Centre de Formació Professional Fundació UAB

Tècnic/a superior en Comerç Internacional

Centre de Formació Professional Fundació UAB

Cicle formatiu de grau superior
Presencial
Oficial / Homologat
2 Anys

Descripció

El Cicle Formatiu de Grau Superior en Comerç Internacional de la Universitat Autònoma de Barcelona té com a objectiu formar professionals preparats per planificar i gestionar la introducció i expedició de mercaderies seguint els processos d'importació i exportació en empreses internacionals o empreses nacionals amb presència i activitat en l'àmbit internacional.

 

Aquests estudis, oferts per la Fundació UAB, s'imparteixen al campus de la UAB a Bellaterra i proporcionen a l'estudiant una formació teòrica i pràctica de qualitat, entrant en contacte amb un sector econòmic de futur que valora als professionals preparats en el sector internacional i amb domini de llengües estrangeres.

 

Per donar resposta a les necessitats actuals del teixit empresarial català i amb l'objectiu d'assolir unes competències lingüístiques que afavoreixin una millor inserció en el mercat professional, el pla d'estudis posa especial èmfasi en el coneixement de les llengües estrangeres:

 • S'estudien l'anglès i el francès, a través de la realització d'activitats que plantegen situacions habituals del sector.

 • Per assegurar el ritme propi d'aprenentatge de cadascú, la formació en llengües es fa agrupant als estudiants per nivell de coneixement dels idiomes a cursar.

 • S'imparteixen matèries íntegrament en anglès, tant a primer com a segon curs.

 • En finalitzar els estudis, UAB Idiomes, centre acreditat per ACLES, certifica el nivell de competència lingüística equivalent al Marc Comú Europeu de Referència de les Llengües (MECR) en anglès i francès als estudiants.

 • Per completar el perfil professional del Tècnic Superior en Comerç Internacional, s'introdueix una tercera llengua estrangera, el xinès comercial, treballant els aspectes de la cultura, tradicions, protocols, costums i idioma xinès, posant l'accent en el paper que està jugant la Xina en les relacions comercials mundials.Veure més

Temari del curs

Pla d'estudis
El cicle formatiu de grau superior (CFGS) en Comerç Internacional  té una durada de dos cursos acadèmics i s'estructura per mòduls, aquests mòduls estan integrats per diferents unitats formatives (assignatures) que persegueixen l'assoliment de les diferents competències bàsiques per a l'exercici de la professió. Alguns mòduls s'imparteixen al llarg dels dos cursos del CFGS.

Primer curs:
 • Aplicacions informàtiques.
 • Finançament internacional.
 • Formació i orientació laboral.
 • Gestió administrativa del comerç internacional.
 • Gestió econòmica i financera de l'empresa.
 • Logística d'emmagatzematge.
 • Màrqueting internacional.
 • Negociació internacional.
 • Sistema d'informació de mercats.
 • Llengües estrangeres: Anglès, francès i xinès comercial.

Segon curs:
 • Comerç digital internacional.
 • Gestió administrativa del comerç internacional.
 • Mitjans de pagament internacionals.
 • Transport internacional de mercaderies.
 • Projecte de comerç internacional.
 • Formació en centres de treball (pràctiques en empreses).
 • Llengües estrangeres: Anglès, francès i xinès comercial.
Llengües estrangeres

Donant resposta a les necessitats actuals del teixit empresarial català, el Centre de Formació Professional de la Fundació UAB posa especial èmfasi en el coneixement de les llengües estrangeres.
S'estudien l'anglès i el francès, a través de la realització d'activitats que plantegen situacions habituals del sector.
Per assegurar el ritme propi d'aprenentatge de cadascú, la formació en llengües es fa agrupant als estudiants per nivell de coneixement dels idiomes a cursar.
S'imparteixen matèries íntegrament en anglès, tant a primer com a segon curs.
En finalitzar els estudis, UAB Idiomes, centre acreditat per ACLES, certifica el nivell de competència lingüística equivalent al Marc Comú Europeu de Referència de les Llengües (MECR) en anglès i francès als estudiants.
Per completar el perfil professional del Tècnic Superior en Comerç Internacional, s'introdueix una tercera llengua estrangera, el xinès comercial, treballant els aspectes de la cultura, tradicions, protocols, costums i idioma xinès, posant l'accent en el paper que està jugant la Xina en les relacions comercials mundials.
 
