12

Professions d'Idiomes, filologia, traducció, interpretació

Filtrar
Els traductors tradueixen informació escrita d'un idioma a altre. Tenen un bon coneixement d'un o més idiomes estrangers. Tradueixen materials com ara llibres de text, manuals d'instruccions i documents de recerca.
Els gestors culturals s'encarreguen de la gestió d'entitats culturals, com ara teatres, orquestres, sales de concerts, galeries d'art o centres d'art. La feina consisteix a fer d'enllaç amb els directors i altres organitzadors de la seu. Alguns també tenen responsabilitats financeres.
Els assistents de redacció ajuden el personal editorial en la gestió de treballs externs i a preparar i editar llibres, diaris, revistes i llocs web internacionals. Aquesta feina implica la realització de moltes tasques, com ara prestar suport de secretaria i administratiu als redactors, i assegurar...
Els correctors de proves examinen les publicacions per comprovar que no hi ha errors abans d'enviar-les a imprimir o que apareguin online. Indiquen on s'ha comès algun error, per exemple, d'ortografia, gramàtica i puntuació. Generalment, treballen sols i amb freqüència des de casa.
Els escriptors escriuen llibres de ficció o de no ficció. Als escriptors experimentats i d'èxit les editorials els encarreguen que escriguin llibres sobre un tema en concret. Molt pocs escriptors es guanyen del tot la vida amb el que escriuen.
El filòleg domina a la perfecció una llengua, la seva cultura, la seva literatura i la seva ciència. Aquest professional aplica els seus coneixements lingüístics i literaris en diferents contextos.
Els intèrprets de la llengua de signes (ILS) són professionals que interpreten i tradueixen missatges emesos en llengua de signes a la llengua oral i escrita, i viceversa, amb la finalitat d'afavorir la comunicació entre les persones sordes, amb discapacitat auditiva i sordcegues i les persones oien...
Els indexadors elaboren llistes metòdiques que permeten al lector trobar informació en un document. Escullen paraules i frases del text i les classifiquen per ordre alfabètic.
Els professors d'espanyol com a llengua estrangera ensenyen aquesta llengua, tant a Espanya com en altres països, a alumnes que no han après l'espanyol com a llengua materna. L'èmfasi es posa a llegir, parlar, escoltar i escriure.
Els professors d'idiomes ensenyen una llengua no materna a nens o adults, que l'estan aprenent per satisfer necessitats o oportunitats d'ocupació, per facilitar la seva participació en programes educatius impartits en una llengua estrangera o per al seu enriquiment personal.
Els editors s'ocupen de l'aspecte comercial de l'edició d'una publicació. Seleccionen, revisen, ordenen i preparen el material abans que s'imprimeixi o es publiqui. Treballen en l'edició de llibres o de diaris, revistes i publicacions periòdiques, incloent-hi les versions en línia.
Els intèrprets tradueixen missatges orals d'un idioma a un altre. Escolten i entenen un discurs oral i després el reprodueixen a l'idioma de destí.