Màster Oficial en Immunologia

Màster oficial
Oficial / homologat
Presencial
120 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

La potencialitat dels coneixements que es vertebren al voltant del Màster d'Immunologia obre un ampli ventall de possibilitats en diferents àmbits.Les activitats relacionades amb el coneixement del sistema immunitari, els seus components cel lulars i moleculars, els processos funcionals i les interaccions cel lulars i moleculars dins de les estructures anatòmiques i la fisiologia general.A més, el coneixement integral del sistema immunitari ha d'aportar la capacitat de la valoració dels processos patològics on el sistema immunitari està directament implicat i els associats a altres sistemes fisiològics.Els quatre àmbits on es desenvolupen aquests coneixements són:  

Recerca i docència  
Biotecnologia  
Medicina  
Veterinària  

Tipus de màster: interuniversitari  
Orientació: investigador  

Horari: Les classes s'impartiran en horari de tarda

Temari

Els continguts que identifiquen la formació aportada pel Màster d'Immunologia s'estructuren de la següent manera:  
1er nucli  
Format per dos mòduls que abasten:  
1.Les Bases de la resposta immunitària i  
2.Els Conceptes generals de patologia del sistema immunitari costat del ventall de metodologies bàsiques en immunologia.  
2 º nucli  
Format per diferents itineraris:  
a.Inmununobiotecnología i investigació, amb els mòduls de:  
1.Activació i regulació de la resposta immunitària  
2.Inmunobiotecnología,  
b.Biomedicina, amb els mòduls de:  
1.Actualització de la Immunologia  
2.Immunologia clínica aplicada  
c.Immunologia Veterinària, amb els mòduls de:  
1.Immunopatologia i inmunotecnología  
2.Immunologia Veterinària.  
Aquests mòduls s'agrupen els continguts considerats bàsics per a la formació en el Màster.  
Previ al primer nucli s'estableixen els coneixements bàsics generals de Fisiologia, Biologia cel lular i Bioquímica i Biologia molecular necessaris per poder assumir el nucli formatiu bàsic i després del segon nucli s'estableixen els treballs pràctics que es poden derivar de l'assumpció del bloc formatiu bàsic.  

Destinataris

Per a l'accés al Màster d'Immunologia es requereix tenir els perfils i la formació prèvia dirigida als següents àmbits:  
· Coneixement de les estructures anatòmiques, a nivell humà i animal,  
· Coneixement dels principals sistemes fisiològics animals,  
· Coneixement detallat de la biologia molecular i biologia cel lular a nivell dels processos de transcripció, traducció i transducció de senyals,  
· Coneixement de les estructures implicades en el reconeixement de les interaccions cèl lula-cèl lula,  
· Coneixements del cicle cel lular.  
A més és aconsellable tenir una formació prèvia en aspectes generals de patologies com càncer, autoimmunitats, hipersensibilitats, rebuig a trasplantaments, immunodeficiències i els fenòmens patològics associats a alteracions del sistema immunitari.
Campus i seus: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Edifici Rectorat- Bellaterra 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Cursos més populars
X