Curs Prova d'Accés a Grau Mitjà

1070 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
INF Institut Numància Formació
Curs Prova d'Accés a Grau Mitjà
Sol·licita informació
Cicle formatiu de grau mitjà
Presencial | On-line | Semi-presencial | Distància
Sabadell (Barcelona)
Consulteu el preu

Descripció

L'objectiu de les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà és perquè la persona aspirant acrediti la seva maduresa en relació amb els objectius i les seves capacitats referents al camp professional de què es tracti.

Amb la prova d'accés a grau mitjà podràs accedir a tots els cicles Formatius de Grau Mitjà de Formació Professional i Arts Plàstiques.

La formació professional és indispensable per adquirir les competències professionals que necessites per a accedir per primera vegada o reincorporar-se al mercat laboral.

El Departament d'Educació convoca, cada any, les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà que condueixen a l'obtenció de les titulacions oficials de tècnic.

L'objectiu d'aquesta prova és demostrar que la persona aspirant posseeix les capacitats, els coneixements i habilitats, així com el domini de les llengües oficials per cursar amb aprofitament els ensenyaments del grau mitjà al qual vol optar.

Amb el curs d'Institut Numància Formació estaràs preparat per superar les proves d'accés a grau mitjà i podràs cursar el Cicle Formatiu de Grau Mitjà que desitgis.

Temari

Les proves d'accés, que seran les mateixes per a tots els cicles de grau mitjà, té tres part:
a) Part comunicativa: Comprèn les matèries: llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès o francès) i socials.
b) Part científica i tecnològica: Comprèn les següents matèries: ciències naturals i tecnologia.
c) Part matemàtica: Comprèn la matèria: matemàtiques.

Destinataris

A totes aquelles persones que no disposen de la titulació de l'ESO i vulguin accedir a qualsevol cicle de grau superior de formació professional per tal d'ampliar o perfeccionar les seves competències professionals.

Requisits

Per presentar-se a les proves lliures és imprescindible haver complert, com a mínim, 17 anys el mateix any de l'examen, encara que per realitzar el curs no es requereixen coneixements previs, ni acreditar cap titulació.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Titulació obtinguda

Amb la realització d'aquest curs obtindràs el Certificat d'Aprofitament de INF, atès que es tracta d'un curs de preparació per superar unes proves oficials
Curs Prova d'Accés a Grau Mitjà
INF Institut Numància Formació
Campus i seus: INF Institut Numància Formació
INF Institut Numància Formació (Sabadell)
C/ Jardí, 6 08029 Sabadell (Barcelona)
Sol·licita informació
X