Oposició Guàrdia Urbana Barcelona

1027 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
INF Institut Numància Formació
Oposició Guàrdia Urbana Barcelona
Sol·licita informació
Oposicions
Presencial | On-line | Semi-presencial | Distància
Sabadell (Barcelona)
Consulteu el preu

Descripció

Si el teu somni és ser Guàrdia Urbana de Barcelona, si vols tenir una professió de futur, prepara't amb nosaltres. Institut Numància Formació t'ajuda a aconseguir-ho.

L'Ajuntament de Barcelona convoca anualment places per accedir a aquest cos. Al llarg de 150 anys la Guàrdia Urbana de Barcelona ha anat evolucionant amb la ciutat. Des de 1840 la ciutat de Barcelona té la necessitat de disposar d'un cos organitzat de vigilància que vetlli pel compliment de les ordenances municipals.

La Guàrdia Urbana de Barcelona és un cos molt prestigiós en l'àmbit de la seguretat ciutadana a Barcelona, algunes de les seves funcions són: tasques com a policia de circulació (serveis a la via pública, actuacions en accidents de trànsit, actuacions sobre conductors, actuacions sobre vehicles i educació viària), tasques com a policia administrativa (inspeccions o comprovacions i vigilància en espais verds), tasques de seguretat ciutadana (actuacions de prevenció de delictes, actuacions de repressió de delictes i actuacions administratives de seguretat ciutadana), serveis assistencials (actuacions de caire social i actuacions de caire assistencial), etc.

T'oferim classes presencials, tutories personalitzades, campus virtual i tot el que necessites per aconseguir-ho. Si el teu handicap és que treballes tens l'opció de preparar-de manera semipresencial o online.

Institut Numància Formació t'ofereix la millor preparació perquè aconsegueixis el teu objectiu, SER GUÀRDIA URBANA DE BARCELONA.

Temari

Cultura general i proves aptidudinales.

Requisits

? Tenir la nacionalitat espanyola. ? Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària o equivalent. ? Haver complert 18 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa ? Tenir una alçada mínima de 1.70 dels homes i de 1.60 les dones. ? No haver estat condemnat per cap tipus de delicte. ? Estar en possessió del permís de conducció B. Així mateix els aspirants hauran d'estar en possessió del permís de conducció de la classe A que preveu el Reglament general de conductors, aprovat pel Reial decret 772/1997, de 30 de maig, o el de la classe A2 a què es refereix el Reglament general de conductors, aprovat pel Reial Decret 18/2009, de 8 de maig; i l'autorització (BTP) prevista en els dos reglaments, abans de la data límit que s'acordi en l'oportuna convocatòria. ? Posseir l'aptitud física i psicofísica requerida per aquesta oposició

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Oposició Guàrdia Urbana Barcelona
INF Institut Numància Formació
Campus i seus: INF Institut Numància Formació
INF Institut Numància Formació (Sabadell)
C/ Jardí, 6 08029 Sabadell (Barcelona)
Sol·licita informació
X