Preguntes freqüents

Consulta les respostes a les preguntes més habituals realitzades a l’equip d’orientadors i orientadores d’Educaweb

Dubte fase específica selectivitat

Per la selectivitat m'agradaria fer la fase específica, però hi ha una assignatura (Literatura Catalana) que s'ofereix al meu centre a primer, i no a segon. Podria cursar aquesta assignatura a través de l'IOC?

L'IOC permet que els estudiants que estan cursant batxillerat de forma presencial a algun centre educatiu puguin cursar a través seu aquelles matèries que el seu centre no ofereix, per tant, podries matrícular-te de Literatura Catalana a l'IOC.

També pots parlar amb el teu centre educatiu per valorar si et permeten assistir a l’assignatura de primer de batxillerat encara que sigui per preparar la selectivitat i que no et puntuï amb la mitjana del teu batxillerat.

D’altra banda et pots preparar aquesta matèria pel teu compte demanant el temari al professor de la matèria o a altres companys. Molts centres abans de selectivitat fan un intensiu de repàs de les matèries que entren a selectivitat sobretot si han estat matèries cursades a primer de batxillerat i no a segon. Si aquest és el cas del teu centre, pots aprofitar aquest intensiu per acabar de perfeccionar la matèria.