51

Professions de Ciències naturals i matemàtiques

Filtrar
El Data Scientist o científic de dades (en català) s'encarrega d'extreure i analitzar enormes volums de dades procedents de múltiples fonts per a transformar-los en informació de valor. El científic o la científica de dades desenvolupa sistemes analítics complexos a partir d'algoritmes matemàtics ba...
El Data Architect o arquitecte de dades, en català, és un especialista en la recopilació, l'emmagatzematge i l'anàlisi de grans quantitats de dades amb finalitats estratègiques. Aquest professional dissenya sistemes i models d'emmagatzematge, gestió i processament de dades a gran escala per a tota m...
Els bioquímics estudien la química de la vida. Investiguen els processos de la vida en un nivell molecular, i usen els seus coneixements per identificar i resoldre problemes biològics. Investiguen i desenvolupen nous productes i processos per aplicar-los a una àmplia gamma d'àrees, incloent-hi el pr...
Els tècnics de tenyiment de teixits s'asseguren que els productes tèxtils amb els quals es tenyeix compleixen amb els requisits dels clients. Realitzen proves de laboratori per analitzar mostres. També desenvolupen receptes per a tints. El control de qualitat és un aspecte important d'aquesta feina.
Els astrònoms estudien la física de l'univers. Investiguen les estrelles, els planetes, les galàxies i altres cossos celestes. Fan servir telescopis des de la Terra o a l'espai, analitzen les dades i utilitzen models teòrics per estudiar els objectes. Els astrònoms també dissenyen i construeixen nou...
Els biotecnòlegs estudien la biologia, la ciència dels éssers vius, associada a la tecnologia. Investiguen i desenvolupen l'ús de la biologia per resoldre problemes en àrees com ara la salut, la indústria farmacèutica i química, l'agricultura, la producció d'aliments i la protecció del medi ambient.
Els químics industrials apliquen la ciència química als processos industrials. Es dediquen a la investigació de productes químics a major o menor escala, i també treballen en camps com ara la química farmacèutica i medicinal. Els químics industrials treballen en diferents camps, com ara la producció...
Els enginyers bioquímics treballen en els canvis químics que es produeixen en els éssers vius. Apliquen els seus coneixements científics per crear processos segurs i eficients en la producció de productes farmacèutics i alimentaris, i en el tractament dels residus.
Els enginyers químics treballen en els processos de transformació de substàncies per a la indústria química o física. Apliquen els seus coneixements per produir una àmplia gamma de productes d'ús quotidià, com ara plàstics, fibres, pintures, fàrmacs i medicaments, pintures, productes de neteja i det...
Els enginyers nuclears s'encarreguen de la generació d'electricitat a partir d'energia nuclear. Desenvolupen noves tecnologies, dissenyen plantes nuclears, supervisen la fabricació d'equipament nuclear i fan anar instal·lacions nuclears. També participen en el seguiment ambiental, la gestió de resid...
Els investigadors operacionals investiguen una àmplia gamma de problemes de gestió. Utilitzen metodologies lògiques i analítiques per resoldre problemes, ajuden les empreses a trobar formes més eficients de funcionar, amb la finalitat de reduir els costos, d'oferir un servei millor al client i de mi...
Els estadistes s'encarreguen d'aplegar, analitzar i interpretar les dades numèriques de governs, empreses sanitàries i empreses científiques. Donen consells basant-se en els seus resultats i anàlisis. Els estadistes han de ser capaços d'explicar els seus mètodes i resultats clarament, tant verbalmen...
Els toxicòlegs estudien i analitzen els efectes nocius que algunes substàncies químiques tenen sobre els éssers vius i el medi ambient. Proven i desenvolupen maneres d'evitar o reduir aquests efectes. Per exemple, els toxicòlegs ajuden a garantir que els productes alimentaris i les begudes estiguin ...
Els operadors de procés de planta química fan servir i controlen els equips i maquinària utilitzats per fabricar productes químics. Intervenen en la fabricació d'una àmplia gamma de productes, incloent-hi tints i pintures, fàrmacs i medicaments, plàstics, fibres artificials, plaguicides i fertilitza...
Els investigadors d'escenaris del crim són contractats per la majoria dels cossos policials. Investiguen escenaris on s'han produït incidents en busca de proves forenses, incloent-hi escenaris del crim. Registren i apleguen aquestes proves, que després poden presentar als tribunals. Entre altres tas...
Els tècnics de laboratori presten ajuda i suport al treball dels científics. Preparen material, posen a punt i porten a terme experiments, fan mesuraments i informen sobre els resultats. Treballen en diversos camps, entre els quals hi ha la indústria, l'educació i la ciència mèdica, i en institucion...
Els físics estudien el funcionament de la Terra i l'univers. Ajuden a comprendre des dels orígens de l'univers fins a les diminutes partícules de les quals estem fets. Molts físics apliquen els seus coneixements per resoldre problemes i crear productes útils d'un ampli ventall d'àmbits, com la tecno...
Els tècnics d'acústica estudien la física del so. Utilitzen els seus coneixements per desenvolupar la gestió del so en àrees com ara la ciència, la indústria, la medicina i el medi ambient. Treballen en la millora del so, controlant els nivells de soroll i el desenvolupament de tecnologies com ara s...
Els monitors d'assajos clínics organitzen i realitzen proves per examinar la seguretat dels nous medicaments i comprovar si funcionen bé. Escullen i preparen els centres on realitzen les proves, supervisen els assajos i controlen la qualitat de les dades que sorgeixen dels assajos.
Els tècnics assistents de laboratori mèdic proporcionen ajuda i suport als científics a laboratoris mèdics. Les seves funcions són, entre d'altres, elaborar solucions químiques, etiquetar mostres, netejar i esterilitzar material, i usar ordinadors per registrar i estudiar els resultats dels experime...