Publicacions

Monogràfic

Publicació temàtica

Revisió i reflexió a fons sobre un tema específic, amb entrevista a un expert, reportatges, selecció de notícies relacionades i articles d'opinió.
Monogràfic
Destinataris
Professionals del sector educatiu, gestors de centres, estudiants i famílies
Subscriptors
20.502
ISSN
1578-5793
Freqüència
Mensual
Preu
Gratuït
Monogràfics 2020
Tria un any: