144

Professions d'Economia i administració d’empreses

Filtrar
Els directors o directores de logística són els responsables de gestionar la cadena de subministrament. S'encarreguen de coordinar i supervisar la producció, l'emmagatzematge, la distribució i el transport de materials i productes. Aquests professionals controlen de principi a fi tots els processos ...
La tècnica o el tècnic de logística s'encarrega de gestionar i organitzar les activitats relacionades amb la recepció, el magatzematge, el transport i l'expedició de mercaderies en una empresa. Aquests professionals realitzen tasques de gestió operativa i administrativa en cadascuna de les fases de ...
Els operaris i les operàries de logística s'encarreguen de rebre, emmagatzemar, transportar i gestionar la mercaderia en un magatzem. Aquests professionals fan tasques de gestió i organització de comandes, recollides o sortides, activitats de gestió operativa i administrativa, control de comandes i ...
El o la Scrum Master és la persona que s'encarrega de liderar equips de treball per a aconseguir una gestió àgil dels projectes. S'assegura que el projecte es desenvolupi sota el marc Scrum, elimina qualsevol problema perquè l'equip sigui més productiu i garanteix que es compleixin els objectius est...
Els secretaris executius ocupen llocs de treball de categoria i responsabilitat en una empresa o organització. Les seves responsabilitats varien depenent del lloc de treball, però acostumen a incloure: aconsellar la junta sobre la presa de decisions; realitzar canvis en la legislació pertinent; i di...
Els tècnics comptables assisteixen els comptables recopilant, comprovant i analitzant informació financera en nom seu. Poden treballar tant al sector públic com en el privat.
Els teleoperadors dels centres de trucades o centres de contactes treballen per a empreses que tenen un estret contacte telefònic o per correu electrònic amb els seus clients. També hi ha teleoperadors en altres centres de trucades que treballen per a altres empreses externes. Els teleoperadors treb...
El director del servei d'atenció al client s'assegura que les necessitats dels clients es compleixin i que els compradors dels productes o serveis de l'empresa continuïn fent comandes noves. Sovint han de supervisar un equip d'empleats del servei d'atenció en una botiga, en un centre de trucades o d...
Els bancs acostumen a dividir els llocs i les categories de treball en graus, segons la responsabilitat i l'experiència requerida en cada cas. Els empleats que acaben de ser incorporats en una sucursal bancària realitzen les tasques més rutinàries de l'oficina, mentre que els més sèniors poden ascen...
Els proveïdors de materials de construcció venen matèries primeres a l'engròs (a la indústria de la construcció) i al detall (al públic en general). Tracten amb els particulars i proveïdors, mantenen registres financers i de valors, i manipulen materials de construcció.
Els dependents treballen a botigues, magatzems i supermercats. Busquen els articles que els demanen els clients, treballen a les caixes enregistradores i fan servir targetes de crèdit i de dèbit, i diners en efectiu. De vegades també han de pesar i empaquetar productes.
Els tècnics d'introducció de dades utilitzen el teclat de l'ordinador per introduir informació en els sistemes informàtics. Treballen textos i dades numèriques, i transformen aquesta informació en el format requerit. Molts tècnics també realitzen altres tasques administratives.
Els recepcionistes de centres mèdics són les persones encarregades de rebre els pacients i als altres visitants. A més, entre les seves funcions destaquen les tasques administratives com l'actualització dels sistemes informàtics, el registre de cites, el manteniment de la confidencialitat de la info...
Els economistes analitzen i interpreten la informació econòmica. Analitzen la situació econòmica del moment actual i realitzen una previsió de com factors com ara l'atur i els nivells d'inflació canviaran en el futur. Els economistes utilitzen els seus resultats per assessorar el govern, companyies ...
Els assessors financers donen consells sobre productes com ara pensions, assegurances de vida, hipoteques, comptes d'estalvi, inversions i polítiques de protecció financera. Se'ls anomena independents perquè poden assessorar sobre productes i sistemes de tot el mercat i no estan vinculats a un únic ...
Els agents immobiliaris s'encarreguen d'organitzar la venda de propietats. Les empreses dels agents immobiliaris poden especialitzar-se en propietats residencials, comercials, industrials o agrícoles, i també poden treballar en el lloguer i gestió de propietats.
Els repartidors en furgoneta lliuren mercaderies a les instal·lacions de clients. A més de conduir, han de planificar la ruta, ocupar-se dels tràmits necessaris i assegurar-se que la mercaderia està correctament fixada per evitar qualsevol dany durant el transport.
Els assistents de bugaderia realitzen tasques de rentat, premsatge en sec i empaquetatge de roba. És possible que hagin de fer funcionar la maquinària i l'equipament de la bugaderia.
Els comerciants d'un mercat compren productes d'un fabricant o majorista i venen productes des d'una parada d'un mercat. Alguns comerciants fabriquen els seus propis productes. Molts comerciants compren i venen un tipus específic de producte. Els que s'especialitzen en productes alimentaris frescos ...
Els firaires són responsables de la seguretat de les persones que utilitzen parcs temàtics i atraccions de fira. Comproven que la gent quedi subjecta fermament i han d'estar atents en tot moment. També s'han d'assegurar que el viatge és ordenat i segur.