Postgrau en Diagnòstic i tractament del trastorn límit de personalitat: Desenvolupament de competències especialitzades

1107 Persones estan visitant aquest curs
Preu 2.412 €
Sol·licita informació
Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Postgrau en Diagnòstic i tractament del trastorn límit de personalitat: Desenvolupament de competències especialitzades
Sol·licita informació
Postgrau
Presencial
18 crèdits
Preu 2.412 €

Descripció

Actualment el trastorn límit de la personalitat (TLP) es considera el trastorn de la personalitat amb major impacte en l'àmbit sanitari per la seva gravetat clínica i la seva elevada prevalença. S'estima que afecta entre l'1% i el 2% de la població general i que pot afectar entre el 10 i el 20% de tots els pacients psiquiàtrics.
El TLP és considerat un trastorn d'elevada complexitat diagnòstica i terapèutica. És per això que per millorar el pronòstic d'aquells que pateixen aquest trastorn és clau poder dur a terme un diagnòstic precoç, identificar trastorns que interfereixen en la seva evolució i saber aplicar les estratègies bàsiques de les teràpies amb major evidència científica.
El curs de Postgrau de Desenvolupament de Competències Especialitzades en el Diagnòstic i Tractament del TLP proporciona els coneixements i els continguts necessaris per desenvolupar les competències teòriques, tècniques i pràctiques per dur a terme un bon diagnòstic i tractament dels pacients amb TLP.
Les competències comprenen el diagnòstic diferencial del TLP en relació amb altres patologies psiquiàtriques, diagnòstics de trastorns comòrbids i l'aplicació de l'estratègia psicoterapèutica adequada en cada cas. S'adquiriran els coneixements bàsics en relació amb els diferents tractaments amb evidència científica i s'introduirà a l'alumne en la metodologia científica investigadora del TLP.

Temari

Deu mòduls teòrics amb un total de 150 hores (15 crèdits) més un treball de fi de postgrau (3 crèdits).

Programa
Mòdul 1A: Etiopatogènia i conceptualització del TLP
S'estudiarà el concepte d'Organització Limítrofe de Personalitat, així com les diferents teories etiològiques que donen compte de la psicodinàmica i el desenvolupament del funcionament limítrof de la personalitat. Es revisaran els conceptes fonamentals de la teràpia basada en la mentalització a partir del model de la Teoria de la Ment. S'analitzarà la Teoria biosocial, a partir de la qual s'estructura la Teràpia Dialèctica Conductual.

Mòdul 1B: Etiopatogènia i conceptualització del TLP
Revisió de les diferents definicions del TLP segons les classificacions internacionals, aspectes positius i limitacions. Es plantegen els diferents enfocaments i models dimensionals alternatius de la personalitat patològica, així com models de personalitat normal, per a una millor comprensió de la psicopatologia TLP.

Mòdul 2: Diagnòstic del TLP
Es revisaran aspectes claus en la etiopatogènia del TLP i com s'han posat a prova els principals models teòrics a partir dels quals s'han estructurat els tractaments de major evidència científica. En el marc del TLP, es planteja la validesa dels possibles endofenotips, els seus correlats neurobiològics, i el paper de la vulnerabilitat genètica i els factors ambientals.

Mòdul 3: Diagnòstic del TLP
Revisió del diagnòstic del TLP en relació a trastorns comòrbids, especialment el Trastorn per Dèficit d'Atenció / Hiperactivitat, el Trastorn per Ús de Substàncies, Trastorns de la Conducta Alimentària. Així mateix, es revisaran instruments diagnòstics actuals (entrevista i autoinformes) vàlids i fiables, els instruments en procés de desenvolupament, especialment aquells per situacions complexes, com l'adolescència.

Mòdul 4: Tractaments basats en l'evidència científica
Descripció dels dispositius de tractament per al TLP i la integració pràctica de les diferents teràpies específiques en el dia a dia dels diferents dispositius. Es revisaran aquells aspectes més rellevants de cadascuna de les teràpies i el grau d'evidència segons les guies de pràctica clínica nacionals i internacionals.

