29

Professions de Medi ambient, zoologia i veterinària

Filtrar
Els cuidadors d'animals de laboratori s'encarreguen de la cura, el benestar i l'alimentació dels animals de laboratori que s'utilitzen en la recerca científica. Els ratolins i les rates són els animals que més s'utilitzen en els experiments científics, tot i que de vegades els cuidadors també trebal...
Els ensinistradors canins entrenen gossos per ajudar les persones amb discapacitats a portar una vida independent. A més dels gossos guia per a persones cegues o amb una visió limitada, poden ensinistrar: Gossos per a persones que tenen problemes d'audició. Gossos per a persones amb discapacitats fí...
Els mossos de quadra s'encarreguen de mantenir els cavalls en bon estat de salut i en bones condicions. La seva feina consisteix, entre d'altres, a netejar, raspallar i retallar les peülles dels cavalls. S'encarreguen de donar de menjar i beure els cavalls i d'ajudar-los a fer exercici, així com a n...
Els administradors de piscifactories són responsables de la criança i reproducció de peixos destinats a la indústria alimentària, o per ser venuts posteriorment per a piscines ornamentals o per a la pràctica de la pesca esportiva.
Els cuidadors d'animals tenen cura dels animals a zoològics, parcs safari, jardins ornitològics i aquaris. Netegen el recinte i les gàbies, donen de menjar i aigua als animals, controlen el seu estat de salut i atenen els animals malalts i ferits. Els cuidadors d'animals treballen amb el públic, per...
Els escombradors recullen deixalles dels carrers i altres espais públics. Acostumen a utilitzar eines de mà, com raspalls i escombres (o conduir una escombradora motoritzada) per recollir les escombraries.
Els silvicultors són responsables de la sembra, la cura i el manteniment d'arbres i arbusts, principalment en àrees verdes. El treball també pot incloure inspeccions in situ, la redacció d'informes, l'assessorament i la supervisió dels treballadors. Els silvicultors treballen per a autoritats locals...
Els consultors o consultores de medi ambient son professionals amb coneixements amplis o especialitzats en medi ambient que presten serveis d’assessoria i gestió a empreses i institucions sobre l’impacte de la seva activitat, el compliment de la normativa en matèria ambiental i plans de modernitzaci...
Els ajudants de veterinari ajuden a tractar els animals sotmesos a un tractament veterinari. Ajuden els veterinaris a diagnosticar i tractar malalties i lesions. Les seves responsabilitats inclouen l'assessorament als propietaris sobre la cura dels animals, l'elaboració d'instruments, l'aplicació de...
Els assessors d'energies domèstiques comproven les propietats de les persones que volen vendre casa seva. Busquen la manera perquè les cases siguin energèticament eficients. Després de les comprovacions, els assessors presenten els documents que necessiten els venedors per llei per procedir a la ven...
Els treballadors de residència canina cuiden els gossos de les residències. Els alimenten, els ajuden a fer exercici, els banyen i els desparasiten, i mantenen netes les gàbies i els espais vitals.
Els especialistes en comportament animal tracten problemes relacionats amb el comportament dels animals domèstics, com gats, gossos, ocells i cavalls. Analitzen les característiques de la mascota i investiguen la història de l'animal amb el seu amo, i després examinen la mascota per avaluar el probl...
Els enginyers de combustibles i energia es dediquen a la investigació i el desenvolupament de les formes de millorar l'ús de l'energia i de minimitzar l'impacte ambiental a partir de la seva conversió en formes utilitzables. Moltes indústries contracten enginyers de combustible i energia per avaluar...
Els agents de conservació ambiental gestionen i protegeixen zones de territori, així com les plantes i animals que hi ha. Identifiquen, controlen i vigilen les espècies, i porten un registre dels seus hàbits i distribució. Apliquen regulacions per protegir l'entorn, i assessoren les autoritats local...
Els guardes de parc garanteixen que els parcs naturals siguin adequats perquè els utilitzi el públic. La seva feina pot incloure diverses funcions, com ara el manteniment del terreny i la gestió d'instal·lacions esportives.
Els tècnics de reciclatge s'encarreguen d'organitzar el reciclatge o reutilització de diversos materials de rebuig, com ara paper i vidre, a comunitats locals. Així mateix, fan una funció didàctica molt important de foment del reciclatge.
Els veterinaris diagnostiquen i tracten els animals malalts i ferits. També preveuen la malaltia i la mala salut, per exemple, mitjançant vacunacions i prestant assessorament als propietaris. Alguns veterinaris s'especialitzen, per exemple, en animals domèstics, bestiar, cavalls i animals de zoològi...
Els treballadors de piscifactories crien peixos per al sector de l'alimentació, per a piscines ornamentals, i per a la repoblació de llacs i rius amb vista a la pesca amb canya. S'encarreguen de fer treballs pràctics, com ara alimentar els peixos, netejar tancs i piscines, realitzar el manteniment d...
Els pescadors surten a la mar per pescar i tornar amb peix. Les tripulacions dels pesquers estan formades per persones amb diferents tasques i responsabilitats. Aquesta feina pot comportar manejar equips, navegar, classificar el peix per mides, esbudellar-lo i disposar-lo en gel o a contenidors.
Els bromatòlegs són experts en la composició biològica, química i física del menjar i en com es pot processar, emmagatzemar i preservar. Els bromatòlegs apliquen aquests coneixements a crear nous productes alimentaris i a garantir-ne la seguretat i la qualitat.