Tècnic superior en desenvolupament d'aplicacions informàtiques (Educem)

Cicle formatiu de grau superior
Presencial
Consulteu el preu

Descripció

Educem ha apostat, des dels seus inicis, per la formació professional. La nostra trajectòria en aquesta etapa educadora supera els 65 anys.
Actualment, EDUCEM ofereix tots els estudis pre-universitaris de la branca d'informàtica, realitzant tant el Cicle de Grau Mitjà de Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes com els Cicles de Grau Superior de Tècnic en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (DAM) i Tècnic d'Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (ASIX).
La LOE (Llei Orgànica d'Educació) ha redissenyat els CFGS de la branca Informàtica de manera que el primer curs és comú i convalidable als tres cicles existents DAM, ASIX i DAW (Tècnic en Desenvolupament d'Aplicacions en entorn Web). Per això, els alumnes que cursen el primer curs al nostre Centre estaran en disposició de completar qualsevol dels tres cicles.
L'objectiu principal de DAM i ASIX, a EDUCEM, és formar un/a bon/a professional dins el món de la informàtica, tant a nivell de conceptes i procediments com a nivell de capacitats claus, per tal de garantir la seva incorporació dins del món laboral.
L'escola planteja aquests estudis de forma eminentment pràctica, on es pretén obtenir un/a bon/a tècnic/a capaç d'adaptar-se als canvis successius dins la informàtica. Els eixos bàsics del Cicle són el tractament de les Bases de Dades, el Desenvolupament d'Aplicacions i l'Administració de Sistemes i Xarxes, sempre treballant amb les tecnologies més actuals i en plataformes diverses.

Aquest plantejament totalment pràctic dels Cicles Formatius de grau superior de la família professional d'Informàtica fa necessari disposar del mateix entorn de treball tant a classe com a casa. Per aquesta raó, els/les alumnes treballen amb els seus propis ordinadors portàtils fet que potencia l'aprenentatge i que garanteix que l'alumne/a podrà continuar treballant a casa de la mateixa manera que ho fa a classe.

Així mateix, les necessitats d'un mercat de treball integrat a la Unió Europea fan que la llengua anglesa esdevingui fonamental en la inserció laboral de l'alumnat dels cicles formatius. Per aquest motiu, en aquest cicle formatiu de grau superior es dissenyen activitats d'ensenyament-aprenentatge que incorporen la utilització de la llengua anglesa.
L'aprenentatge de l'alumnat es complementa amb el mòdul de Formació en Centres de Treball, en el qual l'alumne/a podrà desenvolupar tant els coneixements adquirits com les seves capacitats claus. Actualment, les empreses amb les quals tenim convenis de pràctiques són majoritàriament del Vallès Oriental, procurant que l'empresa estigui pròxima al lloc de residència del l'alumne/a.
Aquesta unió empresa-escola ens permet valorar les necessitats reals de les empreses, i adaptar els nostres continguts per satisfer-les, sense perdre de vista les directrius pedagògiques del Centre i el tracte individualitzat que ens caracteritza.
Atès que els continguts del cicle d' Administració de Sistemes informàtics en Xarxa (LOE) coincideixen, en part, amb els del cicle Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (LOE), l'organització dels plans d'estudis d'ambdós permet obtenir les dues titulacions cursant una sola vegada els continguts comuns.
Així, doncs, EDUCEM ofereix la possibilitat de realitzar en tres cursos acadèmics els dos Cicles de Grau Superior, obtenint la doble titulació de DAM i ASIX. Aquesta doble titulació permet als/ a les alumnes cobrir les necessitats reals del teixit empresarial del sector de la informàtica.
 
Tècnic superior en desenvolupament d'aplicacions informàtiques (Educem)
EDUCEM BUSINESS, SL
Campus i seus: EDUCEM BUSINESS, SL
EDUCEM BUSINESS, SL
c/Joan Prim, 11 08400 Granollers (Barcelona)
Cursos més populars
X