Preguntes freqüents

Consulta les respostes a les preguntes més habituals realitzades a l’equip d’orientadors i orientadores d’Educaweb

Accedir a la universitat al setembre

Com funcionen les places d'admissió a la universitat al setembre? N'hi ha algunes reservades o són les que van sobrar al juny?

Les places universitàries del mes de setembre són les sobrants del mes de juny. En el cas que renunciï la gent suficient com perquè es reparteixi alguna plaça més entre els que han quedat fora, tindran preferència aquells alumnes que hagin realitzat les proves d'accés en el mes de juny.