57

Professions de Ciències naturals i matemàtiques

Filtrar
Els geòlegs estudien l'estructura, origen i evolució de la Terra i els seus recursos naturals. Poden conèixer detalls del nostre planeta estudiant-ne les característiques, com ara roques, minerals, cristalls, sediments i fòssils. Els geòlegs apliquen els seus coneixements a àmbits com l'exploració p...
Els químics industrials apliquen la ciència química als processos industrials. Es dediquen a la investigació de productes químics a major o menor escala, i també treballen en camps com ara la química farmacèutica i medicinal. Els químics industrials treballen en diferents camps, com ara la producció...
Els tècnics geòlegs ajuden els geòlegs i donen suport a la seva feina. S'ocupen de les tasques rutinàries del laboratori, així com de l'establiment i seguiment d'experiments, de les anàlisis de mostres i dels resultats dels estudis, i de la gestió del material i equipament de laboratori. Els tècnics...
Els microbiòlegs estudien la biologia i la química dels microbis. Apliquen els seus coneixements per a resoldre problemes en àrees com l'agricultura, la producció d'aliments, la indústria de l'aigua, la medicina i els productes farmacèutics, i s'encarreguen de gestionar i protegir el medi ambient. A...
Els enginyers químics treballen en els processos de transformació de substàncies per a la indústria química o física. Apliquen els seus coneixements per produir una àmplia gamma de productes d'ús quotidià, com ara plàstics, fibres, pintures, fàrmacs i medicaments, pintures, productes de neteja i det...
Els controladors de plagues domèstiques identifiquen, capturen i destrueixen plagues i feristeles com ara rates o paneroles, que poden causar danys als edificis o ser un risc per a la salut. Els controladors de plagues domèstiques també són responsables de parar trampes i dipositar verí, així com d'...
Els astrònoms estudien la física de l'univers. Investiguen les estrelles, els planetes, les galàxies i altres cossos celestes. Fan servir telescopis des de la Terra o a l'espai, analitzen les dades i utilitzen models teòrics per estudiar els objectes. Els astrònoms també dissenyen i construeixen nou...
El tècnic o tècnica en anatomia patològica i citologia s'encarrega de realitzar necròpsies clíniques i forenses, processar biòpsies i dur a terme estudis citològics generals i ginecològics perquè serveixin com a suport al diagnòstic clínic o metge-legal. Aquests professionals analitzen mostres cel·l...
El data analyst o analista de dades recull, gestiona i interpreta conjunts de dades per a prendre decisions estratègiques en una empresa o organització de qualsevol sector. S'encarrega de recollir grans quantitats de dades de diferents fonts d'informació i analitzar-los de manera estadística amb l'o...
Els toxicòlegs estudien i analitzen els efectes nocius que algunes substàncies químiques tenen sobre els éssers vius i el medi ambient. Proven i desenvolupen maneres d'evitar o reduir aquests efectes. Per exemple, els toxicòlegs ajuden a garantir que els productes alimentaris i les begudes estiguin ...
Els tècnics de polímers poden ocupar una gran varietat de llocs de treball dins de les indústries del plàstic i el cautxú. Poden treballar en la producció, desenvolupament i control de qualitat del producte, o a vendes i màrqueting. La majoria dels tècnics s'especialitzen en una àrea de treball.
Els tècnics assistents de laboratori mèdic proporcionen ajuda i suport als científics a laboratoris mèdics. Les seves funcions són, entre d'altres, elaborar solucions químiques, etiquetar mostres, netejar i esterilitzar material, i usar ordinadors per registrar i estudiar els resultats dels experime...
Els geòlegs miners ajuden a trobar i eliminar minerals i altres recursos presents per sota de la superfície de la Terra. També aconsellen sobre la innocuïtat i idoneïtat dels emplaçaments miners. Una vegada han començat els treballs de mineria, supervisen el treball i continuen assessorant en matèri...
Els biòlegs marins estudien les plantes, animals i microorganismes que viuen al mar. Prenen i analitzen mostres de la vida marina per investigar espècies i avaluar com es veuen afectades per l'activitat humana. Les seves recerques ajuden a gestionar i protegir la vida marina, a controlar el dany amb...
El Data Architect o arquitecte de dades, en català, és un especialista en la recopilació, l'emmagatzematge i l'anàlisi de grans quantitats de dades amb finalitats estratègiques. Aquest professional dissenya sistemes i models d'emmagatzematge, gestió i processament de dades a gran escala per a tota m...
Els biòlegs estudien tots els éssers vius, des de les plantes i animals fins als microorganismes, i la manera en què aquests es relacionen entre si i amb el medi ambient. Molts biòlegs usen els seus descobriments per resoldre problemes o desenvolupar nous productes i processos. La biologia és una ma...
Els científics desenvolupen nova informació sobre el món que ens envolta, sovint amb el propòsit de resoldre problemes o millorar aspectes de la vida moderna. En les seves recerques, els científics necessiten aplicar un enfocament lògic i sistemàtic. Dissenyen amb cura, realitzen el seguiment i anal...
Els bromatòlegs són experts en la composició biològica, química i física del menjar i en com es pot processar, emmagatzemar i preservar. Els bromatòlegs apliquen aquests coneixements a crear nous productes alimentaris i a garantir-ne la seguretat i la qualitat.
Els estadistes s'encarreguen d'aplegar, analitzar i interpretar les dades numèriques de governs, empreses sanitàries i empreses científiques. Donen consells basant-se en els seus resultats i anàlisis. Els estadistes han de ser capaços d'explicar els seus mètodes i resultats clarament, tant verbalmen...
Els enginyers bioquímics treballen en els canvis químics que es produeixen en els éssers vius. Apliquen els seus coneixements científics per crear processos segurs i eficients en la producció de productes farmacèutics i alimentaris, i en el tractament dels residus.