Publicacions

Guia de Màsters i Postgraus

Newsletter

Publicació sobre els estudis de màster i postgrau i la formació contínua. Inclou articles d'actualitat, consells per a triar la millor formació i un cercador de centres i cursos.
Guia de Màsters i Postgraus
Persones destinatàries
Titulats superiors, professionals i persones interessades en la formació contínua
Subscriptors/es
24.039
Freqüència
Ocasionalment
Preu
Gratuït