Preguntes freqüents

Consulta les respostes a les preguntes més habituals realitzades a l’equip d’orientadors i orientadores d’Educaweb

Sortides professionals del Grau en Economia

De què puc treballar després de superar la carrera d'Economia?

El Grau en Economia té com a objectiu principal preparar futurs analistes, investigadors i assessors econòmics.

Les competències que s'adquireixen en la carrera es poden aplicar en llocs de treball diversos, com entitats bancàries, àrea financera de qualsevol empresa, institucions públiques i organismes internacionals, exercint funcions com:

- Identificar problemes econòmics, avaluar-ne l'impacte i proposar alternatives per a la seva resolució

- Gestionar l'assignació de recursos

- Analitzar els ingressos i despeses públiques

- Elaborar informes d'assessorament sobre qüestions económico-financeres

- Dissenyar projectes de gestió econòmica

- Realitzar auditories per a empreses i institucions

També pots exercir com a professor d'Educació Secundària en determinades especialitats, sempre que realitzis també el Màster Universitari en Formació del Professorat.

A més, el Grau en Economia és la titulació exigida per a l'accés a ocupacions públiques relacionades amb tasques d'inspecció i auditoria en diferents organismes, d'àmbit estatal i també autonòmic.

Tingues en compte que, després de la carrera, els graduats i graduades en Economia poden ampliar la seva formació acadèmica amb estudis de postgrau, la qual cosa aportarà una especialització extra al seu perfil professional.