Publicacions

Qestudio.cat

Newsletter

Revista d'orientació amb entrevistes i articles sobre estudis i professions, per facilitar als joves el procés de presa de decisions sobre el seu futur professional.
Qestudio.cat
Destinataris
Joves d'entre 16 i 20 anys i professionals de l'educació
Subscriptors
37.252
ISSN
1988-0200
Freqüència
Ocasionalment
Preu
Gratuït