44

Professions de Medi ambient, zoologia i veterinària

Filtrar
El tècnic o tècnica en anatomia patològica i citologia s'encarrega de realitzar necròpsies clíniques i forenses, processar biòpsies i dur a terme estudis citològics generals i ginecològics perquè serveixin com a suport al diagnòstic clínic o metge-legal. Aquests professionals analitzen mostres cel·l...
Els cuidadors d'animals de laboratori s'encarreguen de la cura, el benestar i l'alimentació dels animals de laboratori que s'utilitzen en la recerca científica. Els ratolins i les rates són els animals que més s'utilitzen en els experiments científics, tot i que de vegades els cuidadors també trebal...
Els ensinistradors canins entrenen gossos per ajudar les persones amb discapacitats a portar una vida independent. A més dels gossos guia per a persones cegues o amb una visió limitada, poden ensinistrar: Gossos per a persones que tenen problemes d'audició. Gossos per a persones amb discapacitats fí...
Els mossos de quadra s'encarreguen de mantenir els cavalls en bon estat de salut i en bones condicions. La seva feina consisteix, entre d'altres, a netejar, raspallar i retallar les peülles dels cavalls. S'encarreguen de donar de menjar i beure els cavalls i d'ajudar-los a fer exercici, així com a n...
Els botànics estudien la vida de les plantes en tots els seus estadis. Observen com i on creixen les plantes, n'estudien les cèl·lules, i investiguen l'impacte que els productes químics i les malalties tenen sobre elles. Els botànics treballen en diferents àmbits, utilitzant els seus coneixements en...
Els enginyers petrolífers realitzen diverses funcions dins de la indústria petrolífera. S'especialitzen en l'equipament d'exploració, així com en l'ús del petroli, o el disseny i les instal·lacions utilitzades per emmagatzemar-lo i extreure'l.
Els administradors de piscifactories són responsables de la criança i reproducció de peixos destinats a la indústria alimentària, o per ser venuts posteriorment per a piscines ornamentals o per a la pràctica de la pesca esportiva.
Els tècnics geòlegs ajuden els geòlegs i donen suport a la seva feina. S'ocupen de les tasques rutinàries del laboratori, així com de l'establiment i seguiment d'experiments, de les anàlisis de mostres i dels resultats dels estudis, i de la gestió del material i equipament de laboratori. Els tècnics...
Els enginyers geòlegs investiguen els plans geològics per a projectes d'enginyeria civil, com ara ponts, túnels, carreteres i preses. Analitzen les condicions locals del sòl, com ara roques i minerals, per garantir la seguretat i idoneïtat del projecte. També assessoren en el disseny i la seguretat ...
Els geofísics estudien la constitució física i el funcionament de la Terra. Això inclou el seu origen i evolució, la formació dels recursos naturals, els moviments que es produeixen dins del nucli de la Terra, i la dinàmica de la gravetat, els oceans i l'atmosfera. Molts geofísics apliquen els seus ...
Els biòlegs marins estudien les plantes, animals i microorganismes que viuen al mar. Prenen i analitzen mostres de la vida marina per investigar espècies i avaluar com es veuen afectades per l'activitat humana. Les seves recerques ajuden a gestionar i protegir la vida marina, a controlar el dany amb...
Els meteoròlegs són científics meteorològics i climàtics que estudien l'atmosfera de la Terra i la forma en què aquesta afecta els sistemes de la Terra. Fan servir observacions i models informàtics per comprendre i predir el comportament del temps i el clima.
Els oceanògrafs estudien els mars i oceans, i la forma en què interactuen amb la terra i l'atmosfera. Recullen dades al mar i porten a terme recerques de laboratori, desenvolupant els seus coneixements físics, químics i biològics sobre els oceans. Els oceanògrafs apliquen els seus coneixements per a...
Els zoòlegs estudien els animals, incloent-hi la seva evolució, fisiologia, reproducció, genètica, conducta i ecologia. Participen en la recerca de laboratori i treball de camp. Poden usar el seu coneixement en àrees com la conservació, l'agricultura i la indústria; per exemple, els productes farmac...
Els cuidadors d'animals tenen cura dels animals a zoològics, parcs safari, jardins ornitològics i aquaris. Netegen el recinte i les gàbies, donen de menjar i aigua als animals, controlen el seu estat de salut i atenen els animals malalts i ferits. Els cuidadors d'animals treballen amb el públic, per...
Els pescadors surten a la mar per pescar i tornar amb peix. Les tripulacions dels pesquers estan formades per persones amb diferents tasques i responsabilitats. Aquesta feina pot comportar manejar equips, navegar, classificar el peix per mides, esbudellar-lo i disposar-lo en gel o a contenidors.
Els controladors de plagues domèstiques identifiquen, capturen i destrueixen plagues i feristeles com ara rates o paneroles, que poden causar danys als edificis o ser un risc per a la salut. Els controladors de plagues domèstiques també són responsables de parar trampes i dipositar verí, així com d'...
Els escombradors recullen deixalles dels carrers i altres espais públics. Acostumen a utilitzar eines de mà, com raspalls i escombres (o conduir una escombradora motoritzada) per recollir les escombraries.
Els operaris de planta de tractament d'aigües residuals supervisen el progrés de les aigües residuals a través de la planta de tractament. Aquesta feina suposa fer funcionar la planta, la maquinària i els ordinadors.
Els operaris de planta depuradora d'aigües residuals supervisen i controlen el procés consistent en la recollida d'aigües no tractades procedents de rius i aigües freàtiques i del seu transport a la planta depuradora, on són tractades a fi d'obtenir aigua neta i innòcua, llesta per consumir.