Mòdul 5: DBT
Revisió dels antecedents de la Teràpia Dialèctic-Conductual (DBT / TDC), les modificacions que s'han dut a terme i la seva adaptació en poblacions especials, com els adolescents i altres trastorns diferents al TLP però amb comunalitats. Definició d'estructura general de la TDC per a adults i adolescents, etapes del tractament i els diferents mòduls que la configuren: Grups d'entrenament en habilitats, teràpia individual, intervenció familiar, coaching telefònic i suport entre terapeutes.

Mòdul 6: MBT
Fonaments teòrics de la Teràpia Basada en l'Mentalització (MBT / TBM) per a l'adult, l'adolescent i les famílies. Avaluació de la capacitat de mentalització i aprenentatge de les tècniques terapèutiques específiques.

Mòdul 7: TFT Adolescents
Aplicació de la Teràpia Focalitzada en la Transferència (TFP / TFT) als adolescents amb diagnòstic de TLP. Estudi de conceptes i principis d'identificació de l'afecte dominant i els patrons diàdics de relació, neutralitat tècnica i transferència, enquadrament i contracte terapèutic, exploració dels nivells de comunicació, factors que poden interferir en el pronòstic, tàctiques, tècniques i estratègies, el cicle interpretatiu, maneig de situacions difícils, i etapes finals del tractament

Mòdul 8: TFT Adults
Aplicació de la Teràpia Focalitzada en la Transferència (TFP / TFT) als adults amb diagnòstic de TLP.

Mòdul 9: Altres Estratègies Terapèutiques
Es revisarà el model de la Teràpia Basada en Esquemes. S'analitzarà el tractament psicofarmacològic com coadjuvant però integrat en els diferents models terapèutics basats en teràpies específiques. Es plantejaran potencials tractaments, actualment en estudi.

Mòdul 10: Investigació
Revisió de les principals línies d'investigació en relació a l'etiologia, el diagnòstic i el tractament del TLP. Plantejament de projectes més destacats que s'estan duent a terme i perspectives de futur, des de nous enfocaments diagnòstics a la tecnologia de la informació, així com a principals dificultats metodològiques per al disseny d'estudis del TLP i possibles solucions.

Mòdul 11: Casos Pràctics
Els alumnes podran presentar casos clínics per treballar de forma pràctica els continguts teòrics desenvolupats en els mòduls. Els docents també presentaran casos clínics il·lustratius per a discussió.

Mòdul 12: Conclusió
Repàs general de totes les aportacions i síntesi concreta dels principals aspectes tractats per disposar de suficients competències teòriques, tècniques i pràctiques per dur a terme un bon diagnòstic i tractament dels pacients TLP.
 
Conferència de cloenda a càrrec del director i coordinadors del Postgrau.

Destinataris

• Professionals de l'àmbit de la salut mental: psiquiatria, psicologia, infermeria, medicina, treball social, educador.
• Criteris d'accés i condicions o proves d'accés especials: titulació de Grau, Diplomatura o Llicenciatura.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Català, castellà i algunes assignatures en anglès.

Durada

Durada: 1 curs acadèmic (180 hores). Inici: gener el 2019.

Titulació obtinguda

El curs acredita l'alumne mitjançant un diploma de postgrau atorgat per UIC Barcelona.

Professorat

Direcció: Marc Ferrer Vinardell. Coordinació: Teresa Ribalta Torrades. Joan Vegué Grilló. Natàlia Calvo Piñero.

Horari

Divendres de 15 h a 20 h Dissabtes de 9 h a 14 h.
Postgrau en Diagnòstic i tractament del trastorn límit de personalitat: Desenvolupament de competències especialitzades
Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Campus i seus: Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Facultad de Derecho
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Facultad de Humanidades
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Edificio Alfa-Campus Barcelona, Inmaculada 22 08017 Barcelona
Facultad de Ciencias de la Educación
Carrer Josep Trueta, s/n 08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
+ vegeu més seus
Sol·licita informació
X