Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Farmàcia i Parafarmàcia.

Cicle formatiu de grau mitjà
Oficial / homologat
Presencial
Granollers (Barcelona)
2 anys
Consulteu el preu

Descripció

Aquest cicle aporta coneixements de la branca sanitària vistos des de tots els vessants i s'estructura en diferents mòduls professionals específics de la professió, com són els efectes del medicament, el cos humà, l'emmagatzematge dels medicaments segons les seves característiques, les receptes mèdiques, la farmàcia hospitalària, els productes de parafarmàcia, homeopatia i fitoteràpia, la comunicació amb el pacient, la utilització dels programes informàtics de les farmàcies, els primers auxilis i la preparació del medicament.
Així mateix, les necessitats d'un mercat de treball integrat a la Unió Europea fan que la llengua anglesa sigui fonamental en la inserció laboral de l'alumnat dels cicles formatius. Per aquest motiu, en aquest cicle formatiu de grau mitjà de Farmàcia i parafarmàcia vam dissenyar activitats d'ensenyament-aprenentatge que incorporen la utilització de la llengua anglesa així com el mòdul específic.

Temari

1r Curs
Mòdul 1: Oficina de farmàcia (165 hores)
Mòdul 2: Dispensació de productes farmacèutics (198 hores)
Mòdul 3: Dispensació de productes parafarmacèutics (231 hores)
Mòdul 4: Operacions bàsiques de laboratori (132 hores)
Mòdul 5: Anatomofisiologia i patologia bàsiques (132 hores)
Mòdul 6: Formació i Orientació Laboral (99 hores)

2n Curs
Mòdul 1: Dispensació de productes farmacèutics (66 hores)
Mòdul 2: Formulació Magistral (132 hores)
Mòdul 3: Promoció de la salut (132 hores)
Mòdul 4: Disposició i venda de productes (66 hores)
Mòdul 5: Primers auxilis (66 hores)
Mòdul 6: Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores)
Mòdul 7: Anglès tècnic (99 hores)
Mòdul 8: Síntesi (66 hores)
Mòdul 9: Formació en centres de treball (350 hores)


Competències per a les quals et prepara el curs

Consisteix en assistir en la dispensació i elaboració de productes farmacèutics i afins, i realitzar la venda tasques administratives i de control de magatzem, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental. Quant a les seves competències professionals, ha de ser capaç de: Distribuir i controlar els productes, la facturació i la informació en els establiments de farmàcia. Dispensar medicaments i productes de parafarmàcia, informar els clients sobre el seu ús, determinar paràmetres anatòmics i fisiològics senzills i fomentar els hàbits saludables en els clients. Elaborar preparats seguint protocols i sota la supervisió del farmacèutic. Realitzar anàlisis clíniques senzills sota la supervisió del farmacèutic

Destinataris

Busquem que els alumnes es motivin per a l'estudi, que percebin que és una activitat gratificant i agradable, que tot allò que s'estudia té una finalitat real relacionada amb el món laboral i que cal reciclar-se per continuar sent un / a bon / a professional.

 

Requisits

  Els alumnes amb la següent titulació tenen accés directe:
 
Graduat en Educació Secundària (ESO)
 
Tècnic auxiliar (FP1) o equivalent.
 
Batxillerat
 
Fins 2n de BUP aprovat
 
Tècnic en Grau Mitjà

Prova d'accés

En el cas de no tenir una de les titulacions anteriors, cal fer la Prova d'Accés a Grau Mitjà o el Curs Específic per a l'Accés als Cicles de Grau Mitjà.

Metodologia

La nostra metodologia de treball és molt dinàmica i pràctica. Per facilitar l'aprenentatge dels mòduls es fan moltes pràctiques de laboratori (química bàsica, anàlisi de nutrients, elaboració de cremes, solucions, pols, càpsules, etc.), visites a diversos centres relacionats amb el cicle: Planta Pilot i Unitat de Química Farmacèutica de la Facultat de Farmàcia, Servei de Farmàcia de l'Hospital de Mataró, Laboratoris INIBSA, Farmàcia Valls (tractament de la recepta mèdica), etc., xerrades de professionals relacionats amb el cicle i simulacions de situacions reals per fomentar autonomia i la iniciativa.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català i anglés

Objectius

L'objectiu principal d'aquest cicle Educem és formar un bon professional del món de la farmàcia i parafarmàcia tant en l'àmbit de conceptes i procediments com pel que fa a les capacitats i actituds que, els / les titulars de farmàcies, parafarmàcies o responsables de farmàcies hospitalàries ens han sol·licitat quan han necessitat incorporar treballadors a les seves plantilles.

Titulació obtinguda

Tècnic de Grau Superior de Farmàcia i Parafarmàcia

Pràctiques

Formació en Centres de treball 350 hores. Implica compaginar la formació al centre i en una empresa del sector amb un contracte o beca per tant és una gran ajuda.

Perspectives laborals

Aquest tècnic podrà exercir la seva activitat dins el sector sanitari, dispensant productes farmacèutics i parafarmacèutics en oficines de farmàcia, farmàcia hospitalària, establiments de parafarmàcia, magatzems de distribució de medicaments i indústria farmacèutica. El tècnic en farmàcia també s'ocuparà de l'organització i gestió d'una oficina de farmàcia, de la prestació del servei i de l'educació sanitària. Dins de les principals ocupacions i llocs de treball, trobem: ? Tècnic d'oficina de farmàcia ? Tècnic de magatzem de distribució de medicaments ? Tècnic en farmàcia hospitalària ? Tècnic en establiments de parafarmàcia

Avantatges del curs

El cicle aporta coneixements de la branca sanitària vistos des de tots els vessants i s'estructura en diferents mòduls professionals específics de la professió, com són els efectes del medicament, el cos humà, l'emmagatzematge dels medicaments segons les seves característiques, les receptes mèdiques, la farmàcia hospitalària, els productes de parafarmàcia, homeopatia i fitoteràpia, la comunicació amb el pacient, la utilització dels programes informàtics de les farmàcies, els primers auxilis i la preparació del medicament.

Borsa de treball

Inclou a la borsa de treball de XarxaFarma que inclou més de 400 oficines de farmàcia de tot Catalunya.

Professorat

Equip docent implicat i compromès amb l'aprenentatge de l'alumnat.

Tipus d'avaluació

Continua

Lloc on s'imparteix el curs

Pl. Maluquer i Salvador, 19 08401 Granollers

Horari

L'horari és de dilluns a divendres de 8 a 14.30 h
Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Farmàcia i Parafarmàcia.
EDUCEM BUSINESS, SL
Campus i seus: EDUCEM BUSINESS, SL
EDUCEM BUSINESS, SL
c/Joan Prim, 11 08400 Granollers (Barcelona)
Cursos més populars
X