16

Professions de Medi ambient

Filtrar
Els enginyers de combustibles i energia es dediquen a la investigació i el desenvolupament de les formes de millorar l'ús de l'energia i de minimitzar l'impacte ambiental a partir de la seva conversió en formes utilitzables. Moltes indústries contracten enginyers de combustible i energia per avaluar...
Els botànics estudien la vida de les plantes en tots els seus estadis. Observen com i on creixen les plantes, n'estudien les cèl·lules, i investiguen l'impacte que els productes químics i les malalties tenen sobre elles. Els botànics treballen en diferents àmbits, utilitzant els seus coneixements en...
Els guardes de parc garanteixen que els parcs naturals siguin adequats perquè els utilitzi el públic. La seva feina pot incloure diverses funcions, com ara el manteniment del terreny i la gestió d'instal·lacions esportives.
Els enginyers petrolífers realitzen diverses funcions dins de la indústria petrolífera. S'especialitzen en l'equipament d'exploració, així com en l'ús del petroli, o el disseny i les instal·lacions utilitzades per emmagatzemar-lo i extreure'l.
Els pescadors surten a la mar per pescar i tornar amb peix. Les tripulacions dels pesquers estan formades per persones amb diferents tasques i responsabilitats. Aquesta feina pot comportar manejar equips, navegar, classificar el peix per mides, esbudellar-lo i disposar-lo en gel o a contenidors.
Els agents de conservació ambiental gestionen i protegeixen zones de territori, així com les plantes i animals que hi ha. Identifiquen, controlen i vigilen les espècies, i porten un registre dels seus hàbits i distribució. Apliquen regulacions per protegir l'entorn, i assessoren les autoritats local...
Els tècnics de reciclatge s'encarreguen d'organitzar el reciclatge o reutilització de diversos materials de rebuig, com ara paper i vidre, a comunitats locals. Així mateix, fan una funció didàctica molt important de foment del reciclatge.
Els paleontòlegs estudien els fòssils per desenvolupar el coneixement de les antigues formes de vida i el seu medi ambient. La paleontologia és la ciència natural que estudia com el medi ambient i el clima han canviat amb el temps. Els paleontòlegs es dediquen a la recerca, educació, gestió de les c...
Els escombradors recullen deixalles dels carrers i altres espais públics. Acostumen a utilitzar eines de mà, com raspalls i escombres (o conduir una escombradora motoritzada) per recollir les escombraries.
Els ecòlegs estudien les relacions complexes i delicades entre animals, plantes, persones i el seu entorn. Algunes àrees de la seva feina són la gestió d'àrees de conservació, l'assessorament en matèria de protecció del medi ambient, la participació en projectes de restauració de sòls contaminats i ...
Els operaris de planta depuradora d'aigües residuals supervisen i controlen el procés consistent en la recollida d'aigües no tractades procedents de rius i aigües freàtiques i del seu transport a la planta depuradora, on són tractades a fi d'obtenir aigua neta i innòcua, llesta per consumir.
Els operaris de planta de tractament d'aigües residuals supervisen el progrés de les aigües residuals a través de la planta de tractament. Aquesta feina suposa fer funcionar la planta, la maquinària i els ordinadors.
Els hidrogeòlegs estudien la situació, caràcter i moviment de les aigües subterrànies. Apliquen els seus coneixements per trobar nous recursos d'aigua subterrània, i per mantenir la qualitat i quantitat dels ja existents. També assessoren les persones que es dediquen a l'agricultura, indústria, mine...
Els silvicultors són responsables de la sembra, la cura i el manteniment d'arbres i arbusts, principalment en àrees verdes. El treball també pot incloure inspeccions in situ, la redacció d'informes, l'assessorament i la supervisió dels treballadors. Els silvicultors treballen per a autoritats locals...
Els assessors d'energies domèstiques comproven les propietats de les persones que volen vendre casa seva. Busquen la manera perquè les cases siguin energèticament eficients. Després de les comprovacions, els assessors presenten els documents que necessiten els venedors per llei per procedir a la ven...
Els consultors o consultores de medi ambient son professionals amb coneixements amplis o especialitzats en medi ambient que presten serveis d’assessoria i gestió a empreses i institucions sobre l’impacte de la seva activitat, el compliment de la normativa en matèria ambiental i plans de modernitzaci...