Cicle Formatiu Grau Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

Cicle formatiu de grau superior
Oficial / homologat
Presencial
Granollers (Barcelona)
Consulteu el preu

Descripció

Cicle Formatiu Grau Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma.

Temari

 • Mòdul 1: Sistemes informàtics 132 hores
 • Mòdul 2: Bases de dades 165 hores
 • Mòdul 3: Programació 231 hores
 • Mòdul 4: Llenguatges de marques i sistemes de gestió dinformació 99 hores
 • Mòdul 5: Entorns de desenvolupament 66 hores
 • Mòdul 6: Accés a dades 99 hores
 • Mòdul 7: Desenvolupament d'interfícies 99 hores
 • Mòdul 8: Programació multimèdia i dispositius mòbils 132 hores
 • Mòdul 9: Programació de serveis i processos 66 hores
 • Mòdul 10: Sistemes de gestió empresarial 99 hores
 • Mòdul 11: Formació i orientació laboral 66 hores
 • Mòdul 12: Empresa i iniciativa emprenedora 66 hores
 • Mòdul 13: Projecte 297 hores Mòdul 14: Formació en centres de treball

Competències per a les quals et prepara el curs

Configurar i explotar sistemes informàtics, adaptant la configuració lògica del sistema segons les necessitats dús i els criteris establerts. Aplicar tècniques i procediments relacionats amb la seguretat en sistemes, serveis i aplicacions, complint el pla de seguretat. Gestionar bases de dades, interpretant-ne el disseny lògic i verificant integritat, consistència, seguretat i accessibilitat de les dades. Gestionar entorns de desenvolupament adaptant-ne la configuració en cada cas permetent el desenvolupament de les aplicacions. Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma amb accés a base de dades utilitzant llenguatges i eines adequades a les especificacions. Desenvolupar aplicacions implementant un sistema complet de formularis i informes que permetin gestionar de manera integral la informació emmagatzemada. Integrar continguts gràfics i components multimèdia en aplicacions multiplataforma, utilitzant eines específiques i complint els requeriments.

Requisits

 • Amb titulació: L'alumnat amb la següent titulació té accés directe: Batxillerat o equivalent.
 • Títol de FP2.
 • Tenir qualsevol titulació universitària.
 • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • Tenir el títol de tècnic superior per haver superat un altre Cicle formatiu de grau superior.
 • Tenir el títol de tècnic de grau mitjà de qualsevol especialitat.
 • Sense titulació: Curs Específic d'accés als cicles formatius de grau superior (CAS).
 • Preparació a la prova d'accés a cicles formatius de grau superior (PPAS).

Metodologia

Presencial

Objectius

Desenvolupar, implementar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l'accés a les dades de manera segura i complint els criteris d'ús i qualitat exigits als estàndards establerts.

Titulació obtinguda

Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (Dam).

Pràctiques

Les pràctiques a l'empresa tenen una durada de 383 hores.

Perspectives laborals

Desenvolupador d'aplicacions per a dispositius mòbils. Desenvolupador d'aplicacions per a entorns d'escriptori. Desenvolupador en tecnologia. Desenvolupador d'aplicacions per a entorns web. Administrador de sistemes gestors de bases de dades. Gestor de projectes informàtics.

Professorat

Profesor cualificado.

Horari

Les classes s'imparteixen en horari de matins, de dilluns a divendres de 8.00 a 13.30 h.
Cicle Formatiu Grau Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma
EDUCEM BUSINESS, SL
Campus i seus: EDUCEM BUSINESS, SL
EDUCEM BUSINESS, SL
c/Joan Prim, 11 08400 Granollers (Barcelona)
Cursos més populars
Sol·licita informació
X