Publicacions

Butlletí

d'Actualitat

Publicació setmanal amb notícies sobre orientació acadèmica i professional, educació, formació i treball.
Butlletí
Persones destinatàries
Professionals i persones interessades en els àmbits esmentats
Subscriptors/es
50.390
ISSN
1578-5750
Freqüència
Setmanal
Preu
Gratuït