93

Professions de Sanitat i salut

Filtrar
Els musicoterapeutes fan servir sons i música per ajudar persones amb dificultats físiques, mentals, socials i emocionals. A través de la música, les persones poden explorar la seva personalitat i experiències, comunicar sentiments i augmentar la confiança en si mateixes. Els terapeutes treballen am...
Els neurofisiòlegs configuren i utilitzen l'equipament que s'utilitza per vigilar l'activitat elèctrica del cervell i dels sistemes nerviosos central i perifèric. Aquestes proves ajuden els metges a investigar malalties, com ara epilèpsia, apoplexia, esclerosi múltiple i trastorns dels nervis perifè...
Els infermers de salut mental proporcionen atenció i suport a les persones amb malalties mentals. Ajuden els seus pacients a acceptar i conviure amb la seva malaltia, i a identificar quan es troben en una situació de risc en la qual podrien fer-se mal a si mateixos i als altres.
Els infermers pediàtrics s'encarreguen de proporcionar atenció mèdica a bebès, nens i adolescents fins als 16 anys d'edat. Apliquen els seus coneixements especialitzats per satisfer les necessitats particulars dels nens. Poden treballar amb pacients que tenen una malaltia o lesió de durada variable ...
Els terapeutes ocupacionals ajuden les persones que tenen problemes amb la seva salut física o mental, o problemes d'aprenentatge. El seu objectiu és maximitzar la independència dels seus pacients i la qualitat de vida, a casa i a la seva vida laboral i social. Avaluen les necessitats i planifiquen ...
Els ortopedes/especialistes protètics dissenyen i ajusten dispositius quirúrgics (pròtesis), com collars, suports de columna vertebral, suports i pinces. Aquestes peces de suport del cos del pacient, per exemple, realitzen la funció dels músculs paralitzats o alleugen el dolor. Els especialistes pro...
Els osteòpates són professionals que enfoquen la salut de forma integral i posen èmfasi en l'equilibri del cos humà i en la interrelació de la seva estructura amb el funcionament fisiològic per a tractar de restablr l'estat de salut. Disposen d'amplis coneixements sobre anatomia, biomecànica, fisiol...
Els farmacèutics que treballen en una farmàcia ofereixen i venen al públic medicaments amb recepta i medicaments de venda lliure i altres productes, i assessoren sobre el seu ús. Treballen a llocs com ara departaments de farmàcia de supermercats, farmàcies d'ambulatoris, farmàcies rurals i centres d...
Els farmacèutics hospitalaris s'asseguren que els pacients rebin els medicaments més eficaços i adequats. Són els responsables de les comandes, el control de qualitat, l'emmagatzemament i seguretat dels fàrmacs i medicaments. Supervisen la preparació dels medicaments d'acord amb les prescripcions, d...
Els farmacèutics industrials es dediquen a la recerca i desenvolupament de medicaments segurs i eficaços. Poden treballar en qualsevol etapa del procés, incloent-hi la recerca, el desenvolupament, els assajos clínics, la producció, la supervisió, les proves de qualitat, la comercialització i la prep...
Els farmacòlegs estudien l'acció dels fàrmacs i els seus efectes en el cos. Usen els seus coneixements de biologia i química per investigar i desenvolupar nous medicaments i per provar-ne la seguretat. Desenvolupen nous medicaments a través d'un llarg procés d'experimentació i l'anàlisi.
Els físics mèdics apliquen els principis de la física en el diagnòstic, tractament i prevenció de malalties. Poden treballar en equipaments que formen imatges del cos, com ara ultrasons, o en equipaments utilitzats per tractar els pacients, per exemple, en radioteràpia. També treballen en equipament...
Els psicòlegs clínics són professionals de la psicologia especialitzats en salut mental. El seu objectiu principal és restaurar l'equilibri psicològic del pacient mitjançant l'avaluació, el diagnòstic, la prevenció i la intervenció terapèutica. A més de la internvenció directa amb pacients, entre le...
El psicòleg educatiu és un professional titulat en psicologia i format específicament en educació, que desenvolupa la seva tasca a tots els nivells educatius. De manera resumida, les seves funcions estan relacionades amb l'avaluació psicològica dels nens i joves i l'assessorament psicològic a docent...
Els psicòlegs ocupacionals apliquen els seus coneixements de psicologia en el lloc de treball. Observen el comportament dels treballadors i investiguen com aquest comportament afecta l'empresa per a la qual treballen. El seu objectiu és augmentar l'eficiència i la satisfacció en el treball a tota l'...
Els tècnics en radiologia de diagnòstic utilitzen diversos tipus d'equipaments per produir imatges d'alta qualitat del cos. Aquestes imatges ajuden a diagnosticar malalties i lesions. Utilitzen tecnologies complexes, incloent-hi radiacions X, radiacions magnètiques i ecografies.
Els fisiòlegs respiratoris utilitzen un equipament especialitzat per revisar i mesurar la respiració dels pacients. Aquestes revisions ajuden els metges a diagnosticar malalties pulmonars i problemes respiratoris, així com a supervisar el tractament.
Els tècnics en radioteràpia apliquen radiacions per tractar malalties, especialment el càncer. Controlen equips complexos que apliquen al càncer o tumor una dosi precisa de radiació. Els tècnics en radioteràpia planifiquen el tractament i presten atenció, suport i informació als pacients. Treballen ...
Els llevadors atenen les embarassades abans, durant i després del part. També tenen cura del bebè. Preparen per al part, assessoren sobre la cura dels nadons i donen assessorament i suport pràctic i emocional.
Els tècnics de transport sanitari s'encarreguen del transport regular, no urgent, de pacients des de i cap a l'hospital. Els pacients acostumen a ser adults d'edat avançada o persones discapacitades.