Preguntes freqüents

Consulta les respostes a les preguntes més habituals realitzades a l’equip d’orientadors i orientadores d’Educaweb

Convalidació de matèries entre cicles formatius

Estic estudiant el grau superior de Laboratori i anàlisi de control de qualitat. M'agradaria saber els crèdits que convalidarien si volgués fer el cicle de laboratori clínic

Al llarg de l’oferta de contingut que hi ha als cicles formatius hi ha una sèrie de crèdits transversals i que es poden convalidar, aquests són:
 
− Formació i orientació laboral.
− Administració, gestió i comercialització de la petita empresa.
− Relacions en l’equip de treball (grau mitjà).
− Relacions en l’àmbit de treball (grau superior).
 
A part d’aquests crèdits hi ha d’altres que són comuns a diversos cicles formatiu i,normalment  la seva càrrega horària i els continguts són els mateixos i, per tant, se’n pot sol·licitar la convalidació. Per a més informació de les assignatures que et convalidarien, cal que contactis directament amb el centre on vols estudiar per a que t'informin amb detall de tot el procés.