Projecte de comerç internacional


L'objectiu del projecte de comerç internacional és que l'alumne sigui capaç d'aplicar els coneixements adquirits al llarg del CFGS i de demostrar l'assoliment de les diferents competències professionals a través del desenvolupament d'un projecte d'empresa. El projecte està tutoritzat per un professor del centre i es presenta davant d'un tribunal avaluador format per la Direcció, un professor no vinculat amb la realització del projecte i un professional del sector.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Planificar i gestionar la introducció i expedició de mercaderies, seguint els procediments establerts d'importació i exportació, i aplicant la legislació vigent.

Destinataris

Perfil de l'estudiant

El centre de formació professional busca formar professionals polivalents, amb capacitat per treballar en equip, autonomia i iniciativa. Uns professionals amb:

 • Interès per l'aprenentatge de llengües estrangeres

 • Capacitat de comunicació i negociació

 • Capacitat de planificació i organització

 • Capacitat d'adaptació, resolució i gestió del canvi

 • Pensament analític i crític

 • Capacitat de treballar per objectius i iniciativa

 • Capacitat per a l'ús de les noves tecnologiesRequisits

L'admissió al cicle formatiu de grau superior (CFGS) en Comerç Internacional ve regulada per la normativa d'accés als cicles formatius de grau superior del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.Tenen accés directe al CFGS les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat.

 • Haver superat el curs de formació específic per a l'accés als CFGS (CAS) d'acord amb l'opció cursada.

 • Tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent.

 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.

 • Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari.

 • Tenir qualsevol titulació universitària o equivalent.

 • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

 • Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar les proves d'accés a CFGS del Departament d'Ensenyament.Veure més

Idiomes en què s'imparteix

Català, castellà i anglès.

Tipus d'avaluació

Els CFGS del Centre de Formació de Professional de la Fundació UAB s'avaluen de manera contínua, mitjançant activitats i exàmens. El CFGS posa especial rellevància en la formació pràctica i en el domi

Horari/Torn

L?horari dels estudis és de dilluns a divendres de 8:00 a 14:30h. Els horaris de la formació pràctica s'adequarà a les necessitats de les empreses amb les que s?estableixi el conveni.

Durada

Període de preinscripció i reserva de plaça: Abril a juny de 2016 (ambdós inclosos).

Titulació obtinguda

Al finalitzar el cicle formatiu de grau superior (CFGS) en Comerç Internacional, s'obté el títol de Tècnic Superior en Comerç Internacional.

Perspectives laborals

Sortides professionals.

Tècnic/a de compres

Tècnic/a de vendes

Cap de compres

Cap de vendes

Tècnic/a en gestió i administració de comerç internacional

Tècnic/a de màrqueting internacional

Tècnic/a d'operacions exteriors d'entitats financeres i asseguradores

Tècnic/a en logística de transport internacional

Comercial de transports i serveis logístics internacionals

Operador/a o coordinador/a logístic/a

Àmbit professional:

Es formen professionals capacitats per a treballar en empreses privades, organismes i organitzacions públics, assessories i consultories de l?àmbit internacional, relacionades amb sectors industrials, de comerç i agricultura, sector logístic i de transport, entitats financeres i d?assegurances, empreses comercials dedicades a la importació i exportació de mercaderies, agències duaneres, etc.

Promocions

La matrícula inclou: Acreditació oficial en anglès i francès, llibres de text, sortides d'activitats programades, gestió de pràctiques i subscripció gratuïta al programari Microsoft Office 365 ProPlus.

Preu

Preu del cicle complet: 8.000 euros.

Primer curs: 4.500 euros.

Reserva de plaça: 500?, a descomptar de la matrícula.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Tècnic/a superior en Comerç Internacional

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Tècnic/a superior en Comerç Internacional