4

Professions d'Idiomes

Filtrar
Els professors d'espanyol com a llengua estrangera ensenyen aquesta llengua, tant a Espanya com en altres països, a alumnes que no han après l'espanyol com a llengua materna. L'èmfasi es posa a llegir, parlar, escoltar i escriure.
Els editors coordinen el procés de creació d'una publicació. Seleccionen, revisen, ordenen i preparen el material abans que s'imprimeixi o es publiqui. Treballen en l'edició de llibres o de diaris, revistes i publicacions periòdiques, incloent-hi les versions en línia.
Els intèrprets de la llengua de signes (ILS) són professionals que interpreten i tradueixen missatges emesos en llengua de signes a la llengua oral i escrita, i viceversa, amb la finalitat d'afavorir la comunicació entre les persones sordes, amb discapacitat auditiva i sordcegues i les persones oien...
Els professors d'idiomes ensenyen una llengua no materna a nens o adults, que l'estan aprenent per satisfer necessitats o oportunitats d'ocupació, per facilitar la seva participació en programes educatius impartits en una llengua estrangera o per al seu enriquiment personal.