22

Professions d'Humanitats i lletres

Filtrar
Els treballadors de museus o galeries fan tasques com ara la neteja d'obres d'art, i vigilen les sales d'exposició per supervisar la seguretat, atendre els visitants i ajudar-los amb les recerques. També emeten tiquets d'entrada, ajuden a muntar exposicions i treballen a la botiga de regals dels mus...
El filòleg domina a la perfecció una llengua, la seva cultura, la seva literatura i la seva ciència. Aquest professional aplica els seus coneixements lingüístics i literaris en diferents contextos.
Els documentalistes de ràdio i televisió treballen en un equip de televisió o ràdio. El treball inclou buscar informació, localitzacions, persones i material d'arxiu per als productors i guionistes de programes de televisió i ràdio.
Els professors d'idiomes ensenyen una llengua no materna a nens o adults, que l'estan aprenent per satisfer necessitats o oportunitats d'ocupació, per facilitar la seva participació en programes educatius impartits en una llengua estrangera o per al seu enriquiment personal.
Els assistents de bibliotecari ajuden els bibliotecaris a comprar, emmagatzemar, exposar i realitzar el préstec dels materials de la biblioteca. Aquesta feina varia segons el tipus i les dimensions de la biblioteca. Les tasques inclouen, generalment, l'exposició dels llibres, la col·locació de les d...
Els investigadors operacionals investiguen una àmplia gamma de problemes de gestió. Utilitzen metodologies lògiques i analítiques per resoldre problemes, ajuden les empreses a trobar formes més eficients de funcionar, amb la finalitat de reduir els costos, d'oferir un servei millor al client i de mi...
Els representants d'editorial publiciten i venen llibres del catàleg de títols d'un editor. El treball consisteix a visitar llocs com ara llibreries especialitzades, majoristes, biblioteques i escoles.
Els indexadors elaboren llistes metòdiques que permeten al lector trobar informació en un document. Escullen paraules i frases del text i les classifiquen per ordre alfabètic.
Els arxivers (o arxivistes) s'encarreguen de seleccionar, emmagatzemar i proporcionar accés a materials com ara documents escrits, mapes, fotos i pel·lícules. També poden respondre a preguntes, fer xerrades per a grups i organitzar exposicions.
Els arqueòlegs estudien la història de l'ésser humà a través de restes com ossos, teixits, ceràmica i eines, i de les característiques del paisatge i de les construccions. Entre les seves funcions destaquen l'excavació, identificació, registre i conservació de restes històriques. El seu treball tamb...
Els sacerdots estan al servei de la seva comunitat religiosa i porten a terme tasques com ara estar al capdavant de la comunitat i dirigir-la, preparar i fer sermons, oficiar esdeveniments com casaments o funerals, i ajudar la gent en moments de necessitat o aflicció.
Els bibliotecaris seleccionen, compren i classifiquen els materials de la biblioteca perquè quedin a disposició dels usuaris de la biblioteca. Les biblioteques presten llibres, revistes, DVDs, programes informàtics i premsa. Els bibliotecaris utilitzen noves tecnologies de la informació per trobar i...
Els assistents de redacció ajuden el personal editorial en la gestió de treballs externs i a preparar i editar llibres, diaris, revistes i llocs web internacionals. Aquesta feina implica la realització de moltes tasques, com ara prestar suport de secretaria i administratiu als redactors, i assegurar...
Els professors d'espanyol com a llengua estrangera ensenyen aquesta llengua, tant a Espanya com en altres països, a alumnes que no han après l'espanyol com a llengua materna. L'èmfasi es posa a llegir, parlar, escoltar i escriure.
Els editors coordinen el procés de creació d'una publicació. Seleccionen, revisen, ordenen i preparen el material abans que s'imprimeixi o es publiqui. Treballen en l'edició de llibres o de diaris, revistes i publicacions periòdiques, incloent-hi les versions en línia.
Els comissaris de museus/galeries d'art estan a càrrec d'una col·lecció d'objectes exposats. Aquesta feina inclou exhibicions de compra, organització d'exposicions, redacció de catàlegs d'exposicions i de fullets explicatius de les exposicions, organització del personal, resposta a les consultes púb...
Els escriptors escriuen llibres de ficció o de no ficció. Als escriptors experimentats i d'èxit les editorials els encarreguen que escriguin llibres sobre un tema en concret. Molt pocs escriptors es guanyen del tot la vida amb el que escriuen.
Els gestors culturals s'encarreguen de la gestió d'entitats culturals, com ara teatres, orquestres, sales de concerts, galeries d'art o centres d'art. La feina consisteix a fer d'enllaç amb els directors i altres organitzadors de la seu. Alguns també tenen responsabilitats financeres.
Els autors d'obres tècniques redacten documents tècnics sobre enginyeria, TIC, ciència i altres temes tècnics. Treballen en diversos materials, com ara guies d'usuari, llocs web, manuals de referència, recursos d'e-learning, podcasts, notes d'ajuda en línia i fullets de vendes.
Els correctors de proves examinen les publicacions per comprovar que no hi ha errors abans d'enviar-les a imprimir o que apareguin online. Indiquen on s'ha comès algun error, per exemple, d'ortografia, gramàtica i puntuació. Generalment, treballen sols i amb freqüència des de casa.