Medi ambient, zoologia i veterinària
41

Professions de Medi ambient, zoologia i veterinària

 • Administrador de piscifactories
  Els administradors de piscifactories són responsables de la criança i reproducció de peixos destinats a la indústria alimentària, o per ser venuts posteriorment per a piscines ornamentals o per a la pràctica de la pesca esportiva.
 • Agent de conservació ambiental
  Els agents de conservació ambiental gestionen i protegeixen zones de territori, així com les plantes i animals que hi ha. Identifiquen, controlen i vigilen les espècies, i porten un registre dels seus hàbits i distribució. Apliquen regulacions per protegir l'entorn, i assessoren les autoritats locals i les empreses privades sobre l'impacte probable del desenvolupament, per exemple, de la construcció d'una nova carretera o d'una presa.
 • Ajudant de veterinari
  Els ajudants de veterinari ajuden a tractar els animals sotmesos a un tractament veterinari. Ajuden els veterinaris a diagnosticar i tractar malalties i lesions. Les seves responsabilitats inclouen l'assessorament als propietaris sobre la cura dels animals, l'elaboració d'instruments, l'aplicació de radiografies i la realització de proves de laboratori. També poden fer tasques administratives, com ara el registre de reserves i el manteniment de l'arxiu de registres.
 • Assessor d'energies domèstiques
  Els assessors d'energies domèstiques comproven les propietats de les persones que volen vendre casa seva. Busquen la manera perquè les cases siguin energèticament eficients. Després de les comprovacions, els assessors presenten els documents que necessiten els venedors per llei per procedir a la venda de les cases.
 • Biòleg
  Els biòlegs estudien tots els éssers vius, des de les plantes i animals fins als microorganismes, i la manera en què aquests es relacionen entre si i amb el medi ambient. Molts biòlegs usen els seus descobriments per resoldre problemes o desenvolupar nous productes i processos. La biologia és una matèria molt àmplia i abraça moltes especialitats.
 • Biòleg marí
  Els biòlegs marins estudien les plantes, animals i microorganismes que viuen al mar. Prenen i analitzen mostres de la vida marina per investigar espècies i avaluar com es veuen afectades per l'activitat humana. Les seves recerques ajuden a gestionar i protegir la vida marina, a controlar el dany ambiental i a explorar maneres de fer un ús segur dels recursos del mar.
 • Botànic
  Els botànics estudien la vida de les plantes en tots els seus estadis. Observen com i on creixen les plantes, n'estudien les cèl·lules, i investiguen l'impacte que els productes químics i les malalties tenen sobre elles. Els botànics treballen en diferents àmbits, utilitzant els seus coneixements en benefici dels treballs de conservació, l'agricultura i la indústria, per exemple.
 • Bromatòleg
  Els bromatòlegs són experts en la composició biològica, química i física del menjar i en com es pot processar, emmagatzemar i preservar. Els bromatòlegs apliquen aquests coneixements a crear nous productes alimentaris i a garantir-ne la seguretat i la qualitat.
 • Científic forense
  Els científics forenses proporcionen proves científiques per usar-les als tribunals de justícia. Examinen elements com ara mostres de sang i orina, fibres de roba, restes de materials cremats d'un incendi i objectes manipulats durant els delictes.
 • Controlador de plagues domèstiques
  Els controladors de plagues domèstiques identifiquen, capturen i destrueixen plagues i feristeles com ara rates o paneroles, que poden causar danys als edificis o ser un risc per a la salut. Els controladors de plagues domèstiques també són responsables de parar trampes i dipositar verí, així com d'eliminar els animals morts.
 • Cuidador d'animals
  Els cuidadors d'animals tenen cura dels animals a zoològics, parcs safari, jardins ornitològics i aquaris. Netegen el recinte i les gàbies, donen de menjar i aigua als animals, controlen el seu estat de salut i atenen els animals malalts i ferits. Els cuidadors d'animals treballen amb el públic, per exemple contestant preguntes, i són responsables de la seguretat dels animals i de les persones. Participen a projectes de recerca, conservació i reproducció.
 • Cuidador d'animals de laboratori
  Els cuidadors d'animals de laboratori s'encarreguen de la cura, el benestar i l'alimentació dels animals de laboratori que s'utilitzen en la recerca científica. Els ratolins i les rates són els animals que més s'utilitzen en els experiments científics, tot i que de vegades els cuidadors també treballen amb altres espècies, com conills, conillets d'Índies, porcs, micos, peixos, gats i gossos. Els cuidadors d'anim ...
 • Ecòleg
  Els ecòlegs estudien les relacions complexes i delicades entre animals, plantes, persones i el seu entorn. Algunes àrees de la seva feina són la gestió d'àrees de conservació, l'assessorament en matèria de protecció del medi ambient, la participació en projectes de restauració de sòls contaminats i el treball de camp per monitorar la vida silvestre.
 • Enginyer de combustibles i energia
  Els enginyers de combustibles i energia es dediquen a la investigació i el desenvolupament de les formes de millorar l'ús de l'energia i de minimitzar l'impacte ambiental a partir de la seva conversió en formes utilitzables. Moltes indústries contracten enginyers de combustible i energia per avaluar l'impacte ambiental i per administrar l'ús d'energia. També poden treballar en indústries de producció de combustible ...
 • Enginyer de plataformes petrolíferes marines
  Els enginyers de plataformes petrolíferes marines treballen per trobar maneres econòmicament rendibles i ambientalment segures d'extraure petroli i gas de jaciments naturals sota el llit marí. Dissenyen instal·lacions marines i equipaments de perforació, supervisen la perforació i són responsables de maximitzar la producció.
 • Enginyer geòleg
  Els enginyers geòlegs investiguen els plans geològics per a projectes d'enginyeria civil, com ara ponts, túnels, carreteres i preses. Analitzen les condicions locals del sòl, com ara roques i minerals, per garantir la seguretat i idoneïtat del projecte. També assessoren en el disseny i la seguretat dels abocadors, i tracten els problemes ambientals relacionats amb mines abandonades i terrenys contaminats.
 • Enginyer petrolífer
  Els enginyers petrolífers realitzen diverses funcions dins de la indústria petrolífera. S'especialitzen en l'equipament d'exploració, així com en l'ús del petroli, o el disseny i les instal·lacions utilitzades per emmagatzemar-lo i extreure'l.
 • Ensinistrador caní
  Els ensinistradors canins entrenen gossos per ajudar les persones amb discapacitats a portar una vida independent. A més dels gossos guia per a persones cegues o amb una visió limitada, poden ensinistrar: Gossos per a persones que tenen problemes d'audició. Gossos per a persones amb discapacitats físiques. Gossos d'alerta, que ajuden persones amb malalties, quan pateixen una crisi d'epilèpsia, per exemple.
 • Escombrador
  Els escombradors recullen deixalles dels carrers i altres espais públics. Acostumen a utilitzar eines de mà, com raspalls i escombres (o conduir una escombradora motoritzada) per recollir les escombraries.
 • Especialista en comportament animal
  Els especialistes en comportament animal tracten problemes relacionats amb el comportament dels animals domèstics, com gats, gossos, ocells i cavalls. Analitzen les característiques de la mascota i investiguen la història de l'animal amb el seu amo, i després examinen la mascota per avaluar el problema. A continuació, donen consells i ajuden l'amo a aplicar el tractament.