Oposició Guàrdia Civil

Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
INF Institut Numància Formació
Oposició Guàrdia Civil
Sol·licita informació
Oposicions
Presencial | On-line | Semi-presencial | Distància
Sabadell (Barcelona)
Consulteu el preu

Descripció

Si el teu somni és ser Guàrdia Civil, si vols tenir una professió de futur, prepara't amb nosaltres. Institut Numància Formació t'ajuda a aconseguir-ho.

El cos de la Guàrdia Civil té més de 150 anys de vida, constitueix un dels cossos més estimats i vinculats amb el poble espanyol. És una institució que aspira a servir als ciutadans mantenint intactes les tradicions que l'han portat a mantenir-se durant aquest segle i mig.

Algunes de les funcions que realitza el cos de la Guàrdia Civil són: vetllar pel compliment de les lleis i dels reglaments, prestar auxili en casos de risc greu o de catàstrofe o calamitat pública, auxiliar i protegir les persones i assegurar la conservació i la custòdia dels seus béns, etc.

T'oferim classes presencials, tutories personalitzades, campus virtual i tot el que necessites per aconseguir-ho. Si el teu handicap és que treballes tens l'opció de preparar-de manera semipresencial o online.

Institut Numància Formació t'ofereix la millor preparació perquè aconsegueixis el teu objectiu, SER GUÀRDIA CIVIL.

Temari

Ciències jurídiques: La Constitució Espanyola de 1978. Títol I. Drets i deures fonamentals. Títol II. La Corona. Títol III. Les Corts Generals. Títol IV. El Govern i l'Administració. Títol V. Relacions entre el Govern i les Corts Generals. Títol VI. El Poder Judicial. Títol VIII. Organització territorial de l'Estat. Títol IX. Tribunal Constitucional. Títol X. Reforma constitucional. Dret Penal. Delictes contra l'Administració Pública. El Dret Processal Penal. La Policia Judicial. La detenció: qui i quan poden aturar. Dels Cossos i Forces de Seguretat. El Cos de la Guàrdia Civil. Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment. Administratiu Comú Disposicions i actes administratius.
Matèries socioculturals: Protecció civil. Organitzacions internacionals. Drets Humans. Ecologia.
Matèries cientificotècniques: Electricitat i electromagnetisme. Transmissions. Automobilisme. Informàtica. Topografia.

Requisits

? Tenir la nacionalitat espanyola. ? Tenir o estar en condicions d'obtenir en el termini de presentació de sol · licituds el títol de Graduat en Educació Secundària, Formació Professional de Grau Mitjà, 2n de BUP, FP1 o equivalent o tenir superada la prova d'accés a grau mitjà. ? No estar privat dels drets civils. ? Haver complert 18 anys i no haver complert 30. ? Tenir una alçada mínima de 1.65 dels homes i de 1.60 les dones. ? No haver estat condemnat per cap tipus de delicte. ? Estar en possessió del permís de conducció B. ? Posseir l'aptitud física i psicofísica requerida per aquesta oposició

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Oposició Guàrdia Civil
INF Institut Numància Formació
Campus i seus: INF Institut Numància Formació
INF Institut Numància Formació (Sabadell)
C/ Jardí, 6 08029 Sabadell (Barcelona)
Sol·licita informació
X