Màster Oficial en Genètica

Màster oficial
Oficial / homologat
Presencial
Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

La finalitat del Màster és oferir als graduats una formació de qualitat que els capaciti per desenvolupar activitats en centres de recerca, empreses i entitats que tinguin la genètica com a finalitat o com a instrument de treball.És a dir activitats d'investigació, o intervenció en la producció de béns i serveis o activitats d'R + D.  

En finalitzar el Màster l'estudiant serà capaç de:  

Aplicar els coneixements propis dels diversos camps de la genètica, per a la identificació de problemes i recerca de solucions en un context d'investigació o professional.  
Integrar coneixements d'altres disciplines relacionades amb la contaminació, l'ambient o la farmacologia per a resoldre problemes de genètics que se'n derivin.  
Gestionar les fonts d'informació disponibles en el camp de la genètica.  
Dissenyar i realitzar projectes d'investigació i interpretar els resultats que s'obtinguin.  
Valorar críticament els resultats d'un treball de recerca i / o intervenció propi o aliè.  
Comunicar de forma clara i concisa els seus coneixements, les seves conclusions i les implicacions ètiques i socials dels avenços bioquímics a públics especialitzats i no especialitzats.  
Reflexionar i formular judicis sobre problemàtiques ètiques i socials que ha plantejat i pot plantejar el desenvolupament de la genètica  

Tipus de màster: Universitat Autònoma de Barcelona  
Orientació: investigador, professional  

Horari: Les classes s'impartiran en horari de matí i tarda

Temari

Les matèries de caràcter comú inclouen continguts relatius a:  
· Genètica molecular  
· Genètica de poblacions i Evolució  
· Genètica aplicada  
Les matèries de caràcter optatiu inclouen continguts relatius a:  
· Bioinformàtica  
· Evolució  
· Tecnologia del DNA recombinat  
· Millora genètica vegetal  
· Bioinformàtica avançada  
· Expressió gènica  
· Teràpia gènica  
· Aspectes normatius i ètics de les Biociències  
· Nous avenços en Biociències  
· Genòmica i Proteòmica  
· Toxicologia Genètica  
· Millora genètica animal  
· Diagnosi genètica  
· Microbiologia molecular  
· Biologia molecular del càncer  
· Animals transgènics  
· Comunicació i divulgació científica  
L'estudiant haurà de complementar la seva formació amb la realització d'un Pràcticum.  

Destinataris

El perfil de l'estudiant requereix una formació prèvia relacionada amb els àmbits de les ciències de la salut i de la vida.L'experiència professional en l'àmbit laboral complirà un rol important.
Màster Oficial en Genètica
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Campus i seus: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Edifici Rectorat- Bellaterra 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Cursos més populars
X