs treballs en equip, de pensament creatiu, de relativització de la frustració o de foment de l'empatia.

Destinataris

Psicòlegs, Pedagogs i mestres, Educadors Socials, Terapeutes Ocupacionals, Fisioterapeutes i Logopedes.

Requisits

Psicòlegs, Pedagogs i mestres, Educadors Socials, Terapeutes Ocupacionals, Fisioterapeutes i Logopedes.

Metodologia

La metodologia d'ISEP combina l'aprenentatge pràctic i els coneixements teòrics d'una manera transdisciplinar, dinàmica i participativa.

Durada

Data d'inici: octubre 2018.

Titulació obtinguda

Títol de Màster en Neurorehabilitació expedit per ISEP.
Màster Neurorehabilitació (ISEP Barcelona)
Instituto Superior de Estudios Psicológicos ISEP Barcelona
Campus i seus: Instituto Superior de Estudios Psicológicos ISEP Barcelona
Instituto Superior de Estudios Psicológicos ISEP Barcelona
c/. Berlí­n 9, bajos 08014 Barcelona
Cursos més populars
X