Curs de Preparació de la PAP per Accedir als Graus d'Educació Infantil i Primària

1036 Persones estan visitant aquest curs
Preu 495 €
Sol·licita informació
Academia GUIU - Desde 1892
Curs de Preparació de la PAP per Accedir als Graus d'Educació Infantil i Primària
Sol·licita informació
Curs
Presencial
Barcelona
Preu 495 €

Descripció

Curs de preparació de les proves de raonament crític i comunicació, i de competència logicomatemàtica, obligatòries per cursar els graus d'educació infantil i primària a totes les universitats de Catalunya.

Destinataris

Tots els alumnes que vulguin estudiar el Grau d'Educació Infantil o el Grau d'Educació Primària:
  • Estudiants amb el batxillerat finalitzat o que estiguin cursant 2n de batxillerat.
  • Estudiants amb un cicle formatiu de grau superior (CFGS) finalitzat o que l'acabin aquest any.
  • Estudiants procedents de sistemes educatius estrangers.
  • Estudiants que accedeixen a la universitat amb les proves per a majors de 25 i 45 anys.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Objectius

Competència comunicativa i raonament crític:
  • La comprensió de l'significat intrínsec de documents escrits sobre temes d'interès general i la capacitat de sintetitzar i integrar la informació, la capacitat d'expressar una reflexió per escrit amb claredat i precisió i el domini suficient de sistema lingüístic que permet expressar-se amb una qualitat lingüística acceptable.
  • La capacitat d'aplicar el pensament cientificotècnic i els coneixements de l'àmbit social per interpretar la informació rebuda i per predir i prendre decisions amb iniciativa i autonomia, així com la capacitat de diferenciar i valorar el coneixement científic per contrast amb altres formes de coneixement.
Competència logicomatemàtica:
La capacitat d'usar coneixements i habilitats relatius a diversos àmbits de les matemàtiques per resoldre exercicis, problemes i situacions d'aplicació, i la capacitat d'analitzar els resultats obtinguts des del punt de vista de la seva raonabilitat.

Preu

Preu 495 €
MATRÍCULA: 50 euros CURS PAP 1 - 2h semanals: 450 euros CURS PAP 2 - 2h semanals: 450 euros
Curs de Preparació de la PAP per Accedir als Graus d'Educació Infantil i Primària
Academia GUIU - Desde 1892
Campus i seus: Academia GUIU - Desde 1892
Academia GUIU - Desde 1892
C/ Aragó, 233 08007 Barcelona
Sol·licita informació
X