Publicacions

AhoraFP

Nova publicació dedicada a la Formació Professional amb reportatges, entrevistes, infografies i testimonis dalumnat, docents, organitzacions i empreses relacionades amb aquesta opció formativa.
AhoraFP
Persones destinatàries
Estudiants, professionals de la formació i orientació, i persones interessades en la Formació Professional
Subscriptors/es
26.154
Freqüència
Trimestral
Preu
Gratuït