22

Professions de Comunicació, publicitat i relacions públiques

Filtrar
Un director o directora de comunicació o dircom és el responsable de definir i gestionar l'estratègia de comunicació d'una empresa amb la finalitat de transmetre els seus valors i de reforçar la imatge de marca. Els dircom normalment tenen al seu càrrec un equip tècnic especialitzat per a dur a term...
El Content Manager, també anomenat gestor de continguts, és el responsable de definir, planificar i coordinar l'estratègia de continguts digitals d'una empresa. Aquest professional s'encarrega d'elaborar el pla de continguts tenint en compte el posicionament SEO. En aquest pla s'especifica el púbic ...
La principal funció dels redactors i redactores és escriure textos inèdits amb correcció tècnica i gramatical adaptats a l'estil i objectius de la publicació o mitjà de difusió. Per a això, s'han de documentar sobre les temàtiques sobre les quals escriuen, analitzar la informació recopilada, crear u...
Un tècnic o tècnica de comunicació s’encarrega, principalment, de crear i editar continguts a l'àrea de comunicació d'una empresa. Pot desenvolupar les seves funcions en empreses de sectors molt diversos. Els continguts que elabora han d’estar alineats amb els objectius i valors corporatius. Els tèc...
Els locutors de bingo supervisen les partides de bingo que es juguen als clubs de bingo. Fan que els clients se sentin benvinguts i diuen els nombres fins que es produeix un guanyador. Aquesta professió generalment implica treballar per torns.
El community manager és un professional expert en la comunicació i el marketing en entorns digitals. Aquestes persones representen a l'organització a Internet i s'encarreguen d'augmentar la reputació i presència de la marca a la xarxa, especialment en xarxes socials i al blog empresarial. Són les re...
Un copywriter és l'especialista en redacció de textos publicitaris o de marketing. El seu treball consisteix en la creació de textos originals que han de ser cridaners i convincents per a posicionar una marca o per a animar al lector a realitzar una acció de compra, subscripció o sol·licitud d'infor...
Un periodista és el responsable de transmetre informació d'interès públic, amb veracitat i diligència, a través de diferents canals de comunicació, com poden ser premsa, televisió, ràdio, podcast o xarxes socials, entre altres. Algunes de les seves funcions consisteixen a recopilar, investigar, cont...
El director de publicitat planifica, dirigeix i coordina les activitats de publicitat, relacions públiques i informació al públic d'una empresa o organització, o d'empreses que presten serveis relacionats a altres empreses o organitzacions.
Els directors de relacions públiques s'encarreguen de construir i gestionar la imatge de les empreses de cara al públic en general i als mitjans de comunicació. Les seves tasques, entre d'altres, són la redacció de comunicats de premsa, la preparació de declaracions de premsa, l'organització de visi...
Els editors coordinen el procés de creació d'una publicació. Seleccionen, revisen, ordenen i preparen el material abans que s'imprimeixi o es publiqui. Treballen en l'edició de llibres o de diaris, revistes i publicacions periòdiques, incloent-hi les versions en línia.
Els organitzadors d'esdeveniments s'encarreguen de negociar, coordinar i promoure conferències i/o exposicions. Organitzen el lloc de celebració, l'allotjament i serveis com l'hoteleria i els viatges, dins d'un pressupost. S'asseguren que l'esdeveniment es desenvolupa sense problemes. Dins d'un equi...
Els projeccionistes utilitzen l'equipament que projecta pel·lícules a les sales de cine. S'asseguren que tot funcioni amb normalitat i que es mostri en pantalla la pel·lícula correcta en el moment adequat. En general, són responsables del manteniment de l'equipament.
Els planificadors de mitjans decideixen quins mitjans (digital, televisió, ràdio,entre altres mitjans de comunicació) es poden utilitzar en les diferents campanyes publicitàries. Identifiquen la millor combinació de mitjans de comunicació per aconseguir fer arribar un missatge publicitari al públic ...
Els organitzadors de bodes (wedding planner) ajuden les parelles a organitzar la seva boda. Poden organitzar aspectes concrets d'una boda, o tota la cerimònia. Els organitzadors de bodes treballen en estreta col·laboració amb la parella per saber exactament com volen organitzar el seu enllaç. Així m...
Els compradors de mitjans són contractats per agències de publicitat i màrqueting per negociar la compra de temps o espai publicitari a nom dels seus clients. Poden ser mitjans digitals, diaris o revistes, televisió, ràdio, llocs web, xarxes socials, o altres mitjans, com tanques publicitàries.
Un creador o creadora de contingut és la persona encarregada d'elaborar contingut original i atractiu amb la finalitat de posicionar una marca i connectar amb l'audiència. Generalment creen produccions de vídeo, encara que també poden utilitzar altres formats com a àudio, imatge o text, tenint en co...
Els operadors de càmera componen i enquadren les càmeres de rodatge per a cinema, televisió i vídeo. Els operadors de càmera de cinema i vídeo tenen més oportunitat de ser creatius que els que treballen formant part d'un equip en un estudi multicàmera de televisió.
Els presentadors de ràdio i televisió treballen a la ràdio i la televisió. Alguns presenten o copresenten tot un programa, mentre que d'altres proporcionen enllaços entre els programes; alguns presenten els informatius.
Els creatius publicitaris són responsables de l'aspecte general dels anuncis publicitaris, que apareixen a Internet, als mitjans tecnològics d'última generació, a la televisió, a revistes o en cartells publicitaris, per exemple. Treballen en estreta col·laboració amb redactors creatius per produir m...