Curs universitari d'especialització en Perito en Informàtica Forense

Preu 3.800 €
Sol·licita informació
INTESA Institut Tècnic Pràctic
Curs universitari d'especialització en Perito en Informàtica Forense
Sol·licita informació
Curs
Distància
3 anys
Preu 3.800 €

Descripció

El curs universitari d'especialització en Perit en Informàtica Forense, t'aportarà els coneixements i l'experiència per a la recuperació de dades digitals, la preservació, l'anàlisi i la presentació de proves d'ús legal o comercial. La informàtica forense permet que es pugui inspeccionar i analitzar un ordinador o qualsevol altre dispositiu digital per a la investigació criminal.
La informàtica forense necessita professionals amb una bona comprensió de les qüestions tècniques i legals, a més de ser capaços d'aplicar les habilitats a la investigació pràctica i reportar les troballes d'una manera clara i entenedora.

Temari

Seguretat xarxes
 • Conceptes bàsics de xarxes.
 • Disseny de la xarxa.
 • Adreçament.
 • Simulador de xarxes gns3
 • TCP / IP.
 • Model de capes osi.
 • Infraestructura de xarxa.
 • Serveis de xarxa.
 • Eines de xarxa (nmap, traceroute, ping).
 • Disseny de la xarxa (factors i estructuració).
 • Ethernet.
 • Introducció al enrutament (estàtic).
 • Encaminament dinàmic.
 • Rip, ospf, EIGRP.
 • Switch.
 • vlan
 • Encaminament inter-vlan.
 • Spanning.tree.
 • Etherchannel.
 • Ssh, telnet i dhcp.
 • Regles de tallafocs en routers (acl).
 • Wireless.
 • Virus i antivirus.
 • Atacs i intrusions.
 • Tallafocs.
 • Contrasenyes.
 • Aaa (radius i TACACS).
 • Vpn s.
 • Anàlisi de riscos.
 • Anàlisi de vulnerabilitats.
Hacking ètic nivell I
 • Introducció.
 • Arquitectura de xarxes.
 • Kali linux.
 • Recollida d'informació.
 • escaneig
 • Explotació.
 • Post-explotació.
 • Password cracking.
 • Auditores wifi.
 • Malware.
 • Forense.
 • Auditories mòbils.
 • Auditories web.
 • Creació d'un informe de Pentest.
Hacking ètic a mòbils
 • Introducció.
 • Eines.
 • Sistemes operatius.
 • Tipus d'anàlisi OWASP.
 • Top ten riscos (OWASP).
 • Mètode CPAM.
Hacking ètic nivell II
 • Introducció i objectius del mòdul.
 • Eines a utilitzar.
 • Linux 100%.
 • Metasploit 100%.
 • Introducció python-hacking.
 • Introducció ruby-hacking
 • Hacking web: - taxonomia d'un atac.
 • Hacking infraestructures.
 • Malware.
 • L'auditoria.
Informàtica forense
 • Introducció.
 • Entorns de treballs
 • Recollida d'evidències.
 • Tasques i dependències de les mateixes
 • Anàlisi de la línia de temps (timestamp):
 • Anàlisi de bolcat de memòria.
 • Anàlisi d'una imatge sobre plataforma Microsoft.
 • Anàlisi d'una imatge sobre plataforma linux.
 • Anàlisi d'una imatge amb autopsy.
 • Anàlisi de logs.
 • Anàlisi de l'ús de Infernet.
 • L'informe pericial.
Regles del perit i taxació
 • Regles del pèrit.
 • Motius de recusació del perit.
 • La titlla de perits.
 • Preu per reposició.
 • Cost de reposició.
 • Documents i model d'informe pericial.
 • Estudis de peritatge.
 • Mostres de taxació.

Destinataris

Aquest curs va dirigit a totes aquelles persones, tant universitàries com a professionals del món de la informàtica, més especialment en la branca de seguretat i per a totes aquelles persones que sempre han tingut com a objectiu professional, la seguretat informàtica i més concretament, el hacking ètic i la pericial forense.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Durada

300 hores

Titulació obtinguda

Un cop aprovat el curs, l'Associació Nacional de Taxadors, perits i Mediadors (ANTPM), li remetrà el carnet professional i l'inclourà als jutjats de la zona que sol·liciti.
Curs universitari d'especialització en Perito en Informàtica Forense
INTESA Institut Tècnic Pràctic
Campus i seus: INTESA Institut Tècnic Pràctic
INTESA Institut Tècnic Pràctic
C/ Estruc, 22, local 08002 Barcelona
Sol·licita informació
X