Oposició Policia Local

Oposicions
Presencial | On-line | Semi-presencial | Distància
Sabadell (Barcelona)
entre 1000 € i 2500 €

Descripció

Si el teu somni és ser Policia Local, si vols tenir una professió de futur, prepara't amb nosaltres. Institut Numància Formació t'ajuda a aconseguir-ho.

Els ajuntaments de cada municipi català convoquen cada any places per accedir al cos de Policies Locals d'aquest municipi.

La Policia Local és un cos molt prestigiós en l'àmbit de la seguretat ciutadana, algunes de les seves funcions són: tasques com a policia de circulació (serveis a la via pública, actuacions en accidents de trànsit, actuacions sobre conductors, actuacions sobre vehicles i educació viària ), tasques com a policia administrativa (inspeccions o comprovacions i vigilància en espais verds), tasques de seguretat ciutadana (actuacions de prevenció de delictes, actuacions de repressió de delictes i actuacions administratives de seguretat ciutadana), serveis assistencials (actuacions de caire social i actuacions de caire assistencial), etc.

T'oferim classes presencials, tutories personalitzades, campus virtual i tot el que necessites per aconseguir-ho. Si el teu handicap és que treballes tens l'opció de preparar-de manera semipresencial o online.

Institut Numància Formació t'ofereix la millor preparació perquè aconsegueixis el teu objectiu, SER POLICIA LOCAL

Temari


Tema 1: Dret polític i constitucional.
Tema 2: Dret administratiu.
Tema 3: Règim local.
Tema 4: Funció pública local.
Tema 5: Organització policial.
Tema 6: Dret penal.
Tema 7: Trànsit i seguretat viària.
Tema 8: Societat i seguretat ciutadana

Requisits

? Tenir la nacionalitat espanyola. ? Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària o equivalent. ? Haver complert 18 i no haver complert 35 (en alguns municipis aquesta edat pot arribar fins als 40) ? Tenir una alçada mínima de 1,70 els homes i de 1,60 les dones. ? No haver estat condemnat per cap tipus de delicte. ? Posseir els permisos de conducció A i B (en alguns municipis també es requereix el BTP) ? Posseir el nivell B de català. Els aspirants que que acreditin tenir el nivell requerit estaran exempts de realitzar la prova de coneixements del català.
Oposició Policia Local
INF Institut Numància Formació
Campus i seus: INF Institut Numància Formació
INF Institut Numància Formació (Sabadell)
C/ Jardí, 6 08029 Sabadell (Barcelona)
Cursos més populars
Sol·licita informació
X