21

Professions de Cossos de seguretat, criminologia, carrera militar

Filtrar
Els militars de l'Exèrcit de l'Aire treballen en diversos llocs de treball, majoritàriament com a suport de terra. Un nombre reduït d'aviadors tenen obligacions de vol.
Els militars poden tenir diferents ocupacions. Independentment de quines siguin les seves obligacions principals, tots els militars s'entrenen per potenciar les seves habilitats de combat. En alguns països, les dones no treballen en la primera línia de combat.
Els vigilants de seguretat fan guàrdia a establiments autoritzats i llocs de lleure regulats, com ara discoteques, pubs, bars i casinos. Mantenen l'ordre i garanteixen la comoditat i la seguretat dels clients i del personal. S'encarreguen del compliment dels reglaments del club sobre el dret d'admis...
Els detectius privats utilitzen habilitats d'observació i detecció per aconseguir informació que sigui d'utilitat per als seus clients. Treballen per a particulars, empreses i advocats. Mantenen registres detallats de les seves recerques i redacten informes perquè els clients puguin disposar de tota...
Els bombers ajuden a protegir la comunitat, assessorant i informant els ciutadans sobre seguretat i prevenció d'incendis. Se'ls demana perquè lluitin contra els incendis i també enfront d'emergències com ara accidents de carretera i ferrocarril, i a inundacions. La feina implica l'ús d'una àmplia ga...
Els agents de policia mantenen la llei i l'ordre. Protegeixen les persones i els béns. Els agents de policia tracten de prevenir el delicte i investiguen els delictes que s'han produït. També intervenen en els accidents i emergències.
Els escortes protegeixen persones, com ara polítics, empresaris i persones famoses. Avaluen i tracten de minimitzar el risc que els seus clients o les pertinences o propietats d'aquests siguin agredits o danyats, i s'encarreguen que ningú no s'apropi ni molesti els seus clients a casa seva, en llocs...
Els agents de duanes treballen principalment en tasques de control de fronteres a ports marítims i aeroports. S'asseguren que la gent segueixi les normes relatives a quins béns es poden introduir o treure del país. Així mateix, calculen i cobren impostos de les importacions, i fan complir les normes...
Els agents d'estacionament patrullen camins i aparcaments públics, i s'asseguren que els conductors han aparcat legalment i amb consideració envers els altres. Comproven que els conductors tenen bitllet vàlid o permís per ser-hi, i emeten notificacions de multa als qui no segueixen les normes d'esta...
Els guardes de seguretat proporcionen un servei de protecció per a edificis, persones, diners en efectiu i altres objectes de valor. Molts guardes treballen permanentment sense moure's d'un lloc. Els guardes de ronda patrullen per diferents llocs en furgoneta o treballen a furgonetes blindades de tr...
Els agents de llibertat vigilada treballen al si del sistema de justícia penal, prestant suport als agents en la supervisió de delinqüents. Treballen a presons, tribunals, habitatges tutelats i centres de dia de tot el país.
Els funcionaris de presons mantenen els reclusos sota custòdia. També ajuden en la rehabilitació i reinserció dels presos. Els funcionaris treballen en diferents tipus d'institucions. Tots estan compromesos amb el manteniment de la seguretat de la dita institució, cosa que pot incloure registres de ...
Els agents de camins escolars ajuden els nens i els adults a creuar les carreteres que hi ha a les rutes per anar a les escoles.
Els operadors de càmeres de vigilància miren bateries de monitors de circuit tancat de televisió en centres de control. Observen atentament per detectar coses com ara activitats delictives, conductes sospitoses o inusuals i altres incidents. Avisen la policia i porten un registre del que han vist. P...
Els vigilants de seguretat d'una botiga fan vigilància vestits de paisà per impedir que es cometin robatoris als comerços. Detenen els sospitosos, recullen proves i prenen notes. De vegades presten declaració davant un tribunal.
Els agents forestals ocupen i controlen peces de caça com faisans, perdius i galls salvatges, així com ànecs, cérvols i, algunes vegades, peixos. Aquesta feina implica controlar les caceres, gestionar i conservar l'entorn i vetllar per la salut i el benestar dels animals.
Els marines serveixen a les forces armades a la primera línia de combat. S'entrenen per operar en tota mena condicions, des de les selves tropicals fins al fred Àrtic. La forma física és de vital importància.
Els oficials de la marina treballen a les forces armades en diferents operacions en vaixells i submarins, i a terra.
Els inspectors de salut i seguretat analitzen les condicions de salut i seguretat en el lloc de treball. Inspeccionen diferents tipus de lloc de treball i presten els seus serveis d'assessorament i orientació als empresaris per reduir els riscos. Els inspectors també investiguen els accidents que te...
Els investigadors d'escenaris del crim són contractats per la majoria dels cossos policials. Investiguen escenaris on s'han produït incidents en busca de proves forenses, incloent-hi escenaris del crim. Registren i apleguen aquestes proves, que després poden presentar als tribunals. Entre altres tas...